DEN POLITISKE SITUATION

stjerne_HS

2019

Rikke G.F. Carlsson

Politisk oplæg til Landsledelsen juni 2019

Så fik vi overstået to demokratiske valg i det demokratiske Danmark. Den daværende statsminister Lars Løkke var stolt over stemmedeltagelsen, som var rigtig høj trods de hele 2 valg. Og hvorfor var det højt? Pga. KLIMA-emnet.

Klimaet blev en redning for alle de partier, som går ind for EU. Intet andet blev der boret i. Pludselig fremstod EU som det rene FN. Et mellemfolkeligt projekt der sammen kunne løfte de store opgaver. Og der var ikke den ting, EU ikke kunne klare. Anført af Greenpeace og andre store organisationer, udraderede de alt modstand med bred plads til alle systembevarende partier.  Klima, skattely og fred skal håndteres i EU. Flygtningene er stoppet langt væk fra Danmark, og vi betaler os ud af håndteringen til Grækenland og Italien og Tyrkiet, som ikke er en del af EU. Og lige for at få det på plads: aldrig har geografien været så bevidst dårlig. EU er ikke Europa! Men det blev dagligt fastslået i valgkampen. Og skulle man stadig tvivle, så henviste man til BREXIT-cirkusset.

Modstanden havde svære kår. DF viste, at deres modstand mod EU kun handlede om grænsen, og Enhedslisten stod frem som et nyt SF. Det viste, at troen på, at enhedsarbejde er at sidde sammen med andre venstreorienterede i parlamentet i stedet for at arbejde for og med en politisk bred sammenslutning, som Folkebevægelsen mod EU arbejder på at være, er en illusion. Vi advarede i sin tid mod, at DKP gik ind i Enhedslisten. Vi vidste, at det ville ende sådan. Det var ingen platform for kommunister, og indflydelsen er fuldstændig udraderet. Trods små pip hist og her tegner ingen tidligere kommunister nogen ledende retning i det parti. Vi så det allerede med JuniBevægelsen, som også døde hen i småborgerlig slumren. EL er blevet det nye SF. Bare vent, rumligheden for EU modstand forbliver lidt endnu. Men det ændrer sig som Holger og konen.

Og sikken vi venter os en grøn fremtid i det sammensatte parlament. Fuldt af højrenationalister, liberale og ikke mindst levebrødspolitikere. Alle er til salg.

Nu må vi hjælpe Folkebevægelsen under de svære betingelser med at overleve. Det er fordi modstandens stemme og afsløringer skal fortsætte. Her må vores parti udbygge samarbejdet med de kommunister, som kom ind i parlamentet fra Grækenland og Portugal, Tjekkiet, Cypern og Belgien, så vi kan informere om, hvad der foregår. Vi vil løbende evaluere i komiteerne, i det faglige arbejde og i vores parti. Og fagligt er vigtigt, for kampene bliver uendelige med den fri bevægelighed, mindstelønslov og undergravningen af dagpengesystemet.

Men hvad var det egentlig de danske partier ikke kan/kunne løse herhjemme, men kun i EU? Det spørgsmål blev aldrig stillet. Og det blev heller ikke stillet ved det efterfølgende folketingsvalg. Vi ved, at 90 % af lovene kommer fra EU, og derfor lyder det hult, når politikerne lover velfærd, normeringer og klimalovgivninger. Hvorfor er det nu, at bankskandalerne ikke er løst, at landbrugspakken ikke har opfyldt sine mål? At kommunerne misrøgter borgere i alle aldre og ikke kun børnene er på grund af EU’s finanspagt – vores økonomiske politik. Vores statsbudget er allerede sendt ned og godkendt. EU er da ligeglade med hvem, der bliver statsminister, det er jo hele pointen i den Europæiske union. Snart skal vi til valg om mere magt til EU og en militær genovervejning i vores forbehold, som vi alligevel ulovligt betaler og bidrager til. Vi kan ikke skille de to valg ad.

Hvorfor kan vi ikke gøre mere for klimaet og leve op til Parisaftalen? Fordi EU har sindssyge CO2-kvoter, der kan sælges og købes. Fordi vi tillader at sælge affald til lande langt væk. Fordi vores offentlige energistruktur er i private hænde og sælges på det fri marked. Regulerer politikerne dette, vil det være konkurrenceforvridende og i strid med EU. Klimaet har ikke en real chance. Når man prioriterer 100 millioner til forskning i krig og ikke klima eller liv, så siger det alt om ambitionsniveauet.

Hvorfor mangler vi arbejdskraft som dansktalende læger, sygeplejersker osv. Fordi Bertel Haarder og senere undervisningsministre ændrede adgangskravene i sin tid, mangler de, og det lider vi af nu. Men det gavner de radikale, som gerne ser masser af udlændinge i Danmark, der kan presse vores lønninger. Vi kan sagtens brødføde os selv med uddannet arbejdskraft. For når politikerne taler om historisk lav ledighed, så fuskes der med tallene. Stadig er så mange faldet ud af systemet, bor i trailerparker, er hjemløse, syge og arbejdsløse. Spild af talenter.  Sjældent er der bygget færre almennyttige boliger, og nu skal en del nedrives. Andelstanken er næsten dræbt og ejerboligmarkedet snart mættet for at briste igen. Og igen vil almindelige mennesker stå i konkurs til halsen. Vi står med en generation af unge, som ikke kan etablere sig på boligmarkedet. Så det går ikke så godt for os.

Vores skattekroner er blevet opgivet at finde, da alle fra SF og tværs over salen er syltet ind i SKAT-skandalerne. Nu står de med dilemmaet, når kommunerne højt fortæller, hvor meget de vil spare på børneområdet fra januar 2020. Den eneste måde de kan løse det på, er ved at lave et DF-øremærket trick, hvor de pålægger kommunerne at prioriterer børnene frem for noget andet, for flere penge, det får kommunerne ikke. Og kontanthjælpsloft, integrationsydelser, ondskab mod de syge og handicappede bliver heller ikke trukket tilbage – bare vent og se. Og der er ikke plads til en større ambition om et realt løft til alle af disse urimelige ydelser fra folkepension til SU og alt, hvad der er i mellem. I mens ser vi pengene fosse ud af statskassen til ulovlig krigsafgift på trods af vores EU forbehold. Skattely og momsfusk – det er ikke indvandrere, muslimer, de sorte osv., der stjæler vores penge. Det er politikerne, som sidder og kaster dem ud til dem, som ved, hvordan loven er skrevet, så de bare bliver lovlige umoralske…og ikke kriminelle.

Aldrig har kommunisterne manglet så meget som nu.

Ser vi på miljøet i Danmark, så er det sørgeligt at konstatere, at Fødevarer og Landbrug stadig styrer det danske folketing. At se om de Radikale, SF og Socialdemokratiet får strammet op på den katastrofale landbrugspakke bliver en lakmusprøve over for ungdommen og vores fremtid rent klimamæssigt.

Den frivillige, kollektive virkemiddel i Landbruget har tilsammen kun reduceret udledningen af kvælstof med 12 ton. I 2017 blev der, korrigeret for klimaforhold, udledt ca. 60.000 ton kvælstof til det danske vandmiljø. Målet var, at vådområderne og de øvrige kollektive virkemidler skulle have reduceret udledningen med 1.451 ton ved udgangen af sidste år. Når Landbrugspakken udløber i 2021, skal reduktionen være oppe på 2.907 ton. De er de største syndere. Meget af rapsproduktionen går til den såkaldte grønne benzin i Tyskland. Hvor grønt er det, når vores hav dør?

Hele klimadebatten er så afsporet og privatiseret og kan kun ændres, hvis den bliver lagt i vore hænder. Vi må forbyde augmenter som konkurrenceforvridende, kontraktbrud og arbejdspladsbeskyttelse. Vi må kræve at krigsbevillinger flyttes til kollektiv trafik og forskning på energiområdet, hvis der skal tales om nogen førertrøje i Danmark. Alt andet er hykleri.

Vi må udarbejde en klimadagsorden, der viser, at uden et opgør med imperialismens krigsproduktion og kapitalismens menneskeudnyttelse, så dør vores klode. Vi må sammen med de nordiske partier genskabe et nyt og opdateret anklageskrift mod imperialismen. Se og genlæs 1969-anklagen mod imperialismen. Den fås i bogcafeen.

Vi må med vores få midler udvikle en medlemsstrategi og en skolingsplan. Vi går ikke på strandhugst hos de andre partier, som KP. Vi udvikler kun fremtiden og dens kamp ved at søge folk, som ikke er organiseret. Derfor skal vi også have en grundig debat om vores medier – både de sociale medier og vores eget blad.

Fremtiden er vores, men det kræver også at vi sammen bruger hinanden og støtter op om de forskellige initiativer, partiet tager.

Ytringsfriheden er også under trænge kår. Julian Assange, som blev kendt for at afsløre amerikanske krigsforbrydelser i Irak og Afghanistan, står nu til en dom med mulighed for dødsstraf, hvis briterne udleverer ham til USA. Og her stod de undertryktes forening Amnesty international pludselig ikke bag ham i en verdensomspændende underskriftsindsamling, som de gjorde med jernsommerfuglen i Burma, der nu selv udrydder et lille folkeslag. Hun var uddannet i England og støttet af dem. Igen slår imperialismen til med manipulation og løgne. Her ser vi det med Paludan, der har fået frit spil, efter man fjernede blasfemiparagraffen. Vi takker vores politikere for den seng, de har redt til os.

Og imens er de ved at starte en ny krig mod Iran og trapper op i Norden mod Rusland, og her er er et dilemma, hvor Lars Lykke tillod en russisk gasledning gennem danske farvand til Tyskland og nu trues af USA. Uuha skal man støtte det ene eller det andet firma. Bum bum. Imperialismens evige dilemma.

Nå, nu er det sommer, og vi skal ud og nyde det gode vejr – mange i vores kolonihaver. Og her er det vigtigt at være opmærksom på, at de pønser på at ændre kolonihaveloven, da de kan hindre udvikling i kommunerne. Tak Sven Auken for 10 års fredning. Vi må hindre at de rører disse små grønne oaser.

”Omplacere kolonihaver nej tak” gruppen kan findes på Facebook.

Aktuel politik Marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti vil tvinge folk på overførelsesindkomst, at spare tvungent op til pension, med den i forvejen ekstrem lille indkomst. Handicaporganisationer råber højt: disse ATP penge vil gå til dem der lever længst. Og det er de raske og højt uddannet. En med muskelsvind bliver sjældent over 40 år. Fagbevægelsen råber også, vores medlemmer dør tidligt og det er et faktum. Pengene kommer til at gå til de rige og højtuddannet.

Svaret fra beskæftigelsesordføreren i Dansk Folkeparti Bent Bøgsted, svare at han da godt kan forstå at fagbevægelsen råber op: ”De vil jo helst administrerer medlemmernes penge selv”! Så meget for et folkeligt parti.

Man tilhører altså ikke folket hvis man er syg, faglært, ufaglært eller handicappet. Nej folket er eliten og den tænker i investering og afkast til sig selv.

Og skal vi nu se lidt længere ind i fremtiden, kan vi historisk se tilbage hvad mønstret bliver. Da man begyndte at indfører pension ind i lønforhandlingerne, faldt folkepensionen støt. Det man havde sparet op, trak staten og kommunen fra i tilskudsordninger. I dag er det næsten umuligt at leve af en ren folkepension.

Så det bliver mere og mere klart at det næste der står for skud er folkepensionen. Man kan jo ikke blive ved med at finansierer folkepensionen af andre offentlige udbetalinger?  Reklamer om golfspillende pensionister viser ikke virkeligheden. Vi ved at de fleste folkepensionister vil være hjemløse hvis ikke vi havde tilkæmpet en bolig/husleje- tilskudslov, lad os se hvor længe den holder.

Det er en ideologisk bombe der serveres her op til valget med boligpolitikken. Allerede i mange boligselskaber er Gettoplanen allerede sat ind. Folk med overførelsesindkomst kommer sidst i rækken. Så er du en af de pensionister som sælger din villa, kommer du først til en almennyttig bolig og det er der mange der benytter og forsøder deres liv med husformuen. Sådan skal alderdommen finansernes i fremtiden.  Ældreboliger er blevet svære at visiteres i, siden man indførte ”længst i eget hjem”.  Og plejehjem koster nu det hvide ud af øjnene. Allerede nu kan man tilkøbe sig luksusplejehjem. Snart er kun fattiggården tilbage.

400.000 på flexjob, resourceforløb og kontanthjælp i Danmark, hvor kommer de til at bo i fremtidens Danmark? Ikke i almennyttigt og ikke i andel eller ejer, da det skal realiseres først, inden offentligt forsørgelse træder i kraft.

Valg og arbejdsmarked
Forslaget om at pensionen skal differentieres og ikke ændres på den stigende pensionsalder er forargeligt. Er man som jeg født i 1967, kan jeg gå på pension som 69-årig. Er man født i 2014, så skal man forvente at gå på pension som 76,5 år.

Så forstår man godt at de unge kræver 30 timers arbejdsuge, med fuld lønkompensation. Men der er andre planer for dem. Den sociale dumpning giver lønmæssig konkurrence på billig udenlandsk arbejdskraft. Dagpengereglerne kommer under EU lov. Arbejdsmiljøkontrollen er skåret næsten væk. Lige løn er blevet til individuel løn, hvor enhver tror de bliver belønnet på egne kompetencer. Sikkerheden ved arbejdsskader og sygdom er en ondskab af et system uden sikkerhedsnet og koordinering. Vi kræver den solidariske folkepension tilbage til. 60 år skal den hedde nu når efterlønnen er væk. Det skal være en anstændig alderdom. Dem med kræfter i hoved og krop står stadig frit for at fortætte på arbejdsmarkedet. Men de nedslidte slipper for at tigge. Vi er ikke i en stærk position nu. Men vi prøver at rejse nogle krav til den kommende overenskomst, som er universelle for alle fag. Vi vil dele dem på de sociale medier og blandt kollegaer til 1. maj. Hvor vi også vil have partibod, hvor løbesedler og blad kan deles ud.

Underskrift mod ulighed
Det er gået op for mange at uligheden er blevet større og nu ikke kan gemmes væk mere. Mange organisationer takker for indsamlinger og underskrifter. Den sidste jeg så var Mellemfolkeligt sammenvirkes underskrift indsamling:

”Globalt set ejer 26 personer mere end den fattigste halvdel af jordens befolkning tilsammen. Og det er en udvikling, der går igen i Danmark.

Mellem 2010 og 2016 voksede indkomsterne for de rigeste 10 procent mindst seks gange så meget som for de fattigste 40 procent af den danske befolkning. Samfundet er ved at blive splittet op i to.

Kurven skal knækkes ved at øge skatten hos de rigeste – både i Danmark og globalt.

Vores krav til den kommende regering:

Ingen fattige børn i Danmark

Ambitiøs og seriøs klimahandling nu

En retfærdig fordeling af jordens rigdomme”.

Det er jo godt set. Men at man naivt tror på at underskrifter kan ændre verdens kapitalisme, eller den tøjlede kapitalisme om man vil, er en illusion.

Aldrig har vi samlet så mange penge og underskrifter ind, mod og for alt muligt. Det er en narresut. En selvfølelse af godhed, som vil status quo. 3 underskriftforslag er kommet frem til folketinget og alle 3 blev afvist af politikerne.

Miljøpolitikken
Skiftende regeringers Havstrategi er fejlet.  Første mål var 2009, så forlænget til 2015 og senest til 2027, nu skal den rykkes yderligere.

Forskere har bevist at landbrugets Kvælstof kommer fra markerne til hav. Danmark står selv for 22% af udledningen. 5 x højre end vores nabolande. Danmark er den mest intensive dyrkning af landbrugsjord i verden procentmæssigt i land areal.

Vores vandområder er delt op i 119 steder rundt om vores kyster og fjorde, og her af er kun to betegnet som i ok stand, Rødsand ved Gedser og Stegebugt.

Eksemplet viser bare hvor meget magt Landbrug &Fødevare har som Lobbyorganisation i lovgivning og målsætninger. Deres talsmænd er altid det modsatte af den regeringssiddende parti. En tidl. Socialdemokratisk minister eller Venstre minister og vice vece.

Partierne er systembevarende og til falds for betaling med poster/jobs. Det ses også i NATO regi hvor det pudsigt nok har været tidl. Statsminister Anders Fog Rasmussen og nu tidl. Norske statsminister Stoltenberg. Og BUM vi er super betaler og ydere i NATOs aggressive aktiviteter der ekspandere i de nordiske lande i en kommende krig mod Rusland.

På de statslige indkøbsbudgetter kan man ligeledes aflæse, at de driftige konsulenthuse har fået godt fat i de offentligt ansatte beslutningstagere. Siden 2015 er statens brug af konsulenter steget fra 3,1 til 4,6 milliarder, hvilket svarer til, at staten i 2018 brugte 14 procent af det samlede indkøbsbudget på konsulentydelser. Politikerne er hold op med at lytte til fagfolk og vælgere og endnu værre holdt op med at tænke selv. De er blevet et serviceorgan for lobbyismen og EU.

EU og kommunerne
EU’s budgetlov indebærer bl.a., at mange kommuner slet ikke udnytter hele deres budget af skræk for at blive straffet økonomisk.

Vi er siden de skrappe sanktioner blev indført i budgetloven gået glip af ikke mindre end 23 milliarder kroner i kommunal service, fordi kommunerne ikke har udnyttet budgettet fuldt ud. Fagbevægelsen har derfor længe foreslået, at det skal være muligt at lægge flerårige budgetter med mulighed for at overføre midler mellem årene. På den måde kan de planlægge deres økonomi i et mere langsigtet perspektiv. Det vil give mere kvalitet i velfærden.

Saldokravet er for stramt

En revision er også en god anledning til at løsne op for de økonomiske bånd, der ligger i det nuværende saldokrav.  I budgetloven er fastlagt et krav for, hvor stort et underskud Danmark højst må have på den strukturelle saldo. I dag er kravet -½ pct. af BNP.

Beregninger fra både EU og AE viser, at saldokravet i dag kan sættes til -1 pct. af BNP.

Bare den lille forhøjelse vil gøre at kommunerne kunne bruge finanspolitikken aktivt i en lavkonjunktur. Men det absurde er at EU skal styre vores finanser når vi ikke engang er med i bankunionen. Gid Kommunalbestyrelserne kunne se udover deres egne poster og nægte EU’s indblanding i Bank og budgetter. Efter de sidste bank skandaler har det været umuligt for kommunerne at skifte væk fra Danske bank og Nordea.

Parallelsamfundet
Det er ikke nyt for os at vi lever i et parallelsamfund. Der er dem og os. Arbejderklassen og de herskende. Men det er desværre ikke det samfund vi skal handle på. Det er et nyt opfundet klassesystem hvor samfundet administrativt registrerer hvem der er ude og hvem der er inde.

  • Hvis nogen i en familie på højst tre personer falder ind under mindst to af de otte indikatorer, vurderes man at være en del af et parallelsamfund.
  • Hvis familien består af fire eller flere personer, er kravet, at man falder ind under mindst tre indikatorer.

Her er de otte indikatorer:

* Bor i et alment boligområde, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn i alderen 1-4 år, der ikke er i dagtilbud.

* Børn i alderen 0-6 år, der går i daginstitution, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn og unge i grundskoler, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn mellem 12 og 14 år, der er sigtet efter straffeloven i det pågældende år.

* Unge i alderen 15-29 år, der er dømt efter straffeloven.

* Unge i alderen 15-29, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

* Unge og voksne i alderen 22-59 år, som er langvarigt passive.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse om parallelsamfund.

Hvad skal vi så med disse opdelinger? Optimere deres uddannelsesmuligheder? Sikre dem arbejde? Nej de skal ses som en trussel. De skal opgives og befolkningen skal beskyttes mod denne slags mennesker. Det ser næsten videnskabeligt ud. Og Frøken Støjberg kan fortsætte sin dokumentation. Hun hyler op, om at venstrefløjen ikke bakker op om stramningerne.

”hver 3. unge mellem 18 og 29 med ikke vestlig baggrund sætter religiøse og kulturelle love over danske love vedtaget i folketinget”. Nu er religiøse love tit private love, som beklædninger, højtider, sex før ægteskab, næstekærlighed og ritualer.

Mig bekendt står der ikke i biblen, koranen eller talmud, at guden opfordrer deres troende til at blive kriminelle, bombemænd, pædofile eller fartbøller? Men det er ikke væsentligt. Hun har sået frøet og banet vejen for hendes nye konkurrenter i valgkampen. De Ny borgerlige.  Det bliver værre endnu.

Hvem følger ikke loven fra Folketinget? – vi lader den stå et øjeblik. Juristuddannet Britt Bager fra Venstre nægtede at tale om de ulovlige 100.000 valgstøtte kroner, men gerne udbredte sig om sexchikane, pensionsreform og Mette Abildgaards baby i folketingssalen. Og endnu en Venstre partikammerat Fritz Schur viser samme foragt over lovgivningen. Man skal ikke kaste sten, når man selv bor i glashus… Kriminelle…. Kristne

Flere ulovligheder
Ulovligt er også hvidvaskning som Danske Bank og Nordea har været en del af, men heller ikke dem er frøken Støjbergs foragt op at ringe over. Tankevækkende. Den svenske bank der lige har hvidvasket 1000 milliarder, får bankdirektøren 15 millioner som tak for indsatsen. Der var for resten også en underskriftindsamling for etiske banker…..tja.

Nato bliver så 70 år. Her er det vigtigt vi møder talstærkt op torsdag 4.april. Vi skal dele vores blad Kommunist ud, så folk kan læse sandheden om NATO. Vi har også et forslag til udtalelse som vi skal tage stilling til. 70 år med død, invalidering, flygtningestrømme, forurening og spild af velfærdspenge. Igen et bevis på at politikerne er til fals for penge i stedet for befolkningens ve og vel. Hvordan kan de se sig og andre selv i øjnene.

Vi skal ku stirre dem ned, med rank ryg. Fred bliver ikke foræret i et imperialistisk rænkespil. Freden skal der kæmpes for, her er det ikke nok med en underskriftindsamling.

Faglig politisk oplæg LL møde 19 januar

2018

Politisk oplæg 10. november 2018

Landsledelsesmødet 4.08.18

2017

Landsledelsesmødet den 17-06-2017

Landsledelsesmødet den 08-04-2017

2016

Landsledelsesmødet den 17-09-2016

Landsledelsesmødet den 08-06-2016

Landsledelsesmødet den 09-04-2016

Landsledelsesmødet den 06-02-2016

2015

Landsledelsesmødet den 05-12-2015

Landsledelsesmødet den 05-09-2015

Landsledelsesmødet den 28-03-2015

Landsledelsesmødet den 31-01-2015

2014

Landsledelsesmødet den 22-11-2014

Landsledelsesmødet den 30-08-2014

Landsledelsesmødet den 21-06-2014

Landsledelsesmødet den 30-03-2014

Landsledelsesmødet den 15-02-2014

2013

Landsledelsesmødet den 07-12-2013

Landsledelsesmøde den 31-08-2013

Landsledelsesmøde den 08-06-2013

Landsledelsesmøde den 02-02-2013

2012

Landsledelsesmødet den 12-12-2012

Landledelsesmødet den 12-05-2012

Landsledelsesmødet 28-01-2012

 2011

Landsledelsesmøde den 17-09-2011

Landsledelsesmøde den 18-06-2011

Landsledelsesmøde den 02-04-2011

Landsledelsesmøde den 12-02-2011

2010

Landsledelsesmøde den 27-11-2010

Landsledelsesmøde den 19-06-2010

Landsledelsesmøde den 10-04-2010

Landsledelsesmøde den 13-02-2010