Værd at vide

Hundelortejob

“Hvis ledige mangler motivationen, kan nyttejob være en løftestang. Hvis de mangler kompetencer, får de dem ikke af at samle hundelorte op”. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Lindegaard Andersen, som forsker i ledighed ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Efter nytår kan arbejdsløse netop komme til at samle hundelorte op i de såkaldte nyttejobs, der blev vedtaget med kontanthjælpsreformen. En rundspørge blandt landets kommuner om indholdet af nyttejobs viser, at kontanthjælpsmodtagere blandt andet skal afspritte dørhåndtag, tælle biler på vejene, vaske legetøj i daginstitutioner og samle hundelorte op.

Thomas Bredgaaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet siger: ”Virkningen af nyttejobs kan være to ting. De kan enten have en skræmmeeffekt, hvis man vil undgå, at folk opbevares i kontanthjælpssystemet, eller de kan være med til at give de ledige kompetencer og kvalifikationer, så de kan få et job efterfølgende.” “Nyttejobs må ikke skævvride konkurrencen”, påpeger Henrik Lindegaard Andersen.

“Så hvis man vil undgå, at kontanthjælpsmodtagerne udfører det arbejde, som man ellers ville have ansat en medarbejder til at udføre, skal nyttejobs bestå af arbejde, der ikke er private udbydere til”. ”Og hvis kontanthjælpsmodtagerne skal udføre den type job, kan man spørge sig selv, hvad det er for nogle kompetencer, de får. Hele spørgsmålet er, hvorfor de ledige ikke er i arbejde”, siger forskeren.

————————————————————————————————————————————————————————————–

De kommunistiske partier fra Sverige, Norge og Danmark har for 8. gang afholdt fælles sommerlejr. Denne gang i Hälsingland, Sverige.

På sommerlejrens møder er kapitalismens krise og dens stormløb mod befolkningernes sociale og arbejdsmæssige rettigheder blevet grundigt diskuteret. Konsekvenserne af de EU påbudte privatiseringer er blevet endevendt, og de voldsomme forringelser af de skattefinansierede sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle rettigheder er blevet sammenlignet. Den såkaldte Nordiske model er nu en saga, afløst af EU’s samfundsmodel som koster sociale tragedier og liv.

Deltagerne fra de tre lande konstaterer,

  • At storkapitalen høster rekordhøje profitter, mens arbejdsløsheden stiger og arbejdernes realløn falder.
  • At industrien placerer sin produktion der, hvor der er de højeste profitmuligheder, hvor lønnen er lavest og arbejderrettigheder og arbejdsmiljø er ringest.
  • At industrien ved udflytning og afskedigelser og ved udnyttelse af EU’s regler om vandrende arbejdskraft pålægger vores samfund yderligere økonomiske byrder, og groft udnytter de mennesker de gør arbejdsløse som en løntrykkende arbejdskraftreserve.
  • At vores regeringer – uanset ”farve” eller påstået socialt sindelag, velvilligt tillader dette, og endda støtter denne udvikling aktivt, gennem arbejdsløsheds- og sociallovgivning, privatiseringer og nedskæringer i den offentlige sektor.

De kommunistiske partier konstaterer, at det kapitalistiske systems umættelige jagt efter maksimal profit er ødelæggende for vor klodes overlevelse, og at dette samfundssystem end ikke kan opfylde en så grundlæggende menneskeret som retten til arbejde. Kapitalismen som samfundssystem kan ikke reformeres til gavn for menneskene. Systemet har udlevet sin rolle i menneskehedens historie. Tiden kalder på et samfundssystem, der bygger på fælles omsorg for hinanden og for vores skrøbelige miljø. Et system hvor folkemagt sættes i stedet for pengemagt.

Tiden kalder på socialisme!

Sveriges Kommunistiske Parti – Norges Kommunistiske Parti – Kommunistisk Parti i Danmark – Danmarks Kommunistiske Parti