Stort udvalg af politisk litteratur

Per Ulrich:

De Røde Enker

Forlaget Tiden, 1982. 64 sider.

De røde enker var de kvinder, hvis mænd var interneret i Horserødlejren under besættelsen. Senere blev navnet også brugt om de kvinder, der – da 150 af de internerede blev deporteret til kz-lejren Stutthof – trods myndighedernes modstand dannede Stutthofkomitéen og organiserede forsendelse af Røde Kors-pakker med fødevarer og andre fornødenheder til de deporterede.

Den hjælp fik afgørende betydning ikke kun for kommunisterne i Stutthof, men også for alle senere Tysklandsfanger, og takket være den slap tusinder igennem kz-opholdet med livet i behold.

de_roede_enker

––––––––––––––––––––––––––––––

Ales Adamovitj & Daniil Granin:

Blokadebogen

Oversat af Hans Henrik Brockdorff. Rigt illustreret.

Forlaget Sputnik, 1985. 479 sider.

En ærlig og grum bog om den 900 dage lange belejring af Leningrad fra september 1941 til januar 1944 – om heroismen hos indbyggerne, der trods umenneskelige vilkår og lidelser vedblev at være mennesker og forblev tro mod deres fædreland – og om mod, død og udødelighed. Bogen bygger bl.a. på Leningradborgeres fortællinger og dagbøger.

blokadebogen

––––––––––––––––––––––––––––––

Harald Rasmussen

Makarenko – pædagog og forfatter

En biografi af Harald Rasmussen.

Forlaget Tiden, 1989. 244 sider.

Det er meget få pædagoger, hvis værker har opnået en udbredelse, der kan sammenlignes med de store skønlitterære forfatteres. Alene den danske udgave af Anton Makarenkos hovedværk ”Vejen til livet” er blevet solgt i over 20.000 eksemplarer.

Harald Rasmussens biografi skildrer Makarenkos liv fra barndommen frem til tiden som leder af de berømte børnekolonier, hvor han arbejdede med kollektiv opdragelse af hjemløse og kriminelle børn, og hvor det enkelte barns samspil med kammerater udgjorde omdrejnings­punktet for pædagogikken.

makarenko 

––––––––––––––––––––––––––––––

Den statsmonopolistiske kapitalismes problemer

Fem artikler fra franske og tyske tidsskrifter.

Forlaget Tiden, 1976. 111 sider.

Den første tekstsamling på dansk af diskussionen i den kommunistiske verdensbevægelse om analysen af nutidens statsmonopolistiske kapitalisme. Artikelsamlingen råder bod på den mangel på baggrundsmateriale, som har ført til misforståede opfattelser og forfejlet kritik af de kommunistiske synspunkter.

statsmonopolistisk 

––––––––––––––––––––––––––––––

Martin Evald Jensen:

Soldater i maksimaltøj

Med tegninger af Herluf Bidstrup

Forlaget Demos, 1971. 120 sider.

Erindringer fra Danmarks frihedskamp i novelleform. Forfatteren har oplevet hver detalje og skriver uden føleri i et barsk og ærligt sprog. Han var med i den lille gruppe mænd, som det kommunistiske parti pålagde at indlede sabotagen, og han deltog som gruppefører i BOPA i besættelsestidens største aktioner mod danske virksomheder, der samarbejdede med tyskerne, bl.a. Riffelsyndikatet. Han blev arresteret af Gestapo i 1944 og kom til kz-lejren Neuengamme, men undgik henrettelse. Han har tilegnet bogen til ”det almindelige menneske, der ikke bøjer sig for tvang og magthavernes propaganda”.

soldater-i-maksimaltoej

––––––––––––––––––––––––––––––

 

Carlos Franqui:

Familieportræt med Fidel

Med for- og efterord af Jan Stage, som også har oversat bogen.

Forlaget Centrum, 1984. 192 sider.

Carlos Franqui var en af Fidel Castros kammerater under kampen mod Batista-diktaturet, og som progressiv journalist gennemlevede han revolutionsprocessen på Cuba. Franqui var i flere år en nær og betroet medarbejder af Fidel Castro. Bogen afdækker nuancer og aspekter, som ikke tidligere er analyseret.

Familieportræt med Fidel

––––––––––––––––––––––––––––––

Fidel Castro:

Centralkomitéens beretning til Cubas Kommunistiske Partis 1. kongres

Forlaget Tiden, 1976. 156 sider.

Cubas Kommunistiske Partis første kongres i december 1975 blev en historisk begivenhed, som satte sig spor i udviklingen i hele Latinamerika. Fidel Castros beretning til kongressen gjorde status over de store resultater, der var opnået i de 17 år siden revolutionen i 1959. Med Castros egne ord: ”Denne kongres vil stå som en lysende stjerne, der vil vise os vejen frem. Der vil ikke være vanskeligheder, vi ikke kan overvinde.”

Fidel Castros beretning

––––––––––––––––––––––––––––––

Jan Stage:

Så det er altså Cuba

Forlaget Rhodos, 1966. 220 sider.

Jan Stages bog er ikke noget standardværk med statistikker og leksikalske oplysninger. Den er en mosaik af to års iagttagelser, vurderinger, oplevelser og interviews, der tilsammen giver et billede af Cuba, den første socialistiske stat Vesten. Revolutionen og dens forhistorie og Cubas forhold til USA er indgående beskrevet. Et særligt kapitel giver prøver på Cubansk digtning.

Så det er altså Cuba

––––––––––––––––––––––––––––––

Herbert L. Matthews:

Cuba

Det Danske Forlag, 1962. 216 sider.

Herbert Matthews, der var redaktør ved New York Times, giver i bogen en personligt præget skildring af oprøret mod Batista og den cubanske revolution og gennemgår dens virkninger i USA og Latinamerika. Bogens første kapitel består af et interview med Fidel Castro i Oriente-provinsen i 1957, altså før revolutionen – det første interview i vestlig presse. Også Cubas forbindelser med Sovjetunionen behandles grundigt.

Matthews_Cuba

––––––––––––––––––––––––––––––

Ernesto Che Guevara:

Guerillakrig

(= Imperialistserien nr. 5/6)

Forlaget Demos, 1971. 120 sider.

Che Guevaras håndbog i guerillakrig er mere end en håndbog og mere end en generalisering af erfaringerne fra den cubanske revolution. Den er også et medrivende og barsk dokument om jævne menneskers ofre og lidelser i kamp for frihed og en menneskelig tilværelse, og bogen vil blive stående som en klassiker i den revolutionære litteratur.

Guerillakrig

––––––––––––––––––––––––––––––

Paul Humphrey:

Castro

Forlaget Wayland, 1981. 72 sider, rigt illustreret.

Bogen er især for børn og unge og fortæller grundigt og sobert om personen Fidel Castro, om oprørsårene og om revolutionens sejr i 1959. Tiden efter revolutionen, udviklingen på Cuba og storpolitikken omkring Cuba, bl.a. missilkrisen i 1962, beskrives også levende og indgående. Teksten er ledsaget af talrige fotos og andre illustrationer.

NB: BOGEN ER PÅ ENGELSK

Humphrey_Cuba

––––––––––––––––––––––––––––––

Fidel Castro:

The non-aligned countries will know how to fulfill the duty that the present demands of them

La Habana, 1975. 31 sider.

Castros afsluttende tale ved de alliancefri landes 3. ministermøde i Havana den 19. marts 1975. Mødet fandt sted næsten samtidig med den sidste og endelige nordvietnamesiske offensiv og Saigons fald, og i talen behandlede Castro indgående imperialismens trusler mod udviklingslandene.

NB: TEKSTEN ER PÅ ENGELSK

The non-aligned countries

––––––––––––––––––––––––––––––

 Marx/Engels:

Udvalgte skrifter 1 – 2  –  250 kr.

Manifestet 50 kr.

––––––––––––––––––––––––––––––

FRIEDRICH ENGELS – HR EUGEN DURINGS OMVÆLTNING AF VIDENSKABEN

(ANTI – DUHRUNG)

Dette er et af den klassiske marxismes hovedværker. Der skulle dog gå mere end 100 år fra den første udgivelse i 1878 til den første fuldstændige oversættelse til dansk. En del af værket har tidligere været udgivet på dansk, eksempel vis de afsnit som Engels sammenfattede i pjecen ”Socialismens udvikling fra utopi til videnskab”. Den er blevet oversat til alverdens sprog, og den haft enorm udbredelse igennem hele arbejderbevægelsens historie. Det er imponerende, at så meget i ”Anti-During” ikke alene har bevaret sin friskhed, men også har tjent og i vore dage, også forsat tjener til at løse afgørende problemer på filosofiens, naturerkendelsens og samfundsvidenskabens områder. Men først og fremmest er det den dialektiske metode, som kan og skal anvendes. Her har bogen sin virkelige livskraft. Bogen vil danne grundlag for grundskolingens første aften, med emnet ”Historisk materialisme og dialektisk materialisme.”

Kan købes i KPiDs bogcafe` Frederikssundsvej 84 – pris 40 kr. – Se åbningstider på hjemmesiden – www.kommunisterne.dk

––––––––––––––––––––––––––––––

Enhed i arbejderklassen”

Dimitrov Enhed i arbejderklassen

Georgi Dimitrov (1882-1949) er en af de mest fremtrædende skikkelser i den internationale arbejderbevægelse. Mest kendt er han for sine modige afsløring af nazi-førernes løgne under Rigsdagsbrand-processen i 1933. Her gengives hans sluttale over for domstolen. Bogen er udgivet af Forlaget Tiden. Pris: 50 kr.

––––––––––––––––––––––––––––––

“Kapitalismens Politiske Økonomi”

 Kapitalismens politiske økonomi

Isi Grünbaums bog om Kapitalismens politiske økonomi er en klassiker. Bogen blev oprindelig udgivet i 1947. Den blev genudgivet i perioden fra 1970-74. Det pågældende eksemplar er fra 1970. Pris: 50 kr.