Den politiske situation

stjerne_HS

Landsmøde 31/3 19

Rikke G.F. Carlsson

Aktuel politik Marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti vil tvinge folk på overførelsesindkomst, at spare tvungent op til pension, med den i forvejen ekstrem lille indkomst. Handicaporganisationer råber højt: disse ATP penge vil gå til dem der lever længst. Og det er de raske og højt uddannet. En med muskelsvind bliver sjældent over 40 år. Fagbevægelsen råber også, vores medlemmer dør tidligt og det er et faktum. Pengene kommer til at gå til de rige og højtuddannet.

Svaret fra beskæftigelsesordføreren i Dansk Folkeparti Bent Bøgsted, svare at han da godt kan forstå at fagbevægelsen råber op: ”De vil jo helst administrerer medlemmernes penge selv”! Så meget for et folkeligt parti.

Man tilhører altså ikke folket hvis man er syg, faglært, ufaglært eller handicappet. Nej folket er eliten og den tænker i investering og afkast til sig selv.

Og skal vi nu se lidt længere ind i fremtiden, kan vi historisk se tilbage hvad mønstret bliver. Da man begyndte at indfører pension ind i lønforhandlingerne, faldt folkepensionen støt. Det man havde sparet op, trak staten og kommunen fra i tilskudsordninger. I dag er det næsten umuligt at leve af en ren folkepension.

Så det bliver mere og mere klart at det næste der står for skud er folkepensionen. Man kan jo ikke blive ved med at finansierer folkepensionen af andre offentlige udbetalinger?  Reklamer om golfspillende pensionister viser ikke virkeligheden. Vi ved at de fleste folkepensionister vil være hjemløse hvis ikke vi havde tilkæmpet en bolig/husleje- tilskudslov, lad os se hvor længe den holder.

Det er en ideologisk bombe der serveres her op til valget med boligpolitikken. Allerede i mange boligselskaber er Gettoplanen allerede sat ind. Folk med overførelsesindkomst kommer sidst i rækken. Så er du en af de pensionister som sælger din villa, kommer du først til en almennyttig bolig og det er der mange der benytter og forsøder deres liv med husformuen. Sådan skal alderdommen finansernes i fremtiden.  Ældreboliger er blevet svære at visiteres i, siden man indførte ”længst i eget hjem”.  Og plejehjem koster nu det hvide ud af øjnene. Allerede nu kan man tilkøbe sig luksusplejehjem. Snart er kun fattiggården tilbage.

400.000 på flexjob, resourceforløb og kontanthjælp i Danmark, hvor kommer de til at bo i fremtidens Danmark? Ikke i almennyttigt og ikke i andel eller ejer, da det skal realiseres først, inden offentligt forsørgelse træder i kraft.

Valg og arbejdsmarked
Forslaget om at pensionen skal differentieres og ikke ændres på den stigende pensionsalder er forargeligt. Er man som jeg født i 1967, kan jeg gå på pension som 69-årig. Er man født i 2014, så skal man forvente at gå på pension som 76,5 år.

Så forstår man godt at de unge kræver 30 timers arbejdsuge, med fuld lønkompensation. Men der er andre planer for dem. Den sociale dumpning giver lønmæssig konkurrence på billig udenlandsk arbejdskraft. Dagpengereglerne kommer under EU lov. Arbejdsmiljøkontrollen er skåret næsten væk. Lige løn er blevet til individuel løn, hvor enhver tror de bliver belønnet på egne kompetencer. Sikkerheden ved arbejdsskader og sygdom er en ondskab af et system uden sikkerhedsnet og koordinering. Vi kræver den solidariske folkepension tilbage til. 60 år skal den hedde nu når efterlønnen er væk. Det skal være en anstændig alderdom. Dem med kræfter i hoved og krop står stadig frit for at fortætte på arbejdsmarkedet. Men de nedslidte slipper for at tigge. Vi er ikke i en stærk position nu. Men vi prøver at rejse nogle krav til den kommende overenskomst, som er universelle for alle fag. Vi vil dele dem på de sociale medier og blandt kollegaer til 1. maj. Hvor vi også vil have partibod, hvor løbesedler og blad kan deles ud.

Underskrift mod ulighed
Det er gået op for mange at uligheden er blevet større og nu ikke kan gemmes væk mere. Mange organisationer takker for indsamlinger og underskrifter. Den sidste jeg så var Mellemfolkeligt sammenvirkes underskrift indsamling:

”Globalt set ejer 26 personer mere end den fattigste halvdel af jordens befolkning tilsammen. Og det er en udvikling, der går igen i Danmark.

Mellem 2010 og 2016 voksede indkomsterne for de rigeste 10 procent mindst seks gange så meget som for de fattigste 40 procent af den danske befolkning. Samfundet er ved at blive splittet op i to.

Kurven skal knækkes ved at øge skatten hos de rigeste – både i Danmark og globalt.

Vores krav til den kommende regering:

Ingen fattige børn i Danmark

Ambitiøs og seriøs klimahandling nu

En retfærdig fordeling af jordens rigdomme”.

Det er jo godt set. Men at man naivt tror på at underskrifter kan ændre verdens kapitalisme, eller den tøjlede kapitalisme om man vil, er en illusion.

Aldrig har vi samlet så mange penge og underskrifter ind, mod og for alt muligt. Det er en narresut. En selvfølelse af godhed, som vil status quo. 3 underskriftforslag er kommet frem til folketinget og alle 3 blev afvist af politikerne.

Miljøpolitikken
Skiftende regeringers Havstrategi er fejlet.  Første mål var 2009, så forlænget til 2015 og senest til 2027, nu skal den rykkes yderligere.

Forskere har bevist at landbrugets Kvælstof kommer fra markerne til hav. Danmark står selv for 22% af udledningen. 5 x højre end vores nabolande. Danmark er den mest intensive dyrkning af landbrugsjord i verden procentmæssigt i land areal.

Vores vandområder er delt op i 119 steder rundt om vores kyster og fjorde, og her af er kun to betegnet som i ok stand, Rødsand ved Gedser og Stegebugt.

Eksemplet viser bare hvor meget magt Landbrug &Fødevare har som Lobbyorganisation i lovgivning og målsætninger. Deres talsmænd er altid det modsatte af den regeringssiddende parti. En tidl. Socialdemokratisk minister eller Venstre minister og vice vece.

Partierne er systembevarende og til falds for betaling med poster/jobs. Det ses også i NATO regi hvor det pudsigt nok har været tidl. Statsminister Anders Fog Rasmussen og nu tidl. Norske statsminister Stoltenberg. Og BUM vi er super betaler og ydere i NATOs aggressive aktiviteter der ekspandere i de nordiske lande i en kommende krig mod Rusland.

På de statslige indkøbsbudgetter kan man ligeledes aflæse, at de driftige konsulenthuse har fået godt fat i de offentligt ansatte beslutningstagere. Siden 2015 er statens brug af konsulenter steget fra 3,1 til 4,6 milliarder, hvilket svarer til, at staten i 2018 brugte 14 procent af det samlede indkøbsbudget på konsulentydelser. Politikerne er hold op med at lytte til fagfolk og vælgere og endnu værre holdt op med at tænke selv. De er blevet et serviceorgan for lobbyismen og EU.

EU og kommunerne
EU’s budgetlov indebærer bl.a., at mange kommuner slet ikke udnytter hele deres budget af skræk for at blive straffet økonomisk.

Vi er siden de skrappe sanktioner blev indført i budgetloven gået glip af ikke mindre end 23 milliarder kroner i kommunal service, fordi kommunerne ikke har udnyttet budgettet fuldt ud. Fagbevægelsen har derfor længe foreslået, at det skal være muligt at lægge flerårige budgetter med mulighed for at overføre midler mellem årene. På den måde kan de planlægge deres økonomi i et mere langsigtet perspektiv. Det vil give mere kvalitet i velfærden.

Saldokravet er for stramt

En revision er også en god anledning til at løsne op for de økonomiske bånd, der ligger i det nuværende saldokrav.  I budgetloven er fastlagt et krav for, hvor stort et underskud Danmark højst må have på den strukturelle saldo. I dag er kravet -½ pct. af BNP.

Beregninger fra både EU og AE viser, at saldokravet i dag kan sættes til -1 pct. af BNP.

Bare den lille forhøjelse vil gøre at kommunerne kunne bruge finanspolitikken aktivt i en lavkonjunktur. Men det absurde er at EU skal styre vores finanser når vi ikke engang er med i bankunionen. Gid Kommunalbestyrelserne kunne se udover deres egne poster og nægte EU’s indblanding i Bank og budgetter. Efter de sidste bank skandaler har det været umuligt for kommunerne at skifte væk fra Danske bank og Nordea.

Parallelsamfundet
Det er ikke nyt for os at vi lever i et parallelsamfund. Der er dem og os. Arbejderklassen og de herskende. Men det er desværre ikke det samfund vi skal handle på. Det er et nyt opfundet klassesystem hvor samfundet administrativt registrerer hvem der er ude og hvem der er inde.

  • Hvis nogen i en familie på højst tre personer falder ind under mindst to af de otte indikatorer, vurderes man at være en del af et parallelsamfund.
  • Hvis familien består af fire eller flere personer, er kravet, at man falder ind under mindst tre indikatorer.

Her er de otte indikatorer:

* Bor i et alment boligområde, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn i alderen 1-4 år, der ikke er i dagtilbud.

* Børn i alderen 0-6 år, der går i daginstitution, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn og unge i grundskoler, hvor mindst 25 procent har ikkevestlig baggrund.

* Børn mellem 12 og 14 år, der er sigtet efter straffeloven i det pågældende år.

* Unge i alderen 15-29 år, der er dømt efter straffeloven.

* Unge i alderen 15-29, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse.

* Unge og voksne i alderen 22-59 år, som er langvarigt passive.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse om parallelsamfund.

Hvad skal vi så med disse opdelinger? Optimere deres uddannelsesmuligheder? Sikre dem arbejde? Nej de skal ses som en trussel. De skal opgives og befolkningen skal beskyttes mod denne slags mennesker. Det ser næsten videnskabeligt ud. Og Frøken Støjberg kan fortsætte sin dokumentation. Hun hyler op, om at venstrefløjen ikke bakker op om stramningerne.

”hver 3. unge mellem 18 og 29 med ikke vestlig baggrund sætter religiøse og kulturelle love over danske love vedtaget i folketinget”. Nu er religiøse love tit private love, som beklædninger, højtider, sex før ægteskab, næstekærlighed og ritualer.

Mig bekendt står der ikke i biblen, koranen eller talmud, at guden opfordrer deres troende til at blive kriminelle, bombemænd, pædofile eller fartbøller? Men det er ikke væsentligt. Hun har sået frøet og banet vejen for hendes nye konkurrenter i valgkampen. De Ny borgerlige.  Det bliver værre endnu.

Hvem følger ikke loven fra Folketinget? – vi lader den stå et øjeblik. Juristuddannet Britt Bager fra Venstre nægtede at tale om de ulovlige 100.000 valgstøtte kroner, men gerne udbredte sig om sexchikane, pensionsreform og Mette Abildgaards baby i folketingssalen. Og endnu en Venstre partikammerat Fritz Schur viser samme foragt over lovgivningen. Man skal ikke kaste sten, når man selv bor i glashus… Kriminelle…. Kristne

Flere ulovligheder
Ulovligt er også hvidvaskning som Danske Bank og Nordea har været en del af, men heller ikke dem er frøken Støjbergs foragt op at ringe over. Tankevækkende. Den svenske bank der lige har hvidvasket 1000 milliarder, får bankdirektøren 15 millioner som tak for indsatsen. Der var for resten også en underskriftindsamling for etiske banker…..tja.

Nato bliver så 70 år. Her er det vigtigt vi møder talstærkt op torsdag 4.april. Vi skal dele vores blad Kommunist ud, så folk kan læse sandheden om NATO. Vi har også et forslag til udtalelse som vi skal tage stilling til. 70 år med død, invalidering, flygtningestrømme, forurening og spild af velfærdspenge. Igen et bevis på at politikerne er til fals for penge i stedet for befolkningens ve og vel. Hvordan kan de se sig og andre selv i øjnene.

Vi skal ku stirre dem ned, med rank ryg. Fred bliver ikke foræret i et imperialistisk rænkespil. Freden skal der kæmpes for, her er det ikke nok med en underskriftindsamling.

Hjørdis Nielsens oplæg

INTERNATIONAL FREDSKONFERENCE I BEOGRAD – NOT TO FORGET- FRED OG UDVIKLING I STEDET FOR KRIG OG MAGT

I ANLEDNING AF 20 ÅRET FOR NATO ALLIANCENS AGGRESSION MOD SERBIEN (DEN FØDERALE REPUBLIK)

Konferencen var tilrettelagt af:

BELGRADE FORUM FOR EN VERDEN MED LIGHED

SAMMENSLUTNINGEN AF VETERANER FOR DEN NATIONALE FRIHEDSKRIG I SERBIEN

DE SERBISKE GENERALER OG ADMIRALERS KLUB

DE SERBISKE VÆRTERS KLUB

I samarbejde med WORLD PEACE COUNCIL – VERDENSFREDSRÅDET.

Udover deltagerne fra SERBIEN var der 200 gæster fra omkring 35 lande verden over.

Deltagerne fordømte NATO`s aggression som en illegal invasion og kriminel krig imod et suverænt europæisk land,

Angrebet uden mandat fra FN`s SIKKERHEDSRÅD og brud på FN`s charter, Helsinki i 1975 og grundlæggende principper af international lov

NATO og USA har udsat det serbiske folk for lidelser for at opnå geopolitiske mål, natur og energikilder, transportveje og indflydelse i sfæren/området.

Det var ikke en lille krig eller en såkaldt ”humanitær intervention”, men en krig med underliggende geopolitiske mål for en på længere sigt stationering af USA tropper på Balkan for at etablere sig i forbindelse med fremtidige aggressioner, og vælte legitime regeringer – alt inden for    ” ØST EXPANSION STRATEGIEN”

Det overordnede mål for USA og NATO er er at dominere globalt.

Balkan er i dag mere ustabilt. Europa er endnu mere delt. For at få Europa tilbage på sporet kræver det selvransagelse, mod og visioner og en indrømmelse af, at angrebet på Serbien i 1999 var en kolossal historisk fejl.

De, der planlagde aggressionen og udførte den skulle holdes ansvarlig for deres forbrydelser.

NATO bombede Serbien i 78 dage.
På konferencen dokumenterede videnskabsmænd og eksperter, at der var fundet og brugt ammunition med armeret uran samt grafit og Klyngebomber og andre brandfarlige giftige midler til krigsførelse, hvilket har resulteret i et højt niveau af

forurening på lang sigt og en massiv fare for den serbiske befolkning.

Kosovo blev med magt revet væk fra Serbien. Der er konstant pres på Serbien for at fraskrive sig Kosovo formelt som en del af den serbiske stat.

Lykkes det, vil der være præcedens for at trække nye grænser på Balkan og dannelse af et såkaldt Stor Albanien på bekostning af staterne Serbien, Nord Makedonien, Grækenland og Montenegro.

NATO`s aggression mod Serbien var et direkte angreb på fred og sikkerhed i Europa og den verden, der blev konstrueret efter 2. verdenskrig er en forløber for USA og dets allieredes interventioner i Afghanistan, Iraq, Libyen, Mali, Syrien m.fl.

Aggressionen tjente som en slags case/præcedens for globale interventioner- en manual i hvordan man udnytter terrorisme og separatisme for at føre de vestlige magters planer til sejr. Med magt at vælte ”upassende regimer” og indføre Vestens geopolitiske interesser – navnlig USA.

____________________________________________________________________________

Landledelsesmøder den 04-08-18

Rikke G.F. Carlsson

Sommeren har bidt sig fast og det er vel dokumenteret. Ikke som når man får af vide at opsvinget har gjort lige sådan. Statsministeren lyver med tallene omkring hvor mange job hans regering har skabt, for det bliver han nød til for at opretholde løgnen om det såkaldte opsving. For hvis vi skal æde illusionen om et fælles opsving for nationen, så kræver det at vi også får en del af kagen, og det er der, det bliver problematisk. Vi ser sjældent en politiker der står og praler over de store virksomheders overskud, eller deres mangel på indbetaling af skat. Illusionen er klar og ender med som fortællingen ombjobskabelse. Føler du tryghed kan festen fortsætte og tvivler du på den sikkerhed, smitter det af på dit forbrug og gældsættelse og ikke mindst dit kryds til næste valg.

Job skifter, opstår og forsvinder. En konstant bevægelse. Sæson jobs og projekt jobs. Disse kan ikke indgå i en ekstra lagkage til folket. Men det kan tvangsarbejde på overførelses indkomst. Dermed fortætter illusionen. For i virkeligheden er der fjernet masser af vigtige arbejdspladser inden for det offentlige. Folk løber hurtigere og prøver at nå hvad der sku’ flere til før. En umulig opgave med stres og nedslidning til følge.

HK og de unges jobpatrulje har været rundt i sommerlandet og konstateret at voksne og især de unge bliver behandlet umenneskeligt med manglende feriepenge, manglende pauser, manglende løn osv. Dette er 2018 og der er intet som har ændret sig. Fagbevægelsen er stadig uundværlig for en arbejders rettigheder. Byggefagene oplever stadig udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Firmaer går bevidst konkurs, så deres arbejdere må kæmpe for at få penge fra lønmodtagernes garantifond, samt erstatning fra arbejdsgiveren. Intet har ændret sig. Nå, jo det skulle da lige være de venstreorienterede politikere der taler om falsk problemimport når ”folk” prøver at advare om arbejdsforhold med kort kontrakt ansættelse
eller deltidsarbejdes-lignende kontrakter som bliver svære at leve af.

” Det findes ikke her – Her går det godt”, er det nemme svar.

Men vi ved det er på vej, vi ser det i Tyskland hvor det har vokset sig stor. Og det findes også her. For nogle faggrupper er det hylende svært at få timer nok til noget der ligner et fuldtids job, man kan leve af. Vi har ingen love imod det. Det er en kamp fagbevægelsen må tage dagligt. Og gudskelov for dem. I forgårs blev et stillads revet ned, da et fusket firma forsøgte at møve sig ind på vores arbejdsmarked. Kort reaktion – hurtig afregning. Vi vil ikke have Jeres lorteforhold i Danmark – vi har ikke råd til det og vi er mere værd.

Vi fik en delsejr der skal følges op efter OK og for det ikke er en stor opgave i sig selv, opfordre jeg jer til at gå ud og fortælle, at vi også lige skal stoppe krigsvanviddet, som truer alt liv på jord. For som vores gamle parole sagde ” hvad nytter kampen for arbejde – hvis vi taber kampen for freden”.

Krigen optrappes hver dag. Og fores fornemmeste opgave er at få de faglige til at mobiliserer protester mod den store NATO øvelse der foregår i Norge. Trident juncture 18 den kæmpestore NATO-øvelse Trident Juncture. Øvelsen er planlagt til at foregår 25.oktober – 7. november på norsk, svensk, finsk og islandsk territorium og også Danmark deltager med ialt 40.000 soldater. Vi skal have busser af sted fra Danmark, fylds med entusiastiske faglige, der skal diskuteres med hele vejen der op og hjem igen. De skal vide hvor mange af vores velfærds penge der spildes på krudt og kugler, og kan bruges fornuftigt herhjemme.

Det er milliarder det drejer sig om. Imens ser vi naturressourcer brænde ned. Og brandmænd frivillige og deltids, da de fleste fuldtidsbrandmænd er skåret væk, rejser af sted for at redde hvad reddes kan. Tænk hvis vores nordiske beredskab havde samme ressourcer som militæret, bare tænk? Så havde skovbrandene været opdaget hurtigere, slukket hurtigere.

Apropos krig, så har Israel virkelig fået legaliseret sin besættelse af Palæstina. Der er frit slag, efter Trump fik twittet at Jerusalem er deres hovedstad. Krigens købmænd skriver teksten. Et lille nødhjælpsskib, som mange af os stod her på kajen og vinkede til, er blevet kapret af Israelske styrker i internationalt farvand, fordi de mente, det var en provokation mod dem? Folk blev anholdt, kom i fængsel – og vores og Norges udenrigsministre forblev tavse. Hvad har de på os? Hvad har vi lovet i vores krigssamarbejde, når vi ikke engang kan redde en landsmand. De fleste er heldigvis løsladt nu, men palæstinenserne lider stadig og fik aldrig deres medicin.

Nå ja, så tilbage til det liberale Danmark. Landet for frisind. En ung venstre kandidat delte sit sexliv med os alle, da vi uden at spørge fik nyheden om at hun havde haft sex med over 100 mænd. Så kom en af de sidst ankommende ministre og meddelte at han var både til kvinder og mænd. Vi har Gayparade lige om lidt og der er fremgang i swinger klubberne og nudistcampisterne. Men vi sætter grænsen ved tildækning af kvindes ansigtet – her er vi ikke liberale.
Nej her er vi racister. En bevidst udvælgelse af en bestemt befolkningsgruppe, som skal få os til at glemme alt det jeg før nævnte. Vi skal bruge alle vores kræfter på denne frygt, så udnyttelsen kan fortsætte på alle niveauer, arbejdsmarkedet, naturen, velfærden, befolkninger i alle lande.

Vi må ændre fokus i diskussionerne og få folk til at se hvad de bliver narret til. Vi har gjort det før i historien, tiden er inde igen.

Landsledelsesmødet den 06-05-2018

Landsledelsesmødet den 07-04-2018

Landsledelsesmødet den 27-01-2018