Formanden for KPiD:

Maj 2019

Så skal der fandeme ytres!

Artikel 11 i det europæiske charter fra 2010 supplerer vores danske grundlov: Ytrings- og informationsfrihed:
1. Enhver har ret til ytrings- frihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn
til landegrænser.

Den hellige grundlov
Ytringsfriheden er det helligste, vi har. Vi samles, betaler gerne prisen.
Henter den gamle Grundlov og puster støvet af den, når det gælder ytringsfriheden. Grundloven brænder man ikke. Den ændres indimellem, når tiden slår hovedet mod muren. Selvfølgelig skulle det være en pige, der overtog kronen og ikke noget så gammeldags som den førstefødte dreng.
Tiden var ikke til utro konger eller dronninger, der måtte finde en frille, der kunne give dem en dreng. Og folket stod bag, der skal folkeafstemninger til ændringerne.
Grundlovsikrede rettigheder, grundstenen i vores samfund. Alle unge, der bliver 18 år, får nu tilsendt denne grundlov. Som stod den over alt andet. Men det gør den ikke.

Skrig og skrål
Lige nu står vi i ytringsfrihed til halsen, Paludan den hellige benytter flittigt denne rettighed. Og det gør medierne også. Det er godt TV. Og man kan undre sig, når de læser alle politikernes tweets op, at har set hans film, hovedsageligt børn. Stærkt bekymrende. Straks måtte vi ud og for- dømme
oprøret omkring ham.
Ignorer ham, han er et fjols. Latterlig. Lad os grine af ham.

Intet at grine af
Ingen tænker på, hvordan vi kan skærme vore børn fra denne hadske propaganda, denne stille skjulte medie fake news, der florerer på vores mobiler. Denne troldefabrik af perfide løgne, had og fascisme. Ytringsfrihed! Straks handler alt om politiet og dets indsats. Modigt af formanden for Politiforeningen at kræve politisk handling. De er også trætte af at rydde op efter politikernes bræk. Ressourcer bliver brugt på at passe på den jødiske synagoge og Christiania på grund af hash og ikke kokain. Grænsekontrollen, bare for at nævne, hvad der dræner mest på
politiets budget. Det var ikke derfor, de blev politifolk. Men nok om dem, de kan ikke løse problemet. Det kan kun politikerne.

Mister rettigheder
Havde Paludan den hellige, bogafbrænderen, været en normal politiker, så havde han tisset i bukserne, når han mødte virkeligheden og mødte konsekvensen af sine gratis udtalelser. Her kan man grine og latterliggøre. Men han er ikke bange, han er ond, og han mener, hvad han siger. Ligesom Breivik. Ikke psykisk syg, som de gjorde ham til i Norge. Han er ond
som en SS bøddel i værste tortur-vigør i KZ-lejrene under 2. verdenskrig.
De findes, og de er guds gave i dagens politiske verden. De menneskeliggør Inger Støjbergs og DF’s politik. De legaliserer hadet til homoseksuelle og begrebet de fremmede, dem der ikke er hvide. De åbner for lovgiv- ninger, der begrænser vores ytringsfrihed, vores strejkeret, vores eneste lovlige
værktøj til vise vores utilfredshed med samfundets tiltag. De skaber frygt og giver ingen løsning på nogen af de problemer, vi står over for.

Hvor skal vi hen
Snart bliver der født flere efterkommere af indvandrere end af danskere, siges der. Nå, siger jeg bare, med aner tilbage fra taterne. Politikerne har lige fjernet børnepengene, så ingen har råd til at føde mere end tre hvide børn. Der er for få institutionspladser, og ingen får råd til at flytte hjem- mefra. Den må politikerne selv æde. Pas nu på derude i trafikken.
De fleste love påduttes udefra, som terrorloven, påvirkningsloven og alle de EU-love, der styrer vores hverdag.
FN’s menneskerettigheder fra 1948, som de fleste lande tog til sig, forsvinder stille og roligt, mens bålene brænder i protest i Albertslund og på Nørrebro.
Danmark har tiltrådt denne konvention og har derfor pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav. Dette
betyder, at man som borger kan påberåbe sig konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser overtrædes.

FN’s vigtige menneskerettigheder
Men det er ikke vigtigt i dansk politik eller i danske medier. Det er bål og brand og forsikringsskader derimod. Det er frygten og det at kunne pege på dem og os. Ingen forsvarer de forsvarsløse. Alle de mennesker der rammes af Paludan og politikernes politikker. Der sparkes på dem, der ligger ned, og det er der ingen lov imod.
Mon de mange dejlige mennesker i Ghetto områderne, der nu får fjernet deres hjem, kan påkalde sig artikel 7, Respekt for privatliv og familieliv: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation. Hvordan udleves respekten her for deres hjem?

Et vink med en vognstang
Hold tungen lige i munden og tænk konsekvenserne igennem, når politikerne lufter demonstrationsforbud på gymnasierne og andre steder. De må leve med konsekvensen af deres politik. Møde den med løftet pande og tage kampen. Protester er ikke for sjov. Det er et vink med en vognstang!

April 2019

Flidspræmie i ondskab

Der uddeles pokaler af udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) for hver mil­liard der ”spares” i skat, så kom bare i gang. Hvem vil ikke have en stor skinnende pokal?
21 milliarder har de ”sparet” i deres regerings­periode. Altså 21 pokaler indtil videre. Man kan godt forestille sig, hvem der har fået disse: De rige og de virk­somheder som har overtaget offentlige opgaver. Så pointen er, at hvis du har en god ide til endnu en milliard, der kan fjernes, så vanker der en po­kal til dig.
Jeg kunne nu godt finde på et par stykker.
Vores EU­-udgift er ca. syv milliarder årligt, når man ser på det, vi giver, og fratræk­ker det, vi får tilbage i form af tilskud. Så allerede dér er syv pokaler hjemme til reolen.Vores direkte NATO­-udgift i 2017 var på ca. 310 millioner og vores forsvarsbudget i 2017 på 23,7 milliarder kroner. (fordi vi frem til 2023 har lovet Trump at øge de nationale militærbudgetter til 2% af BNP). Her kunne jeg få yderli­gere 24 pokaler med hjem.
Dermed har jeg nu hentet de 21 milliarder/pokaler hjem, som LA­ Anders har foræret væk, plus et lille ekstra overskud på 9 pokaler.

Ikke alt hvad der skinner er guld
Men det er ikke dér, Anders vil hen. Jeg kunne bare ikke lade være. Disse sindssyge tal bør bare vises. Ingen politikere, der opstiller til det kommende folketingsvalg, nævner disse tal. Dødens penge. Penge der ikke går til livsforskning, klogskab, sikkerhed, tryg barndom, alderdom mm.
Hvis intentionen nu havde været et ordentligt ”luksusfæl­de” gennemsyn af vores stats­ budget, så havde det sikkert også givet lidt ekstra til tant og fjas, som kultur, sundhed, SKAT osv.
Men pokalen gives kun, hvis du rammes. Alle de skat­telettelser, som er givet, har udhulet sikkerhedsnettet for den kollektive omsorg til nu at være direkte omsorgssvigt. Og det er intentionen. Samt selvfølgelig at gøre de rige rigere.
Ingen pokal for svindel i banker eller i systemet. Ingen lagkage for 50 lovgivnings­-stramninger på miljøfronten?

Han fandt fidusen
Med oprejst pande, smil og stolthed preller fakta som: 64.500 børn i fattigdom, dødsfald, hjemløshed, direkte ulykker, manglende retssikkerhed, svigt, forurening med meget mere, af på dem.
Sammen med de EU på­ lagte to procents nedskærin­ger i alt det offentlige, som også er sket systematisk gen­nem mange år med skiftende regeringer, så er far stolt. Han griner hele vejen ned til de korrupte banker sammen med sine erhvervsklubvenner. Der er givet 82,3 millioner i 2011 fra private virksomheder til politikerne. Duksen Anders turde stå frem og siger det stolt lige ud, ”Det var mig, der gjorde det”. Han indrømmer, hvem der sendte ham i byen. De andre partier, som også har været med til det, håber ikke at blive opdaget, eller også pakker de det ind i løgnagtige velfærds­ flosker.

Uden for døren
Men dråben er, når man anklager de unge for at bru­ge maling på nogle sten og ikke rydde op efter sig! De unge! Pia Kjærsgaard og undervisnings-minister Merete Riisager kan ikke være blevet rigtigt voksne, uden at have skulket for oprydning eller glemt at gå ned med skralde­spanden.
Her står unge mennesker, fremtiden, og kræver hand­ling i desperation og reagerer på konsekvenserne for uddan­nelsesvilkår og klimafremtid, og så skal de sidde efter på grund af pjæk!
Lad os håbe, ungdommen gør oprør. Lad os opfor­dre til det og være stolte af deres handlinger. Ja de røg og inhalerede, ja de drak og rodede. Ja
de opførte sig efter omstændighederne. De var konsekvente og uartige. De gad ikke høre på mere løgn og humbug.

Medaljens bagside
Virkelighedens konsekvenser burde samtlige politikere lære af. De mobber, manipulerer og er onde. Det gør deres le­gekammerater også, og de får gyldne håndtryk og love med belejlige huller.
Ungdommen indstiller den svenske unge klimapige Greta Thunberg til Nobels fredspris. De gamle satte magthavere har peget på de to værste korrupte statsministre fra Makedonien og Grækenland, fordi de har øget NATO’s mi­litærbaser og vil krig. Hvad er det for noget?
Ungdommen får pokalen herfra! Ros dem, vær stolte af dem. De er fremtiden. Dagens politikere er sladrehanke, yn­kelige og fortid. De er dårligt selskab, dårlige kammerater.

For en fremtid
Fremtiden vælger vi selv! Det burde ikke være så svært. Døden eller livet?Fortiden bliver kapitalis­men, for skal der blive en fremtid for denne klode, må løsningen være Socialismen.
Kom med 30. marts og 4. april og vær med til at stoppe NATO for klodens, for men­neskernes fremtid.
Og Syng så højt, I kan:
”Vi vil se land uden bunkers og kanoner,
vi vil se havet uden miner uden vrag.
Vi vil se den klare luft uden jagerformatio-ner –
Kort sagt vi si’r nej til deres snak om krig igen,
vi si’r nej I får os ikke med på den”.

– Og så kan det godt være, de pjækker igen, Pia. Men kun for at gå i livets skole og for at genere dig.

To be or not to be…..

Det ene eller det andet valg, det er spørgsmålet, men hvad er svaret?

Lige om lidt når solen står højere på himmelen, vil demokratiets vinger bringe os indflydelse. Vi bliver tildelt hele to valg. Et folketings- og EU- parlaments valg. Så kan krydset sættes, efter en grundig overvejelse og indsigt. Vi er jo et oplyst folk.

Differenceret pensionsalder, fremmedhad og endnu en reform i det i forvejen reformramte sundhedsvæsen. Mærkelige kandidater stiller op, og endnu mærkeligere får de taletid i medierne. Hvor oplyste blev vi så?

Ingen nævnte hvad der var galt med den solidariske pensionsalder. Her kunne folk jo vælge pensionsalderen fra, hvis de var så privilegeret at de havde et job, eller stadig krop og hjerne til at fortsætte.

Fremmedhadets politik nåede dødsstraf højder i at overgå hinanden. Lovforslag fløj uhindret igennem. Øde ø, send dem hjem penge, nægt dem skolegang og behandling, er bare nogle af dem. Og sikkert stiger selvmordsraten blandt de ramte ”sorte”, mens hænderne bliver ”hvid” vasket.

Ingen nævnte regionernes frataget ret til at udskrive skatter. Eller den totale glemsel af miljø og speciel området for handicappede. Næ, det var de manglende politiske poster i egne rækker som gjorde ondt. Så ondt at smerten også ramte oppositionen. Ingen augmenter var politiske. Pludselig var regionrådene ophøjet til demokratiets højborg, trods deres indflydelse kun er at administrerer nedskæringer.

Dilemmaet for de siddende politikere er den ustyrlige civilstand, befolkningen om man vil. Spindoktorerne er på vild overarbejde. Hvorfor bliver de ved med at råbe op omkring miljø, bankskandaler og børns vilkår? De forstår det ikke. Og lige det hul i forståelses manglen, popper enkelt personer op på den politiske scene. ”fiskerlussing” fra Vest Jylland stiller op mod fremmedhadet. Klaus Riskjær for en human kapitalistmoral, Ny Borgelige for yderligere fascisme.

Samme følelse sidder den franske præsident med. Han forstår heller ikke befolkningen, selv om de ellers er ret tydelige. Hvorfor var det ikke nok med at tilbyde lidt øre i mindstelønnen? Brexit giver samme uforståelighed over for journalister og politikere. Åh, de stakler. De giver hinanden taletid stiller og svare på hinandens spørgsmål og nyder deres selektive selvforståelse. Som hoffet under enevældet. De nikker, komplimenterer, ansætter og forfremmer hinanden i en selvforstærkende ekstase. Imens banker virkeligheden kraftigere og kraftigere på.

Og som før i historien, Kan man finde en fællesnævner, ud over sporten, som kan afspore dagsorden. Vi må få en fælles fjende, vi må ha en rask krig. Det virker altid. Så det går vores fælles velfærdspenge så til. EU og NATO bliver stadig kaldet Fredens Projekt, trods deres aggressive og destruktive adfærd.

Derfor er det vigtigt at vi, der stå som barnet og siger at kejseren har ikke noget tøj på, oplyser vores naboer, kollegaer og venner om at vi selv er virkeligheden,- og det er os der skal sætte dagsordenen.

Stem på en EU- og krigsmodstander til begge valg. Så er vi på vej til at tage magten tilbage, til det man i Danmark kalder folkeligt demokrati. Som det er nu, kan det sammenlignes med en Holberg farce.

Marts 2019

Kvindekamp er klassekamp

”I bogstavelig forstand efterlod vi ikke en eneste mursten stående tilbage af de foragtelige love, der satte kvinder lavere end
mænd”, udtalte Lenin i 1923.

Bolsjevikkerne indførte love efter revolutionen, så kvinder ikke længere var tvunget til at leve sammen med deres mænd eller at følge dem, hvis et jobskifte betød et skift af bolig. Rettigheder til at stå i spidsen for husholdningen og ligeløn. Fokus på kvindernes rolle som mødre samt barselsregler blev introduceret. Forbud mod lange arbejdstider, natarbejde. Betalt barsel ved fødsel, børnepenge og børnehaver. Abort blev legaliseret i 1920. Skilsmisse blev simplificeret, og civil registrering af ægteskaber introduceret. Man arresterede kun kunder og bordelejere, ikke prostituerede. De fik derimod uddannelses- og arbejdstræningstilbud. Konceptet med ”uægte” børn blev afskaffet. Dette var ikke et politikerstunt men et menneskesyn, som kommunismen så smukt står for.

Barsel er også økonomi
Når en kvinde i Danmark tager den længste barsel, er det jo ikke, fordi hun har fået barn med en dum partner. Men fordi to ansvarlige mennesker vurderer, at det økonomisk er bedst, at den lavestlønnede bliver hjemme på de lave barselsdagpenge*. Og uden overraskelse vil det næsten altid være kvinden. Enhver med børn ved, hvor dyrt det er at få en lille ny, men det er ikke den første tanke. Barnevogn og tøj er nok første tanke. Men 10- 15.000* i første leveår skal det nok løbe op i. plus 10-15.000* oven i til ekstra indkøb af bleer, medicin, babymad mm. Dåb eller navngivningsfest og stigende el- og vandforbrug.
Mange af os har slet ikke nået disse gennemsnitlige priser. Vi har arvet, købt genbrug, lånt og fået. Men det gør ikke barselsdagpengene større. Eller mulighed for at opspare til pension i denne tid. Er man f.eks uheldig at få et barn med vanskeligheder, som sygdom eller handicap, kommer der
andre udgifter til. Her er det så, at partneren måske også må tage orlov på lavere indkomst.
Institutionerne kører på skrabede kommunale budgetter. Regionerne skærer ned på de handicappede familier med specielle behov. Det gør lige ondt på kvinde som på mand. Mange bedsteforældre bor langt væk, er stadig på arbejdsmarkedet og kan ikke træde til. Vores samfund er ikke indrettet til børnefamilier, og det er ikke noget nyt.

Familien under pres
Det er blevet moderne at tale om barsel til mænd. Men så længe ligeløn ikke er indført, og man på arbejdspladser stadig ser med undren på manden, hvis han har lige så mange ”sygedage” som kvinden*, så bliver det snik
snak, som samfundets politikere har luftet siden 1919.
Familiestrukturer ændres igennem livet og skal samtidig tilpasses arbejdsmarkedets forventninger. Det giver en usikkerhed og åbner for kon- servative holdninger. Den nye generation tyr desværre tilbage til en ”sikker” rollefordeling kernefamilien, som heller ikke giver garanti for lykke.
Det kan være ok, hvis bare man ikke var økonomisk afhængig af partneren eller banken. Familien i dag er under stort pres – især bolig- og pensions-økonomisk. Mine bedsteforældre kunne leve af en indtægt. Nu er man afhængig af to.
Skal vi styrke kvindens og barnets rolle, skal kampen være bred. Partneren er også kampfælle. Kravene om fuld løn under barsel med fuld pension, fri samfundshjælp til de kriser og specielle behov, der kan opstå i en børnefamilie uden indtægts- nedgang, er i familiens fælles interesse.

Hykleriet
Fordomme om, at man er mand, kvinde, hermafrodit, eller hvordan man får udlevet sine drømme om uddannelse, familieliv og engagement i samfundet, som frivillig i idræts- og foreningsliv, kan ikke bekæmpes, før man allerførst erkender, at vi lever i et kapitalistisk samfund!
Her bliver vi først og fremmest set som en arbejdskraft, der skal købes og bruges så billigt som muligt. Derfor ser vi også en eksplosion af stress- og andre arbejdsrelaterede sygdomme. Frustrationen ligger mellem at være et ordentligt menneske og samtidig udføre sit job fagligt forsvarligt, have overskud til familien, og så hvad arbejdsgiverne byder os af overarbejde og nedskæringer og frygten for arbejdsløshed. De to elementer bliver aldrig forenelige i denne samfundsstruktur.
Da Hitler i 1933 havde udstedt sine gyldne løfter om at afskaffe arbejdsløsheden, forbød han gifte kvinder at tage arbejde, hvor der var ledig mandlig arbejdskraft. Denne besynderlige måde at forandre den åbne arbejdsløshed til en skjult blev smukt gemt i en nazistisk ideologi ”børn,
køkken, kirke”. Man indoktrinerede kvinder og mænd og vildledte den tyske arbejderklasse i disse år, mange forsøgte at leve op til idealet. Men den forsvandt som dug for solen, da mændene i 1940 drog til fronten, og det blev nødvendigt for den tyske krigsmaskine at få kvinderne ind i
produktionen, da mændene kom hjem igen, måtte kvinderne vige pladsen.

Fælles kamp
Et andet eksempel: i Danmark indførte vi 1901 den første lov om barsels-orlov. Det var ikke en selvstændig lov, men en del af arbejderbeskyttelses- loven, Fabriksloven af 1901.
LO lavede i 1909 en undersøgelse af, hvordan loven virkede. Det viste sig, at kvinderne ikke brugte orloven i særligt omfang, blandt andet fordi de ikke havde råd til at blive hjemme uden løn i 4 uger efter fødslen eller overhovedet kendte til loven.
Vi må lære af historien og sammen kæmpe mod de kræfter, der truer vores familier, vores drømme og lykke. Vi må åbne os op igen og lufte vores daglige frustrationer med dem omkring os. Vi må stille
spørgsmålene, også de svære, og høre på, hvad vores forældre og bedsteforældre gjorde og følte. Det kommer der masser af livserfaring, gode grin og seje historier af.
8. marts er absolut ikke forældet. Men vi skal fejre den sammen, kæmpe sammen, for den er til fælles bedste, og især for vore børns fremtid.

* Danmarks Statistik

Tag ansvar

Af Rikke G.F. Carlsson, 
Kommunistisk Parti i Danmark

Der var mange emner, som ikke blev nævnt i diverse nytårstaler, så mange, at begrebet Godt Nytår ligesom mistede sin troværdighed.
Det bliver ikke et godt nyt år i år, hvis ikke vi tager ansvar. Faktisk har dagens fremtidsforskere fundet tendenser, som de regner med at se og mærke i år. Nemlig oprør fra de unge og de gamle. Det er jo positivt.
Alderdommen ser, hvordan årtiers kamp smuldrer, og ungdommen ser den fremtid, de var stillet i udsigt, blive kastet på møddingen.

Stil krav
I mange år har kampen været mod forringelser, men nu er bunden nået. Tiden kræver, at vi stiller optimale krav. Vi, arbejderklassen, er de eneste kompetente, der ved, hvad der skal til for at få et ordentligt og sundt liv med bolig, sundhedsvæsen, arbejde og infrastruktur. Vi skal ikke længere nøjes. Vi skal tage ansvar og stille krav. Politisk er det jo blevet en usagt regel, at når man stiller politiske krav, må finansieringen nævnes samtidig, ellers er det ikke seriøst. Så mens du læser denne klumme, hav lige disse
finansieringstal i baghovedet: 2.000 af verdens rigeste mennesker blev lige 12% rigere, samtidig med at den fattigste halvdel blev 11% fattigere. 26 personer ejer i dag det samme som jordens fattigste halvdel, er opgørelsen af 2018.
Dette betyder på pære dansk, at pengene er der, men ikke til gavn for dig og mig.

Salgstricks
Hele snakken om Regioner eller ej er et salgstrick og snakken uden om. Ingen sundhedsminister i historien vil stå direkte til ansvar for de forringelser, sundhedsvæsnet udsættes for. Derfor er Regionerne et politisk godt led, som må sidde med den mindre og mindre lagkage og fordele stykkerne og undlade ingredienserne.
Nærhed til borgerne og borgerdemokrati har der aldrig været i denne konstruktion, og vi stillede i sin tid op for at afsløre det.
På hospitalerne hænger en kampagne fra Danske Regioner: ”Din mening er vigtig. Ring ind og fortæl, hvordan vi kan blive bedre”? Provokerende over for ansatte, der hvert år udsættes for 2% nedskæringer og løber rundt?
Hvorfor spørger sundheds- ministeren ikke fagfolk? Der findes utallige krav og rapporter og erfaringer, som kunne være grundlag for forbedringer på sundhedsområdet.
Nej, det er ikke meningen, så hellere bruge HR-opfundet ligegyldige instanser, som om det er inddragelse – i et ikke eksisterende demokrati. Jeg hører, hvad du siger, men er ligeglad, for EU’s budgetter skal overholdes – og så kan sundhedsministeren ikke forstå, at offentligt ansatte har større sygefravær end privat ansatte. Ønskede man et bedre sundhedsvæsen, kunne man starte med at give Regionerne lov til at indkræve skat, som Amterne kunne.

Udsalg
Salgbarhed så vi også i DONG, og nu kommer den så til Radius. Foreløbigt er salget forhindret. Problemet er, at Christiansborg grundlæggende går ind for privatisering af vores fælles eje, som de har gjort ved seruminstituttet, vores mønt- og seddelproduktion osv. Hvor meget nation har vi så egentlig tilbage? Vort net-/ NemID – hele vort betalingssystem – er i private hænder. Vi er en kunde på 5,5 millioner, bundet på hænder og fødder. Forhindringen af salget var mere et udtryk for ikke at ville stå med en møgsag som DONG op til valget. Næste gang stemmer de for med be- grundelsen ”udvikling af grøn energi”.

Arbejdspladserne der blev væk
Den grønne energi, vores fine og dyre vindmølleproduktion, har vi så også lige solgt til under kostpris til de store IT-mastodonter. De har valgt at flytte til Danmark for at pynte deres image med en grøn profil. Google i Frederi- cia og Åbenrå, Netflix, Spotify, Apple i Åbenrå, Facebook i Odense, Digiplex i København. Enorme datacentre med et kommende kæmpe elforbrug, som kommer til at svare til ligeså meget strøm, som samtlige 2,7 millioner danske husstande.
Og vi må så finansiere kostprisen samt købe tysk kulkraftstrøm til fuld pris. Hvor er bæredygtigheden i det? Og hvor kendt er lige disse firmaer for at betale skat i deres værtslande?
De lovede mange arbejdspladser skaber de ikke alligevel. Det endte vist med ca. et par hundrede i alt, tilsammen.
Og så flyttede Royal Greenland lige til Tyskland for at spare på huslejen og fyrede 300 nordjyder. Den hellige fri bevægelighed! Tak EU, der fik du forhåbentlig 300 modstandere uden indblanding af russiske roldefabrikker.

Aktuelle krav
Op til valgene og den kommende OK skal vi stille krav og gennemskue øgne: – Slå fast over for Metal- forbundet og dets EU-venner, at EU ikke skaber arbejdspladser og slet ikke sunde og indtægtsgivende.
– Stoppe udflytningen af arbejdspladser med bødeforlæg og krav om DAXIT.
– Arbejdstiden ned på 30 timer, fuld lønkompensation til syge og til behandling og forebyggelse med en velrustet arbejdsmiljøkontrol.
– Brug krigsbevillingerne til at beskytte vores farvand i Arktis og kræv det fredet for udbytning af naturråstoffer. Intet krigsmateriel der!
– Omdan vort militær til beredskab, og brug disse ekspertiser internationalt til oprydning og redning af liv. Tænk, hvad de 100 millioner forskning-skroner, som ligger i EU’s våbenforskningsfond, kunne løse af miljø- og klima- problemer, hvis intentionen var der.

Investering i fremtiden
Det er ikke svært at forestille sig som professor, lektor eller forsker, hvis sådanne beløb lå i uddannelsessektoren. Men det gør de ikke. Disse mange penge er øremærket til krigsmateriel. Det er politikernes visioner for EU’s
befolkning, lige meget om de ligger til højre eller venstre. Hvor svært kan det være at ændre lovgivninger og fremme grundforskningen.
Så kræv den skat ind af de enorme formuer, så vi kan få velfungerende uddannelses-, kultur- og miljøsektorer. Lyt til og anerkend forskeres ekspertise, så vi kan komme videre som samfund og ud af middelalder-mørkets politiske påstande, der styrer nu.

Januar 2019

Håbet er gult?

Lad nytårsløftet være fælles kamp for et værdigt liv i fællesskab

Af Rikke G.F. Carlsson,
Kommunistisk Parti i Danmark
Julen og nytåret blev slet ikke bæredygtige? Jeg brugte ellers det samme plastik juletræ nu på 5. år. I starten var folk rystede over, at det var plastik, men i år ku’ de da se, jeg var trendsætter. Det viste sig, at et ægte juletræ er dårligt for miljøet, de plantager kunne have været brugt på brændstofs-dyrkning m.m. Min gås faldt også i hak, det er jo dårligt for miljøet at spise firbenede dyr. Og gaver, det havde jeg slet ikke råd til…, det må da også tælle.

Vi fik et fantastisk timet brev fra kommunen i december – af alle måneder i året. Betal samtlige sygedagpenge tilbage, dem er min mand trods sygdom slet ikke berettiget til. Den fejl, de påstår er sket, gav lige en depression, på trods af at fejlen er deres. Og den har de så været et år om at finde ud af… i december. Regnskabets time gik i menneskeligt minus.

Pakket ind bøn
Nu handler julen jo om, at andre selvfølgelig har det lidt værre end en selv, og derfor skal vi være gode mod andre. Reklamer som ”den lille pige med svovlstikkerne” blev med et trylleslag til et eventyr og ikke en realistisk beskrivelse af H.C. Andersen, der jo netop beskrev dagens Danmark i
hans tid.
Næ, nu skal du købe en plan for et fattigt barn i udlandet. Samtlige hjælpe- organisationer spiller på vores samvittighed og bilder os ind, at med en lille donation kan vi ændre verden til det bedre. Men verdens tilstand er for- værret trods skyhøje bunker af afladsmønter i de mange  indsamlings-bøsser.

Det er din skyld
Sneen er væk eller sort, og koralrev forsvundet. Unge mennesker kaster sig over veganermad, og sundheds- styrelsen melder om fejlernærede babyer med hjerneskader. Vi skifter julelys ud med ledlys. I skizofrenisk artighed gør vi, hvad vi bliver bedt om. Miljøklimatester dømmer os fejlbare. Vi kan godt gøre det bedre! Og alligevel hjælper det ikke!
Frustreret sætter vi nye personlige mål for nytårsforsættet. Skridttæller, rygestop, kødløse dage, affaldssorte- ring, vandsparer. Vi ser ondt og ned på hinanden.

I Frankrig tog de gule veste på
Imens kører krigsmaskinen og udsulter det skattesystem, der er tilbage af vores fælles penge. Aldrig har vi brugt så mange penge på krigsmateriel.
Men hvem snakker om, at krig og krigsøvelser forurener? Hvor meget CO2 udleder en bombe- og jagerflyver?
Krig er alles fjende. Tænk på en ødelagt infrastruktur i Syrien eller Irak. Bombede fabrikker og forurenet drikkevand. ”Bare” de NATO-baser, der var under den kolde krig, har givet eftertiden kæmpe forurenings kilder, fordi ”man” har forladt dem og lukket dem ned. Nu må værtslandene selv stå med problemet. Vi snakker om virkeligt giftige kemikalier. Fredsgrupper
har offentliggjort rapporter, der dokumenterer dette. Intet kommer frem.

Do not mention the war
Det er på tide at ændre fokus fra os selv til systemet. En latterlig medie-dækning af klimatopmøder, der rinder ud i lange ligegyldige ord-kløveritekster. Og ingen nævner krigsproduktionen. Vi forbyder gratis plastikposer.

Nytårsforsæts forslag
– Ønsker du færre flygtninge til Danmark, stop krig.
– Ønsker du færre udenlandske arbejdere – stop krig, da kan de lande bruge deres skattekroner på at sætte rigtigt arbejde i gang i deres hjemlande, så de ikke behøver at komme her for at brødføde deres familier.
– Ønsker du en oprigtig integration, højere pension, sygedagpenge, sundhedsvæsen, skolegang, miljøpolitik? Stop krig! Tag dansk krigs- deltagelse ud af finansloven og se hvor mange penge, vi får til at forbedre vore liv, det er helt vildt!

Fællesskab og sammenhold
Det kommer bare ikke til at ske. Og derfor skal fokus fortsat være hos den enkelte. Krig hænger uløseligt sammen med det imperialistiske system, som
Danmark er underlagt. Og det er lige meget, hvem der bliver statsminister af alle de utallige villige kandidater. Ingen af dem er villige til at ændre samfundet grundlæggende.
Nu byder 2019 os velkommen med mange valg. Første skridt er at afsløre EU og komme ud derfra. Næste valg er at afsløre og sætte dagsordner for, hvilket samfund vi ønsker og se, hvem der tør tage kampen op i Folketinget?
Tag din gule jakke på og vis din protest. Kravene er mange. Vi skal blive mange i år, stå sammen solidarisk.

Stop krigsforureningen i Arktis. Ud af NATO og EU. Gå med Kommunisterne.
Styrk den internationale solidaritet og lad 2019 blive et protestår, der ryster magtens grundvold.

For fred og socialisme mod NATO militær – slut op bliv revolutionær.

December 2018

Det hænger jo ikke sammen

Løsningen er at sætte folkemagten op mod pengemagten

Af Rikke G.F. Carlsson, 
Kommunistisk Parti i Danmark

*Kender I det, når man har kronisk dårlig samvittighed? Man vil så gerne være et godt menneske, men nu har pressen lige ”undersøgt”, at det er vi åbenbart ikke så gode til mere, altså til at være gode mod andre.
Jeg ved det godt. Bare i denne måned har jeg misset mindst 10 demonstrationer, fordi jeg var på arbejde og ikke havde råd til at tage fri. Det er ikke godt nok.

Alt det man burde gøre
Sidste måned burde jeg have været i Norge og protestere mod krigstruslen, det handler jo om vores allesammens fremtid. Men jeg skulle et andet sted. Så var der Krystalnatten, det at behandle mennesker ordentligt, som sætter fokus på alle de syge, der kastes
uværdigt rundt i systemet, i stedet for at de får førtidspension. Så var der lø- beseddeluddeling mod krigsforskning på universiteterne. Der var DSB-ansatte, hvis arbejdsvilkår bliver forringet.
Burde også have været med til demo med Mellemfolkeligt Samvirke angående bankernes tyveri. Samt taget rundt i de almennyttige bolig- selskaber og støtte protesten mod Ghettopakken. For ikke at
tale om kriminaliseringen af børn i den nye straffe- pakke. Og så selvfølgelig det almindelige Folkebevægelses- arbejde, hvor vi kan vise, at mange af disse ”pakker” faktisk er dikteret af EU.

Hvordan vælger man sine kampe
Jeg fik da samlet ind og sendt lidt penge til de filippinske slaver/chauffører i Padborg, i den internationale solidaritets ånd. Min By ligner mere og mere Manhattan, og miljødebatten males grøn, privatiseres og slipper uden konsekvenser for de virkelige forurenere.
Hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Hvordan Det hænger jo ikke sammen vælger man sine kampe? Man forstår mere og mere de folk, der stiger helt af og flytter på landet og stopper med at bruge staniol på madpakken, dyrker deres egne grønsager og prøver at  leve på en sten. Så har man da været artig og uskyldig og får trods alt en lidt bedre samvittighed.

Man får stress
Kunne jeg ikke bare vinde den skide Eurolotto på et par hundrede millioner, så jeg kunne hjælpe mine nærmeste ud af deres livskriser, bygge nogle ungdomsboliger, de unge havde råd til at bo i.
Købe lidt aflad ved at donere til nogle organisationer, som virkelig gi’r den en skalle.
Bare at kunne sige FUCK dig system – jeg er fri og uafhængig. Hold fingrene fra min syge mand, vi klarer os selv fra nu af. Nogenlunde sådan er mine drømme på vej hjem på cykel, med lidt variation i forhold til hvem i ens omgangskreds, der er på røven eller lider. Tror jeg deler denne drøm med mange mennesker.

Tro dem ikke
Hvis bare man kunne lukke verden ude. Tro på den gode business. Dem der omstiller sig til grønt, giver til de fattige, tror på den glade arbejder med den gode løn. Når kapitalismen bare kører, som i gamle dage. Den social- demokratiske klassiske Kean økonomi. Den tøjlede kapital. Selv kapitalister spørger efter de gode gamle dage, dengang man havde moral og tjente sine mange penge ærligt efter slid og skabelse. Hvis bare…
Desværre findes denne illusion ikke. Det er klassekampen, der afgør, hvor tøjlet og underlagt kapitalen er. Den vil altid søge efter største udbytte. Den er grådig som system, og grådigheden gør systemet råddent og kynisk. Og der vil altid være politiske og mediemæssige lakajer, som vil hoppe
i med begge ben og formidle de løgne, der skabes. Hvem har ikke grinet af kommunalarbejderen, der sover med skovl i hånden i stedet for at tænke, om han var træt? Eller de kaffedrikkende pædagoger? Dovne Robert? Til sidst er banen lagt og klar til nedskæring eller privatisering. En evig klas- sekamp. Og lige nu står vi som ridderen i Monty Python, der har mistet arme og ben og skriger: ”kom tilbage – jeg kan stadig bide dig!”. Det kan virke som en håbløs kamp.

Du er ikke alene
Men vi ved fra historien, hvor den ender, hvis vi ikke tager den. Vi ser det hver eneste dag, bid for bid. I Norge må folk på barrikaderne igen, for fri abort!!! Et for længst overstået forældet kvindesyn, ud- debatteret… i 2018. (der må måbes). Men nej, på den igen søster. Intet bliver os foræret!
Vores opgave er at få folk til at være aktive. Ikke i alt, det formår ingen. Men der hvor folk bliver ramt. Lige der hvor du er. Give det retning og fortælle, hvordan imperialismen hænger sammen. At krig og bolig, sygdom og arbejde alt sammen er klassekamp. At løsningen er at sætte folke- magten op mod pengemagten. At der findes en anden løsning. Socialisme. At skabelsen af værdierne sker i fællesskabet, og skal komme fælles- skabet til
glæde. Deri også ansvaret for hinanden.

Løfte i flok
Så får vi overskuddet til at hjælpe og løfte i flok og bliver de mest hjælpsomme mennesker på denne jord. Ikke bare kæmpe for at overleve, men for at leve!
Håb for alle gode kræfter. Så må vi leve med vores dår- lige samvittighed over alle de kampe, vi fysisk ikke kan nå at være med til. Men have god samvittighed over de kampe, vi når at kæmpe! Imens sender jeg tanker til det græske kommunistiske parti, som i år har kæmpet i 100 år! Godt
gået, kammerater og tak for indsatsen. Vi fortsætter kampen.

November 2018

Kom, vi går!

En godt grundlag for det kommende valg til EU-parlamentet

Af Rikke G.F. Carlsson, Kommunistisk Parti i Danmark

*Politikerne er lidt bangefor tiden, så der kom en ny og meget omtalt EU-måling den 18. oktober, der viste, at kun 14 procent ønsker, at Danmark melder sig ud af EU. Nu ved vi jo godt, at det kommer an på, hvordan spørgsmål stilles. Folkebevægelsen mod EU fik lavet en undersøgelse tidligere på året, hvor spørgsmålet var formuleret anderledes: Om Norden som union kunne være et alternativ, og her var der mange, mange flere, der hellere ville dette alternativ.
Og sådan bliver vi manipuleret hver eneste dag. Man kan dårligt huske den ene måling fra den anden.

14% er ikke skræmt
Men læs det lige igen: 14% Kom, vi går!
En godt grundlag for det kommende valg til EU-parlamentet vil ud af EU. Det er dem, vi skal ud og vinde for liste N. Tænk, hvis vi kan fastholde disse
procenter op til EU- parlamentsvalget næste år. 14 procent der ikke er blevet skræmt af alle de forhindringer, der er lagt for briterne. 14 procent der stadig tror på selvstyre.
14 procent der kan se, at EU, som blev udråbt som et fredens projekt, lige nu fremmer våbenproduktionen i mange EU-lande, og som nu opruster til en kommende krig. 14 procent danskere der ser et EU, der drukner mi- granter i Middelhavet. Et EU der kun har forværret miljøet. Et EU der slet ikke hjalp de dengang nye østeuropæiske medlemslande i gang med
den lyksalige kapitalisme, men tværtimod tvang dem ud i resten af Europa til en sulteløn for at brødføde deres familier. 14 procent der kan se de tyveknægte i jakkesæt, der helt uden straf suger vores penge ned
i skattely til egen fordel.

Arbejdsmarkedet
De gør ellers, hvad de kan for at forvirre os alle. Selv briterne kan snart ikke huske, hvad og hvorfor de stemte nej. I hvert fald ikke dem journalisterne spørger. TV sender ellers mange derover. De har det som os. De vil have jobs til ordentlige lønninger og troede naivt, at hvis bare man lukkede grænserne, så ville alt blive bedre. Der kender de bare ikke kapitalens vilkår. Deres egne rige havde intet imod det indre marked
med den fri bevægelighed af billig arbejdskraft.
Men der har vi en fordel herhjemme. Vores fagbevægelse har fra starten budt denne bevægelige udenlandske arbejdskraft velkommen, men på de samme vilkår som os selv. Derfor er racismen ikke helt slået igennem på arbejdsmarkedet på samme måde som i resten af EU.

Gennemskuelige løgne
Det kan vi takke de faglige kræfter i Folkebevægelsen mod EU for. MEP Rina
Ronja Kari, der er valgt for liste N, sidder i EMPL (beskæftigelse og sociale anliggender) og arbejder tæt sammen med den danske fagbevægelse. Den formidling ud til fagforeninger og kolleger gør, at vi stadig står fast i Danmark.
Regeringen gør ellers, hvad den kan for at fortælle, at der mangler arbejdskraft (læs: billig/kummerlig). Fagbevægelsen svarer rent tilbage, at det handler om grov udnyttelse inden for landbrug, gartneri, transport, rengøring, byggeri og så videre. Og vi kan se og mærke vores egen arbejds- løshed også, så argumentet holder ikke rigtigt, det er gennemskueligt.

Vores vagthund
Nu står vi med mindst 14 procent potentielle vælgere til liste N. Det er da en glædelig start nu, hvor Folkebevægelsen mod EU står og skal vælge kandidater til det kommende parlamentsvalg næste år. Vi håber på et stærkt hold, der fortsætter som danskernes vagthunde, der informerer os
ordentligt og bider sig fast, til vi bliver sluppet fri.

Kom, vi fortsætter med at gå – DAXIT nu!

September 2018

Spræng rammerne

Var vi i et skib, var mytteriet godtaget under søforklaringerne

Af Rikke G.F. Carlsson,
Kommunistisk Parti i Danmark

*Så fik vore kommuner afsluttet forhandlingerne med staten om næste års anlægs­ og serviceramme.
En ramme siger i sig selv, at den ikke må brydes. Sker dette, er der straf – kollektiv straf for alle kommuner – og det går altså også ud over de borgere, der allerede er blevet ramt af de tidligere nedskæringer. Dette med armod, sygdom og nogle med død til følge.

Staten har blod på hænder­ne og bruger kommunerne som bøddel. Vi ligger under øksen. Så kan vi lære det!

Katastrofale konsekvenser
I en lilleputkommune som Dragør, der ligger sydøst på øen Amager, er budgettet så sårbart, at hvis bare en handi­cappet flytter til og skal have specialundervisning eller et botilbud, som er et lovkrav, kan det betyde, at serviceram­men er brudt! BANG, det var bare endnu et lovkrav, der
skulle opfyldes på luftfrikadel­ler. Et ud af mange. Bryd lo­ven eller medvirk til kollektiv straf af alle kommuner. Pest eller kolera?
Kommunerne er så trængte nu, at de accepterer død som følge, hvis ikke borgeren gør som de siger. Kassetænk­ningen er nu deres eneste mulighed.
Hos familier med autister tvinger kommunerne foræl­drene med trusler om tvangs­fjernelse af deres børn, hvis ikke de får deres børn i skole.
Der er jo undervisningspligt i Danmark. Endnu en lov, der skal overholdes i strid med behovene. Hvilken familie øn­sker deres barn tvangsfjernet? Kun kommunen ønsker denne tvangsfjernelsesordning, da det flytter ”problemet” over i statens kasse. Dermed sparer kommunen.
Problemet – eller katastrofen – er, at mange er for syge til at kunne opfylde denne lov, og at der ses et sti­gende antal selvmord blandt disse autister. Folk fra autist­foreningen kalder det ”kom­munal børnemishandling”.

Et simpelt valg
Da jeg var ung i 80’erne, den store årgang af ungdomsar­bejdsløshed, tiggede kom­munen de unge, der var på bistandshjælp, om at accep­tere førtidspension, da den på det tidspunkt lå i statens kasse. Nu mange år senere kan ingen få tildelt pensio­nen, da det nu er kommunens kasse. Dette viser og beviser, at politik kan ændres fra det ene til det andet, fra det onde til det gode. Det er et valg. Et simpelt valg.
Tilbage til anlægsrammen. Den handler om, hvor meget kommunerne må sætte i gang af bygge-­ og anlægsarbejde. Og her er rammen smal med begrundelsen, at det er for at ”undgå overophedning af byggebranchen”. Det i en tid, hvor det private byggeri blomstrer… Overophedning? Menes der mon ikke angst for, at lønningerne skal stige? Fuld beskæftigelse? Krav om tryghed på arbejdspladsen?

Misrøgt
3F melder, at antallet af byg­gefirmaer, der går konkurs, er steget 30% siden sidste år. Og det er, selvom ordrebø­gerne er fyldt landet rundt. Byggefagsarbejdere bruger deres tid på at køre sager hos bl.a. lønmodtagernes garanti­fond i stedet for at bygge, og samtidig ved vi, at der i de nye boligområder, der bygges, mangler infrastruktur såsom
institutioner, skoler, veje, bus­ser o.lign. Mange kommuner må nu udsætte deres planer for ikke at bryde rammen.
Hvem rammer det? Os. Staten sætter aldrig ram­mer for det private, de må bare fyre den af i vækstens­ og profittens navn.
Ingen love skal overhol­des, og kun næser bliver uddelt. Mange ydelser er blevet privatiseret fra det offentlige, fra skrald til job­ prøvelser over anbringelser af børn. Og vi sidder som vidner ved tv­-skærmen og ser tidligere Tvind­forretninger og supermarkedskæder, der tjener styrtende på den gratis arbejdskraft, misrøgt af børn og fortvivlede miljøbe­ kymrede, der selv må samle skrald op efter fyringer af gaderenholdelsesarbejdere. Dette giver ingen mening. Det er sygeligt galimatias.
Var vi et skib, var mytteriet godtaget under søforklaringerne. For vores børns, miljø og syges skyld – stop det!

Vælg side
Alt dette svineri er skabt af staten og dens ramme inden for EU­lovgivningen. Men igen: Politik er mennesker, et valg og en holdning. Så næste gang du står over for valget. Spild ikke din stemme igen. Vælg en, der nægter at være bøddel. En der tør tænke og handle selv. Ikke vil være spændt inde i en for lille givet ramme. Mal fanden på væggen, mal drømme, mal visioner. Byg en skulptur og syng en kampsang:
“Skønt det er os der bærer dagens byrde,
os, der lægger kræfter til.
– Så er det os og vore de vil myrde,
når vi livets lykke kræve vil”.
Lav Verden om – Gå med Kommunisterne!

Har vi racisme i Danmark?

I den seneste tid har medierne beskæftiget sig med, om der findes åbenlys racisme i Danmark. Dette emne var oppe i en TV-udsendelse, der skulle belyse, om politiet stoppede flere mennesker med mørkere hud end dem med lys hud. Mørk og mistænkt
hed programmet. Her kunne man få indblik i, hvordan det opleves at blive mistænkt på forhånd bare på grund af sin
hudfarve.
Danmarks Statistik bekræfter tallene. En flov smag i munden vil mange nok få, og andre vil tænke eller sige højt: ”Osama bin Laden var mørk og muslim, så de er selv ude om det. Hvis bare de ville opføre sig ordentligt, var dette aldrig sket.” – et ikke usandsynligt udsagn jeg her har digtet. (Der findes ”sjove” tegninger med turban og bombe, som næsten bekræfter dokumentationen)

Frygt og fordomme
For hundrede år siden havde Danmarks Statistik kunnet bekræfte, at det var fattige der altid stod for skud, og udsagnet havde skiftet navnet ud med fattiglemmer og noget med at de stjal, og at det lå i arvemassen.
Frygten skaber disse fordomme og bliver en selvopfyldende profeti. Vi fodres massivt i alle samfundets lag fra sociale medier, politiske udtalelser og journalistiske halve historier, der aldrig bliver ført til ende. Og selvfølgelig fra magthavernes skjulte
spindoktorer, som har helt andre dagsordener end at slås om brødkrummer som lav pension, manglende jobs, lejligheder
til at betale og deres børns fremtid. Men modsvaret er akademisk: vi kan ikke have siddende på os, at der findes åbenlys
racisme i Danmark, eller i Norden for den sags skyld.
Vi vil ikke tage fat i roden, men kaster os over lovgivning og henviser til, at man i UK har indført hos politiet, at de skal registrere etnicitet, når de stopper nogen, (og hvis ikke det er muligt, registrerer politibetjenten den formodede etnicitet). Så kan der måles,
tælles og dokumenteres. Selvfølgelig samtidig med uddannelse og oplysningskampagner…


Skal man juble eller græde?
Denne løsning er under seriøs debat i justitsministeriet lige nu. Og så gik der tid med det… alt imens man som politiker frit kan skabe kunstige bekymringer, som under Ramadanen, hvor frygten for bussammenstød pludselig stod til debat.
Frit kan der skabes had til en bager, der bagte kager med lykønskninger til muslimernes fest. Eller svinekødskravet til børns mad i institutionerne.
Der bæres brænde til et bål. Og hovsa, pludselig kom der to skræmmende lovforslag, der fløj lige igennem. Burkaforbud og Ghettoplan.
Hov, hvad skete der lige her. Der blev talt om kvindeundertrykkelse, mens man skar ned på tilskud til kvindecentrene. Der blev talt om manglende sprogstimulering, mens man fjernede gratis tolkebistand og overlevelsesgrundlaget for frivillige organisationer, som har oprettet gratis maduddeling til sultende familier.
Det kan vi godt være bekendt i Danmark, men åbenlys racisme – nej, der sætter vi grænsen.

Hurraet for ytringsfriheden
I Radio 24/7 har der været en debat omkring de åbenlyse nazister i Sverige. En humanistisk journalist stillede nogle spørgsmål omkring deres politik. De var helt klare i spyttet. Alle indvandrere skal sendes hjem! Med vold og magt. Vi tør, det tør den
”socialistiske” regering ikke. (Her kommer et lille drej, statsministeren i Sverige er ikke erklæret socialist. Stefan Løfven er socialdemokrat).
På Facebook i debattråden fra Radio 24/7 kommer så en masse kommentarer. De fleste er selvfølgelig rystede over disse udsagn fra nazisterne. Men svarene spænder fra forbud til ytringsfrihed. Og her bliver det interessant. Pludselig er det ikke kun racister,
nazister, fascister, men også kommunister som medtages i debatten! Vi har aldrig ytret at ville mennesker noget ondt – nogensinde – tværtimod.
Kommentaren lyder: ”ulovliggør du deres holdninger, så vil de føle sig som vindere. Fordi så ligner det, at man undertrykker ideer uden at argumentere imod dem. Så vil du aldrig omvende en,… blot fylde benzin på hans konspirationsideer… osv. (vi kommunister
bliver nævnt for en sikkerheds skyld, i dag er vi ikke en trussel, men der kunne jo komme en dag).

Dækker sig under ”humor”
For det er desværre også en del af debatten, at vi segmenterer os i farver og køn og igen uden at komme ind til sagens kerne.
Er vi racister i Danmark? Ja det er vi, for vi er opdraget sådan. Dagligt bliver vi bombarderet med hyggelige vittigheder, der legaliserer
det med humor. Fjendebilleder, der bliver bekræftet af politikere og andre ”eksperter” i medierne, og som er yderst profitable for krigens købmænd. Vi kan registrere og ændre betegnelser, så det lyder pænere. Vi kan skærpe love og afvise folk fra udlandet
(ikke alle, men de forkerte).
Vi kan tale om rummelighed, men være den første, der afviser en ”muhammedaner” til en læreplads. Der bæres stadig brænde til bålet.
Jeg blev kaldt perker af en ægte perker. Og hvor var jeg stolt. En palæstinensisk dreng der hutler sig igennem for at forsørge sin familie. Vi var i samme båd. Vi forstod hinanden. Vi var mennesker. Vi kæmper samme sag. Hans udgangspunkt er bare 1000
gange hårdere end mit, både i hjemlandet og her.
Men det er her, vi som kommunister skal være tydeligere. Vi har fælles sag. Fjenden er den samme, og den skal afsløres! Kapitalismen er ond, den splitter os op mod hinanden. I illustrationerne her på siden kan du se et lille udpluk på et års tid på
Facebook. Nogle kan du næsten gætte, hvornår de er lagt op – inden et lovforslag bliver vedtaget i folketinget. Andre findes også på engelsk helt fra Australien, ordret. Vi har set det før op til 2. verdenskrig. Et lille grin er vel ikke af vejen… politisk korrekt? Ja, åbenbart.
Jeg har ikke haft svært ved at finde disse opslag, de ses blandt mine facebookvenner, helt almindelige men

Kommentarer i Kommunist december 2017

Antikommunismens forskellige former

 Man kan ikke lave revolution med hvide handsker

 Den 11. november blev der i København afholdt en solidaritetsfest arrangeret af Kommunistisk Parti i Danmark og Kommunistisk Parti. Den blev afholdt for at markere 100 års dagen for den socialistiske Oktoberrevolution. Denne manifestation tiltrak over 200 mennesker, der alle var med til at gøre mødet til en kraftig ”reminder” om, at når vi står sammen, kan vi også udrette noget, der giver optimisme og muligheder for videre fremstød.

I tiden op til 100 års dagen var vi vidne til det ene angreb efter det andet på Oktoberrevolutionen og Sovjetunionen. De kom både fra de reaktionære kræfter og også fra mennesker, som betegner sig selv som progressive, ja endda som socialister.

 

De reformerte

Det er kendetegnende for disse politikere og meningsdannere, at mange af dem har haft deres ungdom i DKP og DKU. Deres ændrede holdninger skyldes ikke så meget nye ideologiske overvejelser, som det skyldes, at de ønsker at ”befri” toppen af det kapitalistiske magtapparat for de forhindringer, der ligger i vejen for en tilpasning til kapitalismen og dens politik.

Det er en kendsgerning, at de har ændret de politiske programmer, som det er sket i Enhedslisten. Det bekræfter, at de ser programmernes henvisning til socialisme og omvæltning af kapitalismen som en trussel mod deres egne politiske ideer.

Dermed anerkender de betydningen af et revolutionært parti med et revolutionært program – blot på en anden måde, end de måske havde tænkt sig.

De, der opgiver deres socialistiske principper, har foretaget en tilpasning til den eksisterende magt i samfundet, og de præsenterer det som en ”realistisk” politik. Ofte hævder de, at det oprindelige socialistiske udgangspunkt eller partiets program er forældet. Det sker altid uden at forklare hvorfor. De siger, at det handler om en ændret ”sprogbrug”, og at det ikke er en virkelig ændring af deres politik.

I det hele taget er det kendetegnende for alle reformationer, at de tilpasses til den herskende magt – lige fra kristendommens tilpasning til det romerske slavesamfund til ”venstrefløjens” accept af kapitalismen. De bliver præsenteret som en fortsættelse af den hidtidige linje snarere end et opgør med den oprindelige revolutionære politik for et nyt samfund.

 

Den ”nødvendige” politik

Det ideologiske kollaps i arbejderbevægelsen betyder også, at når de socialdemokratiske partier har regeringsmagten, bliver politikken baseret på at administrere kapitalismen. Kapitalismen er i en uafbrudt krise. Det fører til, at de udfører kapitalisternes beskidte arbejde med angreb på arbejderklassen og unge som ældre. Denne linje har ført til krise og valgnederlag i mange lande: Tyskland, Frankrig, Italien, Norge og Danmark.

I diskussionerne om ideologier og programmer nævnes det ofte, at verden har forandret sig, og at Sovjetunionens sammenbrud og globaliseringen har forældet de klassiske ideologier om socialisme og kommunisme. Ideologier er noget, som man henregner til 60’erne og 70’erne.

Nogle går endda så langt som at mene, at socialismen kun var aktuel på Marx’ tid. Dengang arbejdere var arbejdere og var ufaglærte og gik i blå overalls. At denne beskrivelse ikke passer overens med, hvordan verden faktisk så ud på Marx’ tid, og at det heller ikke var, hvad Marx sagde, er ikke noget, man går så højt op i.

 

Gamle ”nyskabelser”

Sådanne argumenter følges sjældent op af reelle analyser. Ofte opremses en række teknologiske og geopolitiske ”nyskabelser” og forandringer, som om det var argument nok for en så vidtgående påstand, som at ideologierne er forældede.

Når man ikke længere tror på socialisme/kommunisme som et alternativ til kapitalismen, vil man søge kompromiserne og acceptere nedskæringer, privatiseringer, bankpakker, EU’s finanspagt, NATO’s krigspolitik o.a. ud fra argumentet om, at ”vi er alle i samme båd”, og at nedskæringer og lønnedgang er en samfundsnødvendighed.

De såkaldte ”nye” ideer, der præger den ”røde” gruppe i Folketinget og ”opgøret” med socialismen og deres tilpasning til den ”nye situation” er i virkeligheden sjældent særlige nye. Ofte kan de spores tilbage til gamle ideologier i ny indpakning.

 

Marxismen/leninismen er fremtiden

Uden et ideologisk støttepunkt (marxismen/leninismen) til at forstå verdens tildragelser bliver man kastet viljeløst rundt af begivenhedernes gang.

Det manglende ideologiske holdepunkt har ført til mere og mere overfladiske analyser, hvilken igen fører til, at mange progressive baserer deres politik på borgerlige analyser og nyheder. Eksempler er der mange af, f.eks. at man accepterer myten om ”ældrebyrden” og godkendelse af imperialismens krige.

En klar videnskabelig ideologi kunne have givet de nødvendige analyseredskaber til at stå imod den herskende klasses propaganda.

 

Verden er i forandring

Selvfølgelig har verden forandret sig siden 70’erne. Verden forandrer sig hele tiden. Derfor er opgaven at skille skidt fra kanel og analysere, hvor dybt disse forandringer går og hvilken betydning de har for den grundlæggende analyse af verden i dag.

Sandheden er, at forandringerne i verden i de sidste 25 år, eller for den sag skyld i de sidste 200 år, ikke har forældet den videnskabelige socialisme. Tværtimod har de bekræftet de grundlæggende analyser.

På Marx’ tid var det kun en mindre del af verden, der var kapitalistisk, hovedsageligt koncentreret i Vesteuropa og Nordamerika. I dag har kapitalismen spredt sig til alle dele af verden og skabt et tæt integreret verdensmarked med færre og færre monopolistiske selskaber. Det var den udvikling, som Marx og Engel forudså og skrev om i Det Kommunistiske Manifest.

Klassekampen igen skærpet

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist november 2017

Oprustning og soldater i gaderne

I forbindelse med Folketingets åbning den 3. oktober har regeringen fremlagt en række forslag. Ikke mindst regeringens plan for landets militære oprustning i de kommende år viser, at oprustningen skal sættes i system efter ordre fra NATO – imperialismens militære gren.

Regeringen vil opruste for milliarder. Dansk militær skal fra 2023 have tilført ekstra 4.8 milliarder kroner årligt. Det er en stigning på over 20 procent samtidig med, at man afviser at fortælle, hvor pengene skal komme fra. Der skal indkøbes kampfly for milliarder. Danske fregatter skal udstyres med missiler. Flere unge skal være værnepligtige. I alt skal antallet af værnepligtige øges med 500, så man får flere professionelle soldater til en ny udrykningsstyrke på 4.000 mand, der skal deltage i NATO’s krige.

Militær mod folket

Soldaterne i gaderne er kommet for at blive. Regeringen vil oprette en permanent infanteribataljon på 500 soldater samt specialstyrker, der skal kunne indsættes i Danmark med ”meget kort varsel” til støtte for politiet ved beskyttelses- og bevogtningsopgaver. Herudover skal soldaterne fortsat være ved grænsen. Hvad en sådan specialstyrke i fremtiden kan bruges til, tales der ikke om.

Det er ikke alene spild af penge, men det vil også markant udvide Danmarks deltagelse i NATO’s imperialistiske krige overalt på kloden. Pengene til oprustning og krig kommer gennem besparelser på den tilkæmpede kollektive velfærd. Fredsbevægelser må på banen, og fagbevægelsen må være sin opgave voksen og forstå, at hvis man forbereder sig til krig, så får man krig.

Udgør Rusland en sikkerhedsrisiko for Danmark?

Næsten hele Folketinget og alle de borgerlige medier mener, at Rusland udgør ”en reel og stigende trussel”. Er det sandt? Danmarks ambassadør i Moskva siger det modsatte, og meget tyder på, at ambassadøren har ret. Fordi Rusland har et militær, er det ikke ensbetydende med, at de vil gøre brug af det. At Rusland skulle finde på at invadere eksempelvis de baltiske lande, ligner fuldemandssnak. Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har åbenbart gjort sin indflydelse gældende overfor den nuværende regering. Men kunne politikere og medierne vende billedet om og prøve at se det fra Ruslands side?

Stop krigspolitikken

NATO gennemførte eksempelvis en stor militærøvelse i juli måned nær Rusland. Nærmere bestemt i Ungarn, Bulgarien og Rumænien med 25.000 soldater fra 20 NATO-lande. Ved Warszawa-pagtens opløsning blev Rusland lovet, at NATO ikke ville udvide mod øst. Det modsatte er sket.

Og for lige at få det hele med, Ruslands militærbudget er 48 milliarder dollars om året. NATO’s er på 915 milliarder dollars – hvem har mest grund til at føle sig truet?

Gruppen Søren Sidevind sang engang: ”Stop disse herrer, Stop disse herrer, og deres snak om krig igen”. Fredsbevægelsen må op i et nyt gear, og fagbevægelsen må tage parti, inden det er for sent.

Kapitalens ønskedrøm

Et andet udspil fra regeringen er forslaget om deleøkonomi. Regeringen er glad for deleøkonomien. De vil have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Flere skal udnytte alle de nye muligheder. Deleøkonomi er et værdiladet ord, som ganske enkelt kan få tankerne hen på sammenhold og solidaritet. Men vi bevæger os ikke hen imod et slaraffenland for danske arbejdere, hvor man som ledig kan vælge blandt alle mulige slags servicejobs.

UBER viste, hvad der sker, når handelsvaren ikke er en DVD-video men derimod menneskelig arbejdskraft. Det er underordnet, om der sælges rengøringsmidler eller taxikørsel. Det lovede slaraffenland for arbejdskraften vil altid udeblive. På alle de markeder, som UBER og andre har bevæget sig ind på, kæmper arbejderklassen for at sikre ordentlige vilkår.

For UBER er målet at maksimere profitten til selskabets aktionærer. Det er ren manipulation, når man forsøger at få det til at se ud, som om denne udvikling skulle være i arbejderklassens interesser.

”Freelance” arbejdere”

For UBER og andre firmaer er deleøkonomi et smart plusord, som bruges til social dumping. Det er smart at kalde arbejderne for freelancere. Det gør den politiske elite og de borgerlige medier bl.a. for at fraskrive sig ansvaret på en lang række områder.

Det kan ud fra et rent økonomisk og lovgivningsmæssigt perspektiv være ”cool” at kalde sine ansatte freelancere. Det betyder, som ovenfor beskrevet, at man ikke ønsker overenskomst og ordentlige arbejdsforhold. Man spiller på disse ”nye platforme” og bliver mødt med ”goodwill” hos forbrugerne, fordi produkterne er billige på bekostning af arbejdskraften.

Men arbejderklassen skal aldrig give køb på de tilkæmpede værdier, bare fordi der er blevet lanceret ny teknologi og innovation.

Trump meget værre?

De politiske partier og regeringen har tendens til at mene, at præsident Trump er lidt for meget, ja ekstrem, men landets regering og de fleste af Folketingets partier beviser hele tiden, at de kan være med. Husker vi overhovedet sagerne?

 • Bevidst manipulation i lærerkonflikten
 • Tilbageholdelse af forskningsresultater
 • Manipulation med tal
 • Vi har en miljøminister, der afviser en grøn omlægning af landbrugsstøtten
 • CO2-reduktionsmålet for 2030 er blevet droppet

CO2-reduktionsmålet harmonerer ikke med regeringens fremtidsplaner for biltrafikken vel at mærke den, der ikke er eldrevet. Det er bare at lempe folk over i nogle større biler af hensyn til ”borgernes sikkerhed” – læg dertil årtiers nedskæringspolitik. Stop disse mennesker og deres politik. Smalltalk om vejret er ikke nok.

Det er klassekamp, og den tager udgangspunkt i arbejderklassens kampe!

Så der er al mulig grund til, at vi nu fejrer 100-årsdagen for oktoberrevolutionen. For Kapitalismen er problemet, og Socialismen er løsningen.

Samfundsforandring til debat

Socialisme – et projekt for flertallet

k-festival-7

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist oktober 2017

Der har hen over sommeren på blogs, i Facebooks grupper og i den trykte presse udfoldet sig en diskussion om, hvordan man kan forandre samfundet i socialistisk retning. Vi mener, at partier som Enhedslisten, Syriza, Corbyn’s Labour eller Melenchons La France Insoumise er en stopklods for et reelt brud med kapitalismen.

Enhedslisten og det græske Syriza peger på, at parlamentet må spille en afgørende rolle i kampen for bedre forhold. Diskussionen er klassisk og velkendt og strækker sig tilbage til fremkomsten af den tidlige socialistiske arbejderbevægelse.

 

Professional politik

Andre påstår, at vi lige nu befinder os i et slags sammenbrud, hvor ”politikken er død” og ”højre-venstre opstillingen fungerer som en stopklods”. De mener, at begreberne ”arbejderparti”, ”demokrati” og ”velfærd” tilhører en forældet ordliste. Men det er da værd at tage med, at Storbritanniens arbejderparti i sommer fik 13 millioner stemmer på at ville demokratisere samfundet og udvide velfærden. Så bemærkninger af denne karakter har kun til hensigt at bortlede opmærksomheden fra de reelle problemer. Det er gået op for de fleste, at der sker noget i det europæiske landskab. Politikerleden har i flere år været i fremgang godt hjulpet af de velbetalte skriverkarle i de borgerlige massemedier, hvilket har betydet, at det populistiske højre har vundet frem. Men det har også givet nye muligheder for arbejderklassen og de kommunistiske partier – så al tale om at venstrekræfterne er døde virker som en snak i den inderste krog af vinstuen.

 

Arbejderbevægelsens problemer

De gamle socialdemokratiske massepartier og den klassiske fagbevægelse har store problemer. Men det er hverken nyt eller en grund til ikke at forsøge at skabe aktivitet for et socialistisk samfund i arbejderklassen. Kommunister er af den opfattelse, at aktivitet er livsnødvendig for at komme videre.

Siden 1970’erne har massepartier og bevægelser, herunder den klassiske arbejderbevægelse, været under angreb, som har betydet tilbageslag og opløsningstendenser. Samtidig har partierne udviklet sig stadig mere som ”professionelle” enheder, der har afskåret den politiske elite fra folket og indsnævret de politiske muligheder for at agere i et globalt kapitalistisk system med kriser og krig. Derfor oplever mange, at mulighederne for folkets deltagelse i det politiske system og samfundet generelt er blevet ringere.

 

Protesterne

Hvilke politiske og sociale kræfter er nødvendige og kan komme til at spille en revolutionær rolle i vores situation? Det skal der leveres svar på – det drejer sig ikke blot om abstrakte ”opstande” og ”protestbevægelser”, som ofte løber ud i sandet eller antager et politisk udtryk, som f.eks. Podemos i Spanien og Syriza i Grækenland.

Venstrefløjen er fanget i en forestilling om, at protester, der har udspillet sig i mange lande, egentligt var opstande. Men det var forskellige typer af almindelige sociale og politiske protester, som vi har set dem i hele den kapitalistiske politiske historie. Selv om denne type protester er vigtige, er de ikke tilstrækkelige til at skabe grundlæggende samfundsforandringer – altså samfundets omdannelse fra kapitalisme til socialisme.

 

Forståelse for klassekampen

Samfundsforandringer kan skabes på mange måder. Karakteristisk for et revolutionært projekt er, at der skabes en forståelse for klassekampen i arbejderklassen, i fagforeningerne, og at der etableres massebevægelser.

Kommunisternes samfundsforandrende projekt er ikke en politisk eller økonomisk elites projekt, og det er heller ikke en bestemt nations projekt. Kommunisternes samfundsforandrende projekt er anderledes end alle tidligere historiske samfundsforandringer, fordi det er flertallets projekt – det er kampen for socialismen.

Karl Marx skrev allerede i 1848: ”Alle hidtidige bevægelser har været mindretals bevægelser eller bevægelser til fremme af mindretalsinteresser. Den proletariske bevægelse er det uhyre flertals selvstændige bevægelse i det uhyre flertals egen interesse”.

I det hele taget er Marx og hans skrifter igen blevet genstand for systematiske studier. De bliver læst, kommenteret og diskuteret som aldrig før. I de sidste årtier er det sket, mens neoliberalismen rullede ind over arbejderklassen, som et svar på den kapitalistiske krise. Neoliberalisterne erklærede historien for afsluttet, og at kapitalismen endegyldigt havde sejret – men virkeligheden viste noget helt andet.

 

Profittens logik

Glansbilledet krakelerede under en række kriser, som ikke kun var af finansiel karakter. Troen på, at kapitalismen er fremtiden, smuldrer. Det sker dog ikke så hurtigt, som man kunne ønske. I Marx` grundlæggende skrifter, som kommunisterne har taget til sig, står det klart, at kapitalismen er en dybt selvmodsigelsesfyldt social uorden, der på grund af udbytning- og profit-motivet aldrig kan tilvejebringe et stabilt grundlag for det menneskelige liv.

Mange års kapitalistiske kriser og en truende klimanedsmeltning har gjort det tydeligt, hvilke konsekvenser, det har, når livet bliver viklet ind i profittens logik.

 

Katastrofen skal afværges

Marx’ kritik tilbyder et begrebsapparat, der gør os i stand til at forstå, hvorfor det sker, og hvilke mekanismer der skal rives op med rode, hvis katastrofen skal afværges. Derfor er det ikke kun 100 året for Oktoberrevolutionen, men også 150 års dagen for udgivelse af KAPITALEN, der bliver markeret.

KAPITALEN er i virkeligheden lige så relevant i dag, som den var, da den udkom. Karl Marx blotlagde det kapitalistiske samfundssystem som utidssvarende og skadeligt for den menneskelige udvikling.

Hvis dette samfundssystem skal ændres, er der stadig ingen vej uden om den hensynsløse kritik og kamp mod det bestående.

Klimakatastrofer

Et produkt af kapitalistisk vareproduktion

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist september 2017

Hvis vi skal undgå kapitalismens klimakatastrofer, er det ikke individuelle handlinger, der er brug for. Der skal være et alternativ til kapitalismens ”frie markeds” mantraer. Vi kommunister vil aldrig råde nogen til at stoppe en husbrand med våde håndklæder eller en skudduel med en fluesmækker. Ikke desto mindre er de råd, vi får om, hvordan vi skal bidrage til at bekæmpe farlige klimaforandringer af samme kategori.

 

Brænder planeten af

Det vælter ind på mail med forslag om, hvordan man gør arbejdspladserne mere grønne og bæredygtige: Ved at bruge genbrugskuglepenne, male væggene i lyse farver, holde op med at bruge elevatoren etc. I privaten skal man skifte til lavenergipærer, købe lokalt dyrkede grøntsager, sætte solpanel på taget og så videre.

 Der kommer stadig flere af disse offentlige og private formaninger om at handle individuelt. De er ikke andet end ligegyldig information for den enkelte, men meget vigtige for Kapitalen i dens ideologiske kamp. For mens menneskene har travlt med at gøre deres privatliv grønnere, er de fossile brændstofs koncerner i fuld gang med at gøre alle sådanne bestræbelser irrelevante. Mens man fumler med genbrugskuglepenne, er disse selskaber i gang med at brænde planeten af.

 

Frihed til at forurene

Disse monopolistiske selskabers frihed til at forurene afspejler to ideologiske målsætninger:

 • For det første skal flest mulige barrierer for den kapitalistiske pengemagts ”friheder” nedbrydes, herunder også muligheden for at befri dem for at kunne drages til ansvar.
 • For det andet skal disse ”friheder” sættes uden for rækkevidde for enhver udøvelse af offentlig kamp og vilje.

 Kapitalismen og dens neoliberale politikere giver de store selskaber, monopolerne, frihed til at akkumulere enorme profitter og bruge atmosfæren som kloak. Alt hvad der kan bruges til at kontrollere monopolernes markedsfrihed er blevet et mål for de herskende klassers modarbejdelse i form af lobbyisme, politisk sponsorering, udhuling af det borgerlige demokrati, obstruktion af ambitiøse miljøbevægelser. Alt sammen for at sikre, at de fossile brændstoffer kan flyde. Samtidig er fagforeningerne – det mest effektive middel til at organisere arbejderklassens kollektive magt – blevet knækket og stækket i mange lande.

 

Forbruger som ideologi

Kapitalismens dominans over hele kloden har ikke blot betydet, at meget ny lovgivning handler om at give Kapitalen så gode vilkår som muligt, samtidig med at arbejderklassens muligheder for at gennemføre sociale forbedringer stækkes. Kapitalen og dens politiske håndgangere arbejder også med at indskrænke og individualisere det kulturelle liv. De politiske partiers entydige hyldest til konkurrenceevnen, individualismen og angreb på solidaritet og kollektiv ansvarsfølelse har nedbrudt den generelle forståelse af klassesamfundet. Folket er blevet påduttet en kultur, hvor man kun tænker på sig selv som forbruger. Derfor er den første indskydelse at gribe til individuelle løsningsmuligheder.

 

Altid din egen skyld

Kapitalismen trives ved at bilde menneskene ind, at fattigdom, arbejdsløshed og dårligt helbred skyldes egne personlige brister. I dag får vi at vide, at det er ens egen fejl, hvis man ikke kan finde sig et godt og velbetalt job, er forgældet eller for stresset af overarbejde, samtidig med at man også er ansvarlig for at bære byrden ved det faretruende miljømæssige kollaps.

 Selvfølgelig er der brug for, at menneskene generelt forbruger mindre, vælger lavkulstofs alternativer, bæredygtige landbrugsprodukter, batterier ladet med sol- og vindenergi, men det vil først betyde noget i det øjeblik, de er til at betale. Hvis billig offentlig transport ikke er tilgængelig, vælger folk privatbilen. Hvis lokal økologisk mad er for dyr, køber man mad fra supermarkedernes fossil-intensive produktionskæder. Hvis billige varer oversvømmer markedet, vil de blive købt af arbejderklassen.

 

Ikke individuelt problem

Dette er endnu et af kapitalismens store svindelnumre. Kapitalen har overbevist de fleste om, at de skal sætte ind mod klimaforandringerne med deres pengepung i stedet for at fravriste Kapitalen magten og derved få mulighed for at for at forhindre de miljømæssige katastrofer, som venter i fremtiden.

 Kommunistisk Parti i Danmark har i vort program ”Folkemagt mod Pengemagt” skrevet, at de transnationale monopoler handler ud fra klasseinteresser – af den grund kan de globale miljøspørgsmål, herunder krigsødelæggelse, ikke løses isoleret fra kampen mod kapitalismen og dens imperialisme. I vort program er vore analyser og krav omkring miljøkampen beskrevet. Læs programmet på hjemmesiden www.kommunisterne.dk og lad det være en vejviser i klassekampen.

 Men vi kommunister siger også: Dyrk dine gulerødder og hop op på din cykel, hvis det gør dig sundere og gladere. Men hold op med at være besat af, hvor grønt vi lever enkeltvis. Der er brug for massemobilisering mod den penge og monopolmagt, som er ansvarlig for klodens miljøproblemer. I den kamp vil kommunisterne sammen med det arbejdende folk altid være i første række.

 

Djævelen og den herskende klasse

Der er behov for et opgør med det kapitalistiske systems tyranni

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist august 2017

 Det siges, at det største svindelnummer, som djævlen nogensinde har lavet, er en berømt replik i en klassisk film, hvor han overbeviser verden om, at han ikke findes. Man kunne sige noget tilsvarende om den danske herskende klasse og dens politiske partier. Deres definitive triumf er, at resten af befolkningen er blevet overbevist om, at klassesamfundet ikke findes.

Det passer bare ikke. Danmark er som alle andre kapitalistiske samfund et klassesamfund. Ganske vist har arbejderklassens kampe for velfærd afviklet store dele af den åbenlyse fattigdom og hævet levestandarden for mange.

Men uligheden er groft sagt den samme som altid, den er blot rykket opad. Det ved vi, fordi det i flere årtier er blevet undersøgt systematisk og dokumenteret af ikke mindst den kommunistiske bevægelse.

 

Klassesamfundet

Det var for 30-40 år siden vanskeligt at gennemskue det tilkæmpede ”velfærdssamfund” som et klassesamfund, fordi der var mange forkerte forestillinger om klassekampen, som udsprang af borgerlige og socialdemokratiske fortolkninger af samfundsforholdene.

Da jeg var noget yngre end i dag – i min barndom – kunne jeg konstatere, at nogle mennesker blev omtalt som ”de fine”, mens andre ikke tilhørte de kredse. Og ”de fine” kunne som de ”mindre fine” blandt andet kendes på, hvor de boede. Bag inddelingen efter ”finhed” lå en social klassestruktur, som også i vor tid afspejler sig i byers opdeling i kvarterer.

Vort sprog er præget af bevidstheden om, at nogle er ansvarlige, og andre er uansvarlige, at nogle er de smarte, og andre er de pinlige. Og når vi bevæger os rundt i byerne og imellem byerne, ved menneskene godt, at vi bevæger os mellem kvarterer for dem, som kan gøre, hvad de vil, og boligområder for dem, der må tage, hvad de kan få. Men for det danske folk er vore iagttagelser og vort sprog ikke knyttet til en forståelse af, at det handler om sociale klasser.

Postulatet om, at klassesamfundet ikke findes, er en del af klassekampen fra den herskende klasse. Derfor er afdækningen af klassesamfundet en af betingelserne for kampen nedefra.

 

Klassekampen

Kommunisternes samfundskritik er baseret på Karl Marx’ analyse af klassesamfundet, som går ud på, at det afgørende er klasseskellet mellem borgerskabet og proletariatet, mellem arbejdere og arbejdskøbere. Vi kommunister mener, at klassekampen nedefra har stor betydning for den historiske udvikling. Derfor er der behov for, at der i de kommende år sker en mobilisering ”nedefra” – fra arbejderklassen.

På nuværende tidspunkt er arbejderklassens politik ikke fremtrædende i det danske mediebillede. Der findes næsten ingen revolutionær kritik af samfundsudviklingen og ingen slagkraftig revolutionær bevægelse, som kan omsætte teorien om klassesamfundet til revolutionære politiske krav. Det skal være krav, som giver genklang i arbejderklassen. Arbejderklassens krav om sociale fremskridt indebærer desuden, at kampen vendes mod kapitalismen som system. Derfor er der brug for en forenet og stærk kommunistisk bevægelse.

 

Opgør om magten

Denne kommunistiske bevægelse vil ikke spille med på alle tangenter på ”venstrefløjens” automatiske klaviatur. Fordi det som regel betyder, at der spilles med på Kapitalens præmisser. Og der er ikke mulighed for at vende tilbage til den ”rare” socialdemokratiske fordelingspolitik, som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker, da den var et midlertidigt historisk resultat af arbejderklassens kampe og af det daværende styrkeforhold mellem socialismen og kapitalismen efter anden verdenskrig.

Derfor er det kommunisternes og andre revolutionæres fornemste pligt at mobilisere til kamp mod Kapitalismen, som er et undergravende system med udbytning, ødelæggelse og destruktion til følge. Det indebærer et revolutionært opgør med den nuværende borgerlige stat, fordi den sikrer Kapitalens fortsatte magt over både sindene og klodens udsatte ressourcer. Enhver med bare lidt indsigt i Kapitalens system ved, at den ikke kan reformeres.

 

Socialisme

Kapitalismen er som feudalismen et historisk mellemspil, som vil forsvinde før eller siden på grund af dens destruktive og udbyttende karakter. Men før det ender i et socialt eller i et klimamæssigt sammenbrud, skal vi forsøge at redde vor klode. Det gør vi bedst ved at kæmpe for et samfund, som bygger på ophævelsen af den private ejendomsret til fordel for fælleseje på grundlag af en produktionsmåde, der kan opfylde vort kollektive behov uden at gøre vold på natur og mennesker. Et sådant samfund er et socialistisk samfund.

 

Blålys

De overnævnte betragtninger ligger langt fra Folketingets partiers politik og ideer til udviklingen af Danmark i de kommende år. Socialdemokratisk folketingsmedlem og murersvend Mattias Tesfaye har som mange andre været på en ”lang rejse”, som det udtrykkes i moderne sprogbrug, fra at være kommunist, over medlemskab af Socialistisk Folkeparti til Socialdemokratiet. Tesfaye har udgivet en bog ”Velkommen Mustafa”. Her stiller han spørgsmålet, om Socialdemokratiet skal stå fast på dets arbejderarv om international solidaritet, eller om de nationale egeninteresser bør vægtes højere. Han er af den opfattelse, at disse vægtes bedst ved et samarbejde med ”det store arbejderparti” Venstre.

Her står vi i dansk politik. Det handler ikke om arbejderklassens forhold og interesser. Det handler primært om magt. For Folketingets partier er det berusende at definere, hvad der er ”sandt, vigtigt og rigtigt for danskerne” – læs Kapitalen. I mange år er der drukket grådigt af denne kalk. Resultaterne er flere nedskæringer, mere militarisme og mere overvågning.

Der er behov for et opgør med det kapitalistiske systems tyranni – i et sådan opgør vil man altid finde kommunisterne.

Socialisme eller kaos

Kapitalismens sammenbrud giver ikke automatisk socialisme

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist juni-juli 2017

Med dette nummer af KOMMUNIST går vi ind i ferieperioden, hvor vi slapper af, tager på ferie, hvis der er råd til det, eller deltager i de kommunistiske partiers sommerlejre.

Vi får mulighed for at gøre os nogle tanker, som der i dagligdagen ikke er tid til. Vil de imperialistiske magters krige føre til flere krige eller til sammenbrud og revolutioner?

Historien ikke forudbestemt

Vi vil i de kommende år opleve fremadskridende konflikter og kampe både internationalt og i de enkelte europæiske lande. Kapitalismens magt er global. Stormagternes indbyrdes konkurrence og den igangværende oprustning og militarisme kan frembringe en fortløbende kæde af voldsomme krampetrækninger og katastrofer.

Menneskeheden er en del af samfundsudviklingen som et produkt af en stadig fortløbende dialektik mellem ”tingenes logik” og sociale og politiske handlinger. Menneskene handler ikke vilkårligt, men altid under bestemte forudsætninger og vilkår, og kan på den anden side handle og ændre ”tingenes logik”. Historien er ikke forudbestemt. Udviklingen kan gå i forskellige retninger, alt efter hvorledes man handler eller ikke mindst undlader at handle.

Muligheder kræver handling

Det gælder også i spørgsmålet om kapitalisme og socialisme. Man må sondre mellem kapitalismens sammenbrud og socialismens sejr – disse to sæt af begivenheder er ikke uden videre sammenfaldende. Kapitalismen kan ikke eksistere evigt. Før eller siden vil den på grund af sine iboende modsætninger bryde sammen, da den er en historisk forbigående periode.

Men det indebærer ikke nødvendigvis socialisme. Socialismen er kun en mulighed, som toner frem i og med kapitalismens udvikling og sammenbrud. Det er en mulighed, som kun kan blive til virkelighed gennem aktiv politisk kamp. Men det kan også gå helt galt og ende i militarisme, barbari og atomkrig. Hvad der kommer ud på den anden side af en atomkrig, kan vi hver især tænke over. Bevidste valg og handlinger – eller mangel på samme – betyder utroligt meget for udviklingsforløbene og er afgørende for hvilke muligheder, der bliver realiseret eller går tabt.

Kommunisternes kritik

I det lys skal vi også se kommunisternes skarpe kritik af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, hvor der er en selvopgivende accept af kapitalismen som en eviggyldig samfundsorden.

Socialdemokratiets og andre ”venstrekræfters” forudsigelse om en fredelig, demokratisk-parlamentarisk vej frem og arbejderbevægelsens snarlige erobring af flertallet og magtovertagelse er rent blålys. Den historiske udvikling har tilbagevist det som en fejlfortolkning.

Kommunisterne forudsagde, at kapitalismens magt vil være kendetegnet af konflikter, militarisme, krige, katastrofer og barbari. Den historiske udvikling har givet kommunisterne ret.

Parlamentarisk falliterklæring

Vi er i en situation, hvor striden mellem alle Folketingets partier kun handler om, ”hvis tur det er” til at stå for den økonomiske og juridiske administration af det kapitalistiske samfund. Hvad der var på spil ved det franske præsidentvalg, kan overføres til alle europæiske lande. Så lad os tage udgangspunkt i de danske forhold.

Det er ikke nogle ”mærkelige” politikere, der er skyld i al tings forfald. En sådan tanke findes som ofte i hovederne på journalister og andre halvstuderede røvere. De politiske partier findes stadigvæk, men kun af navn, eller som ”brands”. Ingen kan se forskel på dem mere. De står ikke for en holdning, som er defineret i et principprogram. Han eller hun mener noget men kun efter den dagsorden, der sættes af tv’s debatprogrammer såsom 21Søndag eller af Clements Talkshow. Men de er stadig repræsenteret i Folketinget under gamle partinavne.

Grundlag og virkeligheden

Det Radikale Venstre er f.eks. et parti, der ifølge sit grundlag er antikirkeligt og religionskritisk. Men det betyder ikke noget for partileder Morten Østergaard. Han har fundet ud af, at ”Café Latte-segmentet” elsker religion. Når det vel og mærke er en anden religion, end de konservative elsker – er det ikke sådan, det hænger sammen? Enhedslisten er mindre vild med religiøse symboler. Til gengæld må man afsværge sine tanker om væbnet opstand. Det har partileder Pernille Skipper indskærpet. Pernille Skipper var i en ikke fjern fortid medlem af SAP, som vist stadig bekender sig til trotskismen, der ikke har problemer med en væbnet opstand. I Enhedslisten har man nogle ”værdier” fremfor et principprogram. Partiet har også omdefineret systemskiftet 1901 til at være en revolution! Før 1901 kapitalisme og efter 1901 mere kapitalisme, og min bare … Det overgås næsten kun af Liberal Alliances Anders Samuelsen, der formåede at holde et helt folketingsvalg med sig selv, bare han kom i regering.

Den ”frække” småborgerlighed, mandhaftigt repræsenteret af Inger Støjberg, som med søde kager og i liberalismens navn driver landet i armene på fascismen.

I Dansk Folkeparti er man ikke racister, men mener dog som Martin Henriksen, at man ikke kan blive dansk selv efter flere generationers ophold og liv her i landet.

Det erklærede klasseløse samfund

Folket og klasserne er afskaffet. Fra DF til EL tales der taktfast og patriotisk om Danskerne.

Befolkningen er endog under sit nye navn defineret udelukkende som biologiske individer. Intet ligger Folketinget så meget på sinde som danskernes sundhed. Danskerne må ikke ryge. Danskerne må ikke drikke for meget. Danskerne skal holde sig i form. Danskerne skal sove godt. Sundhedsstyrelsen er blevet til Sandhedsstyrelsen. Livet er en biologisk funktion, hvis beklagelige udgang må ses som et teknisk uheld, og samtidig er man bekymret over ”ældrebyrden”…

Hvis der kan blive tid til andet i ferien end afslapning, så læs eller genlæs ”Det Kommunistiske Manifest” af Marx og Engels og Kommunistisk Parti i Danmarks program ”Folkemagt mod Pengemagt”.

Kommunistisk Parti i Danmark ønsker alle vores læsere en god ferie.

1. maj kampdagen

Solidaritet og enhed genrejser styrken i kampene

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist maj 2017

Ved den årlige fejring af første maj i Fælledparken og andre steder sender socialdemokraterne og fagforbundenes topfolk ofte en hyldest til ”de danske lønmodtagere”. Det er jo dem, der holder det kapitalistiske samfund i gang sammen med virksomhedsejerne. Den dominerende retorik er, at vi alle er i ”samme båd”, og at vi alle har ret og pligter, som fører til frihed, identitet og fællesskab.

I arbejderbevægelsens barndom og for de revolutionære pionerer var det åbenlyst, at den form for arbejde, som kapitalen tilbød ”den frie arbejder”, ikke var og er andet end en perverteret og tom form for arbejde. Et arbejde, der fratager arbejderen enhver form for mening, subjektivitet og kontrol. Det har ikke forandret sig – snarere tværtimod.

Fremmedgjort arbejde

Marx’ tilgang til det kapitalistiske arbejde indeholdt et dobbelt kritisk synspunkt. Arbejdet, men kun i et andet samfund end det kapitalistiske, er i virkeligheden en dyb menneskelig praksis, endda en del af den grundlæggende menneskelige natur. Det er gennem arbejde, at mennesker finder fællesskab, identitet og frihed.

Men under kapitalismen forvandles arbejdet til dets absolutte modsætning – til en forsagelse af vores menneskelighed. I arbejdet i dagens Danmark, ønsker Kapitalen ikke, at vi skal finde medmennesker i et fælleskab, men kun som mod-mennesker og konkurrenter om de jobs, der stadig er mangel på for arbejderne i de kapitalistiske samfund. På denne måde oplever fagforbundene og socialdemokratismens repræsentanter ”polakker, bulgarere og rumænere”. De er ikke medlemmer af et fællesskab af arbejdere i kampen mod Kapitalen, men i bedste fald ofre for uretfærdighed, eller i værste fald en trussel mod os, som skal bekæmpes i kampen mod social dumping.

I kapitalismens lønarbejdsform og konkurrence fremstår det som en kendsgerning. Der er derfor brug for en mere kritisk tilgang. Netop den kritiske forståelse har været forsvundet alt for længe. Det arbejde, som vi udfører, og som andre skaber i dagens samfund, er et ufrit, fremmedgjort og nærmest et ukontrollerbart objekt, der styrer arbejderklassens livsbetingelser.

Kampen om rettigheder

Hvem er det, der skal være ”fleksible” på et ”fleksibelt arbejdsmarked”, hvor 42 timer om ugen mere er reglen end undtagelsen. Det er ikke en naturgiven tilstand at underkaste sig og endda hylde ovennævnte som dagens fagforbunds ledelser gør.

 1. majdagen er en gammel tradition, men den er mere end det. Den har gennem tiden været brugt til at skyde mange initiativer i gang, som førte til forbedringer af arbejderklassens kår.

I 1890 drejede det sig om nedsættelsen af arbejdstiden til otte timer om dagen, i 2017 om nedsættelsen til 30 timer om ugen. I 1917, året for den socialistiske oktoberrevolution i Rusland, lød parolen her i landet: ”Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken”. Det var stolte og krævende paroler, og der er siden løbet meget forurenet vand i åen. Nu står vi i en international situation med stigende militarisering under imperialismens magtredskab NATO og med stor fare for en ny verdenskrig og en total udslettelse af kloden.

1. maj er den internationale arbejderklasses kampdag, som maner arbejderne til kamp for deres rettigheder. Næsten alle partier i Folketinget er af den grundlæggende overbevisning, at klassekampen er slut. De fortæller dog ikke, hvem der vandt! Den overbevisning er kommunisterne ikke enige i. Vi markerer dagen som en kampdag.

Vi har i årtier været modstandere af tendensen til at gøre 1. maj til en festdag som Disneyland, Legoland, Tivoli eller Dyrehavsbakken. I stedet markerer vi dagen som en kampdag, hvor kommunister også agiterer for fred og kamp mod imperialismen og dens krige.

Klassekampen

Målet er socialisme, der skal frigøre arbejderne fra udbytning. Det er et mål, som vi fastholder og vil kæmpe for. Til det formål er 1. maj ikke en festdag for gøglere og politiske opportunister, men en kampdag hvor arbejderklassens fælles interesser og enhed skal markeres.

Det er en opgave for kommunister at ændre styrkeforholdet i klassekampen, og gennem aktionsenhedens metode at forbedre kampbetingelserne.

Socialdemokratismen og opportunismen har afskrevet klassekampen. Alt er blevet gjort til et stort fællesskab mellem udbytterne og de udbyttede.

Arbejderklassen har en pligt til at interessere sig for, hvad der sker både her i landet og ude i den store verden, og ikke lade sig forvirre af den herskende klasses medier, som helt målbevidst arbejder for endnu mere vildledning og fordummelse af folket.

Vær med

Vel har arbejderklassen i de senere år lidt tilbageslag og nederlag, men kraften og gejsten er som bølgerne, der rammer stranden: De ruller tilbage i havet og kommer igen. Havde det ikke været for revolutionære og kommunister i både den nationale og internationale arbejderbevægelse, ville vi dag højst have ligget og skvulpet i andedammen. Det er kommunisterne sammen med andre, der skal skabe et endnu stærkere grundlag for at genrejse den revolutionære kraft, der kan lave samfundet om fra et kapitalistisk samfund for de få til et socialistisk/kommunistisk samfund for de mange. Dermed afskaffes klasserne.

Derfor skal der fra Kommunistisk Parti i Danmark lyde en stærk opfordring til at deltage i kampene og manifeststationerne fremover.

Kommunistisk Parti i Danmark ønsker alle en god 1. maj.

Med ord som våben

Falske og tomme begreber eller begrebsforvirring

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist april 2017

Alliancer opstår og forgår for igen at dannes i andre sammenhænge og under andre former. Imperialismen bekæmpede først Jihadisterne for senere at støtte dem militært, økonomisk og politisk i deres kamp mod Sovjetunionen i Afghanistan. Imperialismen støttede også først den såkaldte Islamiske Stat (IS) i dens angreb på Assad-styret i Syrien, og nu ”bekæmper” imperialismen IS i Irak og Syrien.

Nye alliancer ser også dagens lys i den danske politiske virkelighed. For år tilbage mente Socialdemokraterne, at Dansk Folkeparti aldrig blev ”stuerene”, og samarbejdet med dem var udelukket for evig tid. I dag eller i en ikke så fjern fremtid vil de ikke kun snakke samarbejde, men også gå i regering sammen.

Populisme, folket og eliten

Alliancer og andre tiltag påvirker sociale forhold og menneskers skæbner, og på den måde kan selv de mest ubetydelige hændelser brede sig som ringe i vandet. Begivenheder, som man ikke lægger nogen betydning i, kan ende med at kaste lange skygger og få stor betydning for arbejderklassen.

Lad os tage den såkaldte populisme i Europa og i USA. Populisterne er kommet til magten i USA og Rusland og står på spring til at overtage magten i en del europæiske lande. Men hvad karakteriserer populismen? Populisme er forestillingen om, at folket regerer mod eliten. Eliten flyder ovenpå, mens de problemer, som var årsag til, at populisterne kom til magten, ikke bliver løst. Folket får intet for deres stemmeafgivning, og det resulterer i afmagt i folket. Begreber som populisme, folket og eliten kan ikke forklare, hvad der egentlig foregår.

Hvorfor ikke tage udgangspunkt i klassekampen i forståelsen af det kapitalistiske samfund og til at forstå de strømninger, der er i de fleste samfund og i det borgerlige demokrati. Det afgørende er jo, at magtstrukturen er udfordret i alle kapitalistiske samfund af populister og andre grupperinger i forskellige forklædninger.

 

Bevidste betegnelser

Kapitalen eller klassemodstanderens sprog bruges generelt i det nutidige danske klassesamfund. Begrebet arbejdsgiver er en venlig mand, som giver arbejdere mulighed for at arbejde, men egentlig er det rette ord slet og ret arbejdskøber.

Alle partier i Folketinget er tilhængere af frihandel. For nogle partier i ”Rød blok” skal den være fair og tage hensyn til miljø og til de fattige lande. Frihandelen skal kort sagt

ikke være fri handel. Frihandel betyder sprogligt, at de handlende kan gøre, hvad de vil, uden at blive belemret med statslig indblanding, som traditionelt var toldafgifter. Modsætningen er protektionisme, som sprogligt antyder en defensiv og frygtsom holdning.

Mærkeligt nok har ingen partier i Folketinget og i offentligheden interesseret sig for, hvem der står bag disse handelsaftaler (CETA/TTIP). Hvem er det, som skal have denne frihed? Mere end to tredjedele af verdenshandelen varetages af multinationale selskaber, så ”frihandel” er et magtinstrument for dem, og toldnedsættelse en reduktion i skatten på kapital.

 

Forplumrer begreberne

I dag kører debatterne om international handel på regler og produktionsstandarder, miljø, arbejderrettigheder, investeringer og meget andet. Ingen betvivler, at der skal være regler, men hvem skal bestemme dem? Skal de være til gavn for monopolkapitalen eller landenes arbejderklasse?

Derfor skal man lade være med at forplumre sproget ved at tale om ”frihandel”. Overlad det begreb til den herskende klasse og dens politiske partier, der jo mener, at markedet – monopolerne – er bedst til at varetage handelen.

”Rød blok” er ikke tilhængere af liberalismen, ifølge hvad de selv mener, men alligevel har de overtaget flere liberalistiske begreber. Begrebet ”skattetryk” er et eksempel herpå. Begrebet signalerer, at skat er en byrde og altså i sig selv noget skidt.

 

Skatte-”tryk”

Skat finansierer de offentlige udgifter herunder den tilkæmpede velfærd, så hvis man ønsker skatten væk eller stærkt reduceret og gerne ser nedskæringer, er det logisk at give Skat en negativ omtale.

Men hvis man er af den overbevisning, at de tilkæmpede velfærdsmuligheder er et gode, skal finansieringen ses i et positivt lys, som ”skattebidrag”. Hvordan ”skattebidraget” fordeler sig, er et spørgsmål om styrkeforholdet i klassekampen.

Men i dag taler alle om ”skattetryk”. Begrebet skiftede status fra liberalt feltråb til formodet objektiv sprogbrug i 1980, da Statistisk Tiårsoversigt for første gang brugte ordet. Nogenlunde samtidigt med, at kapitalismen med ny-liberalismen fik et større overherredømme praktisk som ideologisk på grund af kontrarevolutionens sejr i de socialistiske lande.

 

Globaliseringskritik

Et andet eksempel knytter sig til de ”globaliseringskritiske” partier og bevægelser. For kommunister er globalisering et udtryk for vor tids imperialisme.

Men bevægelser, der er globaliseringskritiske, -bliver skudt i skoene, at man er modstander af internettet, multikulturalisme, international handel og så videre. Selvfølgelig er vi ikke modstandere af fremskridt, men vi kommunister og andre ser det som en international klassekamp, som på nuværende tidspunkt foregår på monopolkapitalismens betingelser.

Det sproglige modtræk må være at forklare, at kampen mod ”ny-liberalismen” er en kamp mod kapitalismen. I den ideologiske kamp og i klassekampen har sproget og de begreber, der anvendes, en overordentlig stor betydning. Kommunisterne og arbejderklassen skal være meget bevidste om det politiske sprog. Vi skal ikke overtage klassefjendens begreber. – Som digteren Carl Scharnberg skrev: På hvis side er de ord, du lærer? På hvis side er de ord, du bruger?

Tilsvarende skal vi være bevidste om, at arbejdere fra andre lande ikke har stjålet jobbene – det er kapitalisterne, der uophørligt har stjålet arbejde fra alle, der drister sig til at kræve en løn til at leve af.

 

Syge meldinger

Når uret bliver til ret er modstand en pligt

 Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist marts 2017

Socialdemokraterne vil styrke den sunde kapitalisme. Kapitalismen er blevet syg. Sådan udlægger S-formand Mette Frederiksen en af årsagerne til, at de socialdemokratiske partier i Vesteuropa står i en politisk krise. I kølvandet på Brexit og valget af Trump fremhæver Mette Frederiksen de værdier, som var dominerende hos de socialdemokratiske partier frem til 70’erne. Hun påstår, at netop Socialdemokraterne er garanten for en ”reguleret” kapitalisme, der angiveligt kan genskabe trygheden og sikre lønmodtagerrettigheder og et velfærdssamfund!

Men garantien holder ikke og er tilmed hullet som en si. Virkeligheden er, at næsten alle folketingets partier, med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen, har besluttet de mange angreb på den tilkæmpede kollektive velfærd, og udsalget af national selvbestemmelse igennem de senere år.

Lommediagnoser

Socialdemokratiet og andre partier i ”rød blok” er ikke reformistiske partier. De bygger på den samme nyliberale ideologi, som EU har traktatfæstet som den økonomiske og politiske model for det kapitalistiske samfund.

 • Socialdemokratiet er gået i spidsen for at tilslutte Danmark til EU’s finanspagt, som førte til nedskæringer i det offentlige og massefyringer.
 • Socialdemokratiet er indædte tilhængere af oprustning og det imperialistiske NATO.
 • Socialdemokratiet er for dansk deltagelse i imperialismens krige, som har skabt flygtningestrømme og som er en kilde til utryghed.
 • Partiets utilslørede neoliberale politik er i høj grad en kilde til den voksende utryghed og vælgerskred til Dansk Folkeparti.

Ifølge Mette Frederiksen er kapitalismen blevet syg, fordi den sociale kontrakt mellem kapital og befolkning er blevet skæv (og det er ikke, fordi der ryges for meget Cannabis). Hun peger derfor på, at den skal genoprettes og styrkes. Problemet er dog, at monopolkapitalismen efter kontrarevolutionens sejr i Sovjetunionen og andre socialistiske lande, har opsagt det historiske klassekompromis, der lå bag den danske model, som kun kunne eksistere under ganske bestemte historiske forudsætninger.

Fagbevægelsen indgår ikke i Mette Frederiksens behandlingsplan for sygdommen. En aktiv og militant kæmpende fagbevægelse er ikke en del af Socialdemokratiets vision for fremtidens Danmark.

Men ”Den syge kapitalisme” hverken kan eller vil ”helbredes” – den skal afskaffes, og der skal oprettes en arbejdermagt, en socialistisk stat. Det gøres bedst ved at deltage i den klassekamp, som raser her i landet og over hele kloden.

Skattemuldvarpe

De sidste mange regeringer har undergravet Skattevæsenet. Nu står der en strid, om beløbet er på 23 eller 27 milliarder, som SKAT har forkludret. De fleste kan næppe forestille sig så store summer, der bl.a. svarer til en Storebæltsbro med fryns.

Sagen henligger sjovt nok fortsat i tusmørke, og det samme gør ansvaret. Uden kritisk filter har underordnede medarbejdere i SKAT foretaget disse udbetalinger baseret på svigagtige eller ufuldstændige oplysninger. Pengene må betragtes som tabt for samfundet.

Det foregår ikke helt på samme måde for flertallet, det arbejdende folk. De skal i modsætning til arbejdskøberne skattelignes med tættekam.

Før sagen om den tidligere skatteminister, senere statsminister og krigsforbryder, Fogh Rasmussen, var man begyndt på en effektivisering og nedsmeltning af det dengang nogenlunde funktionsdygtige skatteministerium. En konsekvent udsmidning af professionelle ligningsfolk, der hentede deres løn hjem flere gange om ugen, burde have fået andre end kommunisterne til at råbe vagt i gevær.

Den nuværende skatteminister fra partiet Venstre – den 8. minister på ni år – bedyrer, at det lå Venstre fjernt at ødelægge skattevæsnet, så de store skatteydere slap nemmere. Når det alligevel er lykkedes at amputere skattevæsenet, må det skyldes ideologiske holdninger eller mangelfuld samtidsundervisning i ministerens skoletid. Tidligere skatteministre har ikke rettet op på den fejlagtige politik. I Folketinget sagde få fra.

Nye kriterier for opholdssteder

Vi vil i den kommende tid se Regering og Folketing fremsætte og vedtage flere lovforslag, hvor der er gået Trump i principperne.

Justitsministeren har i et lovforslag suspenderet flere retsgarantier. I forslaget tilsidesættes en specielt udpeget befolkningsgruppes fundamentale rettigheder. En slags åstedskriterium er opfundet. Man må ikke færdes i sit gamle kvarter. Har en rocker stukket en flad øretæve i Ishøj, skal han fremover, henvist pr. dom, stå af S-toget i Vallensbæk.

Justitsministeren må forventes at have samme planer for slå ned på arbejderklassens militante aktioner.

Princippet kan måske -bruges ved færdselsforbrydelser. Overtræder en bilist fartgrænsen på Lyngbyvejen, hvilket cirka to tredjedel gør, forbydes synderen at færdes på strækningen i x antal år. Sjovt nok har et forslag af den karakter næppe gang på jorden. Det vil stride mod retsprincipperne, vil regeringen sige.

Tragikomisk

Det er jo det med sammenhæng i tingene: Præsident Trump har forbudt muslimer fra syv lande at rejse ind i USA. Det gælder dog ikke personer fra verdens største muslimske land Indonesien og ikke fra Saudi-Arabien, hvor præsident Trump har forretningsinteresser. Sjovt nok mener man, at næsten alle 11. september-terrorister var fra Saudi-Arabien.

Den tidligere statsminister og krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen mente før valget, at Trump var en katastrofe. Nu mener denne Fogh efter valget, at Trump er et friskt pust.

Og for at gøre det hele morsommere skal den tidligere statsminister og krigsforbryders republikanske statsborgersøn ifølge pressehistorier arbejde i Trumps administration.

De højreorienterede venstreorienterede

 Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist februar 2017

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark

EU ser ikke overraskende ud som en union, der nærmer sig sin opløsning. Der er ingen folkelig opbakning til den stadigt snævrere overstatslige union med dens nyliberalistiske politik til gavn for monopolerne og den herskende klasse. Inden for et år har EU lidt fire store nederlag ved valgurnerne:

       Først var det i Danmark i december 2015 med et nej til at opgive rets-forbeholdet

      så i Holland med et nej til handelsaftalen mellem EU og Ukraine

       så for EU det smertelige Brexit

       og i december 2016 en tabt folkeafstemning i Italien, der skulle skræddersy den italienske forfatning til EU.

EU-kommissionen har selvfølgelig prøvet at neddysse disse valgnederlag. Det er en kendsgerning, at det europæiske samarbejde tydeligvis er blevet svækket, men alligevel prøver man at fastholde det udbyttende system, som allerede lider af dødskramper.

Men mange folkelige protester er ikke et udtryk for et opgør med EU-eliten, men derimod for en folkelig populistisk forståelse, der har til hensigt at fastholde EU-samarbejdet. Denne afvisning af EU-kommissionens arbejde kan sammenlignes med, hvad der foregik i USA i forbindelse med præsidentvalget. Det var de samme folkelige protester, der gav Trump valgsejren.

Trumps valg til præsident i USA har ikke overraskende ført til den analyse, at det var venstrefløjens skyld, at han vandt, fordi denne venstrefløj bliver ved med at insistere på egen moralsk overlegenhed.

Selv blandt folk, der brødebetynget indrømmer at tilhøre venstrefløjen, har den forklaring sine tilhængere. Igen og igen støder vi på påstanden om, at det i virkeligheden er denne venstrefløjs arrogance, som gjorde Trump til præsident.

Hvilken venstrefløj taler vi om?

Det vigtigste spørgsmål er midlertidig: Hvilken venstrefløj taler vi om? Den, som pressen betegner som venstrefløj, som her i landet går under navnet Rød Blok, og som findes overalt, moralismens venstrefløj, som har Clinton og Obama som nogle af sine helte. Det er den venstrefløj, som forfølger almindelige mennesker med deres opbakning til EU og NATO.

Problemet med denne venstrefløj er ikke, at den er alt for moralistisk og arrogant. Problemet er heller ikke, at den ikke har fornemmelse for folks virkelige problemer, at den ikke vil lytte til folket. Problemet er at denne venstrefløj (Rød Blok) ikke er en venstrefløj.

Moralistiske argumenter udpeger det enkelte individ som den skyldige, men hvis der er noget, som en virkelig venstrefløj ikke gør, så er det at bruge individualistiske forklaringer. Endnu vigtigere er det, at denne såkaldte venstrefløj længe har stået for en økonomisk politik, som har købt alle neoliberalismens præmisser. I praksis har denne såkaldte venstrefløj længe været højreorienteret på alle væsentlige punkter.

Den anden venstrefløj, som dukker op engang imellem i forskelligartede skikkelser, er i USA`s tilfælde en Bernie Sanders, der egentlig blot er ”New Deal socialdemokrat” eller i Danmarks tilfælde Enhedslisten, som også er en slags ”New Deal socialdemokrater”.

 

Den egentlige venstrefløj

Den tredje venstrefløj, som desværre ikke er så fremtrædende, er den kommunistiske bevægelse. Det, der kendetegner den kommunistiske bevægelse er, at den ikke kun vil høre på stemmerne fra arbejderklassen, men at kommunister insisterer på at analysere symptomerne på systemets forfald, hvor den ”højreorienterede venstrefløj” ser et moralsk forfald i stedet.

Det kapitalistiske system fremkalder en myriade af årsagssammenhænge men først og fremmest er det de økonomiske symptomer på et system, der ikke længere kan opretholdes, som vi tager udgangspunkt i. Kommunister lytter, men vi gør mere end det. Vi fremlægger forslag, som tager højde for de virkelige frustrationer blandt folket, der somme tider kommer forvrænget til udtryk i had og aggression.

Kommunisme er det eneste reelle modsvar til det yderste højre og kapitalismen som system. Man kan være sikker på, at hvor vi end kæmper, bliver vi angrebet, aggressivt af både højrefløjen og den højreorienterede venstrefløj.

Hvor meget uenighed der kan stables op mellem Clinton og Trump eller mellem Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet, er de alle enige om, at intet grundlæggende skal ændres i den økonomiske politik og i det politiske system.

Når man afviser kommunisternes politik nationalt som internationalt som utopisk, naiv eller farlig for arbejderklassen, gør man det i håb om at skabe en enighed om, at den højreorienterede venstrefløj er den eneste ”realistiske” venstrefløj.

På besynderlig vis er analysen, der siger, at venstrefløjen bærer skylden for Brexit og Trump, således helt igennem korrekt bortset lige fra, at den er helt forkert. Det skal forstås på to måder: Venstrefløjen er skyld i Trump og Brexit – men kun fordi den ikke er venstreorienteret, eller også fordi den kommunistiske bevægelse er svag.

Vi kommunister har brug for, at mange, mange flere bliver klar over, at vi eksisterer og at vi har en politik på alle områder af samfundslivet. Der er brug for mere mobilisering ikke mindst på landets arbejdspladser, nu hvor de kommende overenskomstforhandlinger står for døren.

Men der også brug for, at kommunisterne bliver mere synlige i kampen mod det sammen rend af partier og grupper med socialisme i deres navne, som i alle væsentlige sammenhænge er ærkeborgerlige og samfundsbevarende.

Gør op med kapitalismen

 Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist januar 2017

Kommunistisk nytårsbudskab: Enten fortsætter vi ad NATO- og EU-imperialismens vej, som betyder konstant krig, oprustning, ekstrem ulighed og udplyndring af klodens ressourcer, eller vi tager et opgør med kapitalismen og skaber et socialistisk samfund.

Så er året 2016 løbet ud. Det har været et år, hvor kapitalismen nationalt som internationalt har skærpet klassekampen. Her i landet har statsministeren forlænget sin tid på posten med dannelse af en ny regering, men hvad angår politikken, er den ikke ny. Nu har Liberal Alliance og Konservative fået ministerposter endda af den tunge slags.

Erhvervslivet jubler over den nye regering – det forstår vi godt. De har slået på tromme for netop denne regeringsdannelse, som styrker det borgerlige Danmark på den korte bane. De tre partier repræsenterer den samlede økonomiske elite, den herskende klasse, finanssektoren, den gamle industrikapital og storlandbruget. Især Liberal Alliance blev presset af sit bagland i skikkelse af tunge erhvervsdrenge og organisationer som Bæredygtigt Landbrug, der ikke ønskede ultimative krav om topskat, når regeringen vaklede.

 

Tilbage til sultens slavehær

Arbejdsgiverne skal forkæles, som erhvervsminister Brian Mikkelsen så smagfuldt udtrykker det. Arbejdsgiverne honoreres nu med endnu flere lettelser i skatte- og afgiftspolitikken af den kæmner-bande, som udgør regeringen. Det skal være lettere at være arbejdsgiver, og selskabskatten skal have endnu et nøk nedad, lyder det i det 83 siders ordrige regeringsgrundlag. Trekløver-regeringen forsætter de tidligere regeringers kurs med fuldstændig afmontering af tilkæmpet velfærd. Fattigdomsgørelsen af danskerne skal fortsætte, ja vi skal tilbage til ”den sultne slavehær”, som Lars Løkke for nogle år siden udtrykte sig.

 

Mere til krig – mindre til borgerne

Den offentlige sektor skal kun vokse med 0,3 procent, hvilket reelt betyder nedskæringer. Samtidig vil regeringen lydigt følge EU’s finanspagt. Trods mange flotte ord om ældre og velfærd og med udnævnelse af en ældreminister- en glansbillede figur – er der lagt op til nye sparerunder på alle områder i det offentlige med undtagelse af krigsministeriet.

Til gengæld kan finanssektoren ikke få armene ned over udsigten til mere deregulering og regneark-drengenes frie leg med kurver og tal. Der varsles frit spil til pirattjenester som Uber. Regeringen vil ophæve begrænsningen på antallet af tilladelser til taxikørsel og fjerne ”unødvendige adgangsbarrierer” og krav til teknologi i branchen. Visionen gælder ikke kun hyrevogne. Planen er et Uber-samfund, hvor rengøring, byggeri, undervisning osv. udføres til dumpingpriser. Liberal Alliances nye ministre Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll har fået indskrevet ”ovennævnte herligheder” i regeringsgrundlaget, da de ikke i denne omgang kunne få 5% nedslag på topskatten.

Ambitiøse klasseinteresser

Udenrigsministeren, denne Samuelsen, har tidligere udtalt, at ”vores udenrigspolitik er, at vi skal gøre det, som amerikanerne beder os om”. Imperialisterne kan være helt trygge. Selvfølgelig ændres intet på den front.

Det hedder sig, at regeringen skal være ambitiøs. Ambitiøs over for den klasses interesser, som de repræsenterer og får goodwill fra. – Vi har en stor ambition om en ambitiøs politik, vi er ambitiøse partier med ambition om ambitioner, og det er en stor ambition at være ambitiøse. Læs det lige engang til – mage til vrøvl kommer fra statsministerens parti, der i årevis har lanceret det ene tomme slagord efter det andet, for at vælgerne skulle stemme på dem. Men Venstre ved man jo, hvor man har. Det kan enhver komme og sige, og gør man det tilstrækkeligt ofte, så begynder mediefolk at sige det samme, især da et synligt antal selv er venstrefolk.

 

Fattigdom som konsekvens

Mennesker måles på deres handlinger, hvilket selvfølgelig også gælder partiledere og ministre, men også på, hvad der kommer ud af munden på dem. Indholdet er det rene plat, men det er farligt plat.

Den indsamling, som foregik først i december, var ikke til verdens fattige børn eller flygtninge, men til fattige mennesker i Danmark. For første gang siden 1938 havde Kirken Korshær arrangeret en landsindsamling til fordel for fattige mennesker herhjemme. Årsagen er kendt blandt dette blads læsere. Der bliver flere og flere fattige, så det kræver politisk handling nu. Samme toner lyder fra hjælpeorganisationerne, som slår fast, at december-indsamlingen også skal ses som en protest mod den stigende fattigdom.

Indsamlingens relevans viste på en håndgribelig måde konsekvenserne af EU-kapitalismens politik, som de herskende politiske partier har gennemført. Som chefen for Kirken Korshær påpeger, så udfører organisationen socialt arbejde, som ikke burde være nødvendigt i dagens Danmark.

 

Fra rettigheder til almisser

Men vi kommunister er bevidste om, at den stigende fattigdom er skabt af partierne i Folketinget, hvor de fleste har en skjult dagsorden. Jo større fattigdom, jo mere usikkerhed mennesker oplever, når de bliver syge eller arbejdsløse, des nemmere er det for arbejdsgiverne at presse løn og arbejdsforhold til et lavere niveau. Landsindsamlingen markerede et skred i den danske socialpolitik, et skred, der har sit udgangspunkt i sammenbruddet i Sovjetunionen og i de andre socialistiske lande.

Siden socialreformen i Kanslergadeforliget i 1933 er sociale ydelser i stigende grad blevet betragtet som en rettighed og ikke som en almisse. Det har været grundstenen i kampen for bedre forhold. Og netop den grundsten angribes i alle EU-lande i disse år.

Når sociale ydelser bliver så dårlige, at menneskene ikke kan leve af dem, er vi tilbage til almisserne. Fattige mennesker skal helt ned på knæ, så de kan tage sig sammen, som regeringen så frækt siger.

GODT NYTÅR

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist december 2016

Den skærpede klassekamp

Voksende modstand mod den neoliberalistiske kapitalisme

Finansloven og Venstreregeringens 2025-plan, som nu skal skærpes i det nye regeringsgrundlag, opererer med 30.000 ekstra arbejdspladser, som følge af de tiltag, planen vil iværksætte udover de 200.000 jobs, der forventes i forvejen. Altså i alt 230.000 flere arbejdspladser. Kommunisterne tøver ikke et sekund med at kalde disse tal for det rene blålys, som foregøgler en planmæssig fremgang over ni år, som ingen, absolut ingen, kan garantere under det kapitalistiske system. Det eneste sikre under kapitalismen er, at der kommer økonomiske kriser, nye virksomhedslukninger og nye fyringsrunder.

Mere af det samme

Den forventede vækst og jobskabelse skal alene foregå i den privatkapitalistiske sektor. Den offentlige sektor skal forsat skæres ned. Af ideologiske grunde skal privatkapitalisterne ”forkæles”. Mere vil have mere! Funktioner som vand, varme, affald og andet skal privatiseres og dermed blive mål for profit. På trods af en massiv og kostbar fiasko i forbindelse med privatiseringen af plejesektoren, hvor det ene firma efter det andet går fallit, drøner man på med nye privatiseringer overalt, så der kan skabes profit for kapitalen. Går de fallit, kan skatteyderne og det offentlige betale for fallitboerne.

Samtidig oplever vi, at den private sektor lukker og nedlægger tusindvis af arbejdspladser – nogle fordi produktionen flyttes ud af landet, andre som Novo, Danske Bank, Post Danmark og Vestas på grund af indskrænkninger.

 

Modstanden vokser

Men en folkelig modstand er ved at tage form. Vi skal mange år tilbage for at finde så mange protester, manifestationer og demonstrationer, som det har været tilfældet i 2016. Alle har haft et klart budskab. Nu er det nok! Bredt, flot og folkeligt tilbød disse tiltag deres solidaritet med dem, der bliver ramt af krigs- og EU-politikken, kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, nedskæringer som følge af dyre krige og kampfly.

nej-til-loekkes-loegne

 

Ungdommen svigtes

Ungdommen havde i oktober en stor og flot demonstration mod milliardnedskæringer på uddannelse og SU. Og det er ikke kun den danske ungdom, der er svigtet. Det bliver hele Europas ungdom. I alle EU-lande er tendensen den samme. Bruxelles (læs kapitalismen) svinger sin nedskærings-taktstok over alle medlemslandene. Der skæres på de offentlige udgifter herunder på uddannelserne.

Det bliver dyrere at tage en videregående uddannelse og vanskeligere at gennemføre en erhvervsuddannelse på grund af mangel på praktikpladser, fordi arbejdsgiverne har fokus på profit – fremfor fremtiden. EU-toppen er helt bevidst om, at dens politik stjæler de unges fremtid, men den kyniske politik fastholdes alligevel, selvom en række europæiske fagforeninger og økonomer anbefaler et opgør med nedskærings- og privatiserings politikken. Et sådan opgør må og skal være et opgør med selve det kapitalistiske system.

 

EU stjæler unges fremtid

Kapitalismen og EU`s medlemslandes regeringer kender den håbløshed og fortvivlelse, der rammer de unge. Instituttet Eurobarometer har tidligere i år undersøgt de unges situation og deres syn på fremtiden. Svarene i undersøgelsen ”European Youth in 2016” fra ca. 10.000 unge mellem 16 og 30 år er rystende.

I Grækenland, hvor arbejdsløsheden er omkring 25 procent og ungdomsarbejdsløsheden rammer halvdelen af alle unge, oplever 93 procent af de unge, at de bliver svigtet. I Danmark er andelen 31 procent. I EU som gennemsnit oplever et flertal på 57 procent af de unge, at EU’s krisepolitik koster dem fremtiden. Eurobarometer spurgte de unge: Oplever du, at unge i dit land, er blevet marginaliseret under den økonomiske krise, altså udelukket fra det økonomiske og sociale liv?

I Grækenland svarede 93% ja, i Portugal 86%, i Spanien 79%, i Italien 78%. Selv i landene i den ”bedste ende” svarer næsten en tredjedel af de unge i Danmark og Tyskland ja til det skæbnesvangre spørgsmål. Det er et halvt år siden, at EU fik disse svar.

Men intet er forandret, intet er sket. Hvis der skal ske forandringer, må de unge organisere sig og protestere. Netop en sådan manifeststation var aktionen i oktober en del af.

 

”Social mobilitet” mod bunden

De skiftende regeringer har fortalt ungdommen, at alle skal have en uddannelse og det er deres mål at opfostre den bedst uddannede ungdomsgeneration nogensinde. Men både EU og skiftende danske regeringer fortsætter med at lægge hindringer i vejen. Mere end hver tiende ung er sparket helt ned på bunden, henvist til en tilværelse som jaget vildt med kontanthjælpsloftet. De er ofre for kapitalismens politik, der skaber en udstødt, mishandlet og foragtet underklasse af arbejdsløse, der lever kortere og har et dårligere liv end de fleste. En social bund, som alle kan frygte at havne i. Fremtiden for dem er som billig arbejdskraft og løntrykkere uden rettigheder. Denne gruppe bliver større med hver ny generation af unge. Og bunden af udstødte bliver suppleret med arbejdsløse, syge og forulykkede fra tidligere generationer, der er røget ud af job, ud af dagpengesystemet over på kontanthjælp og så helt ned. Social mobilitet som det hedder i de borgerlige medier og i de herskende politiske partier.

 

Klassebestemt fremtid

Denne klassepolitik er traktatfæstet og obligatorisk for alle EU-lande og gennemføres af den herskende klasse. Vi går med stormskridt hen imod en skole- og et uddannelsessystem for de, der har råd og rige forældre – mod et klassebestemt uddannelsessystem.

For at ingen skal opdage, hvad der i virkeligheden foregår, sætter man generationerne op mod hinanden. Generationerne efter de nuværende bedsteforældre ”68`erne” har været udsat for et ”generationstyveri”. Og den nuværende forældregenerations børn berøves deres fremtid. Det er en kendsgerning at 68-ernes børn var den første generation, som har fået det ringere som voksne end forældregenerationen, og deres børnebørn har endnu ringere fremtidsudsigter.

Der er brug for et ungdomsoprør, et oprør vendt mod systemet, det kapitalistiske system.

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist november 2016

Venstrefløjen og de falske ideer

Kapitalismen har ikke noget menneskeligt ansigt

Alting fødes, udvikles, ældes og dør. Denne naturlov gælder også for historien. Den cyklus, som begynder med fødslen og afsluttes med døden, sætter sig igennem i enhver samfundsøkonomisk formation. Det skete i klan-, slave- og feudalsamfundet. Og det vil ubønhørligt ske for kapitalismen og enhver anden form for økonomi og samfund, som måtte komme senere, såvel i en overskuelig fremtid som i den fremtid, vi ikke engang kan forestille os. Det er selvfølgelig umuligt at vide, hvornår og hvordan kapitalismen vil gå under. Men det er tydeligt, at den befinder sig i en fase af fremskreden senilitet. Og hvis den ikke afgår ved døden som følge af en revolutionær samfundsforandring, vil dens livscyklus afsluttes med menneskehedens udslettelse!

Kritik utilstrækkeligt

Hvis man tager den danske venstrefløj i meget bred forstand og dens analyser af ny-liberalismen, begår den ofte den fejl at bedyre, at ny-liberalismen er den grundlæggende årsag til de onder, som har plaget menneskeheden siden slutningen af 1970`erne. Hvis problemet er, at der føres en ”dårlig politik” i Danmark og i resten af den kapitalistiske verden, vil det være nok at ændre den til en ”god politik”. Men er dette tilstrækkeligt – og muligt? Den virkelige årsag til den forværring, som har ramt menneskenes livsvilkår, er en tilspidsning af kapitalismens almene krise. Denne krise driver den herskende monopolistiske elite til at udnytte alle sine politiske, økonomiske og militære resurser – med fokus på ideologisk og kulturel dominans. Det er her ny-liberalismen træder ind på scenen for at spille sin rolle som doktrin, der kan sikre koncentrationen af rigdom for de få og legitimere den uhørte vækst i ulighed, polarisering og social udstødelse. Så kampen mod ny-liberalismen kan bruges, når det drejer sig om social mobilisering, men den kan kun være effektiv, hvis den føres som en kamp mod kapitalismen.

Tågesnak

Efterhånden som kapitalismens krise afslører følgerne af den liberalistiske doktrin, kommer ”venstrefløjen”, hvorunder Socialdemokratiet i denne sammenhæng også hører til, systemet til hjælp og tilbyder som tidligere i historien sine tjenester mod til gengæld at få en plads inden for det globale system. En af disse tjenester er at give ny-liberalismens ideer og politik en ”menneskelig” fremtoning, som gennemtrænger en stor del af ”venstrefløjens” debat, teoretiske produktion og politiske praksis. Dette pakkes ind i en snak, om kapitalismens ”evne til at komme til hægterne” og fuldbyrdelsen af et ”civilisationsskifte”, som angiveligt aldrig mere vil gøre det muligt at forstå verden og langt mindre at forandre den. Det er de revolutionæres og ikke mindst kommunisternes opgave at tilbagevise disse myter.

EU for ny liberalisme

Lad os tage nogle eksempler. På Socialdemokratiets kongres i september forsøgte Mette Frederiksen at snakke sig til, at partiet skulle ”tilbage til rødderne”. Men den politik, såvel nationalt som internationalt, som partiet fører, er indholdsmæssigt styret efter den kapitalistiske taktstok. Og det er i Danmarks tilfælde efter Storkapitalens og EU’s taktstok. De ledende Socialdemokrater erkender, at den udbredte EU skepsis i befolkningen ikke kan bortforklares med, at de EU begejstrede partier ikke har formået at forklare EU’s lyksaligheder, og at Socialdemokratiet, SF og Det Europæiske Venstreparti derfor må søge at styre EU i retning af et mere socialt projekt.

Ny-liberalismens reformer

I dag er det ikke Socialdemokraterne i Europa, der styrer EU, men omvendt, de Europæiske Socialdemokrater har nogle grundlæggende principper for den økonomiske politik:

 • Overholdelse af den EU dikterede budgetlov
 • Nye besparelser skal finansiere nye udgifter
 • Overholdelse af EU’s stabilitets- og vækstpagt
 • Overholdelse af EU’s finanspagt
 • At binde valutaerne til euroen

Det er at lægge sig ned for EU’s økonomiske diktatur og dermed det kapitalistiske markeds diktatur. Så længe vi er med i EU, så længe vi har kapitalisme, er der statsgaranti for, at det er markederne, der styrer samfundsmekanismerne. Derfor vil Mette Frederiksen ikke love at afskaffe kontanthjælpsloftet eller rulle dagpengeforringelserne tilbage. Denne ”reform” driver titusinder og atter titusinder ud af A-kasserne. Derfor lyder kritikken af regeringens topskattelettelser hult, når den tidligere socialdemokratisk ledede regering selv lettede topskatten. Så med Socialdemokraterne, SF og andre ”venstrekræfter” ved roret vil det fortsat være kapitalen og deres EU, der styrer og bestemmer.

kapitalismen-er-vejen-frem

Debat om fremtidens system

Historien viser, at progressive reformer under kapitalismen kun er foregået på de steder og i de perioder, hvor det var foreneligt med kapitalismens reproduktionsproces og arbejderklassens styrke i klassekampen. Kun en revolutionær samfundsomformning, uanset under hvilke former den gennemføres, kan løse arbejderklassens problemer. Men det er heller ikke tilstrækkeligt blot at kende alle de dårlige sider af det kapitalistiske samfund, som vi ønsker at knuse, eller blot at kende alt det positive i det socialistiske samfund, som vi ønsker at skabe. Det er nødvendigt at skitsere konturerne af det samfund, som vi ønsker. Der findes givetvis ikke socialisme uden socialistisk demokrati, forstået som et politisk system, der ikke kopierer eller låner fra det borgerlige demokrati, men baserer sig på en folkelig deltagelse og repræsentation, der er i stand til at skabe enighed. Altså enhed i tanke og handling omkring kardinalpunkterne i den socialistiske opbygning. Men det er en anden diskussion, som kommunister og andre progressive nødvendigvis må tage.

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist oktober 2016

Ideologi er også klassekamp

Sproget bruges bevidst i klassekampen

Af Arne Cheller,

I forbindelse med at angrebene på arbejderklassens tilkæmpede rettigheder for alvor tog fat, er der også foregået en omfattende idemæssig kamp i Danmark. Ord og begreber og ikke mindst deres betydning har ændret karakter i et større omfang, end vi tidligere har oplevet.

Med ordet liberal forbinder de fleste tanken om fri- eller storsind. Det fremstår som et politisk plusord, som mange politiske partier kan samles om – især Venstre, Liberal Alliance og deres tænketank Cepos.

Forvirring af begreberne

Af Cepos’ statutter fremgår det, at man ønsker ”en begrænset statsmagt”, en ”begrænset støtte fra det offentlige til befolkningen … fri konkurrence og frie markeder”. Men det har intet at gøre med et liberalt fri- eller storsind. Det handler derimod om den liberalistiske tanke om de frie markedskræfter i vor tids kapitalisme, hvor enhver er sin egen lykkes smed, vind eller forsvind, den stærkes ret, mindre stat – mere privat osv.

Da partiet Alternativet fremsatte forslag om en 30 timers arbejdsuge – et forslag som i øvrigt blev fremlagt af 3F Ungdom – til vurdering i Finansministeriet, brugte partiet udtrykket ”neoliberal” om de regnemodeller, som ministeriet lagde til grund for sine vurderinger. Udtrykket neoliberal er økonomislang – og noget vrøvl. Hvordan kan regnemodeller være liberale, altså fri- eller storsindede?

monopolkap

Ord skifter mening

Arbejderbevægelsen og dens fagforeninger burde gøre sig klart, hvad der kunne opnås af opmærksomhed, hvis man konsekvent korrigerer de mange, som ikke skelner mellem det at være liberal og liberalismen som ideologi.

Regeringen og regeringerne før den har været ganske sprogbevidste. Det er f.eks. lykkedes dem at få alle til at tale om tilbagetræknings-, kontanthjælps- og dagpengereformen. For nogle årtier siden betød ordet reform ellers udelukkende positive ændringer for arbejderklassen, men nu bruges ordet til at dække over forringelser, uden at det øjensynligt generer fagbevægelsen.

Frihed for borgerskabet

Regeringen og dens støttepartier hævder, at historien viser, at ”borgerrettighedsbevægelser” altid har haft ”liberale bannerførere”.

Men hvad skete der med arbejderklassen – den største og mest undertrykte klasse – da den i 1800-tallet søgte at gøre brug af disse borgerrettigheder? Borgerskabet forhindrede arbejderklassen i at bruge disse rettigheder. Udtrykket borgerlige frihedsrettigheder er derfor ganske dækkende. Disse rettigheder gælder kun for borgerskabet. Det var arbejderbevægelsen, som kæmpede for, at disse borger- og frihedsrettigheder fik gyldighed for alle mennesker i landet – det var ikke de borgerlige, hvoraf nogle kaldte sig og kalder sig liberale.

Louis Pio var en af dem, der tog initiativ til at samle arbejderklassen i et politisk parti Socialdemokratiet. Socialdemokratiet og fagbevægelsen indkaldte i maj 1872 for første gang Københavns arbejdere til et friluftsmøde. Det skulle finde sted på Blegdammens Fælled den nuværende Fælledpark. Anledningen var en langvarig murerstrejke, der gjaldt en forkortelse af den 13 timers lange arbejdsdag med en sølle time. Men det ville murermestrene ikke gå med til.

Den daværende borgerlige regering forbød ikke bare dette første arbejder friluftsmøde i København. Den forbød samtidig socialdemokratiske møder, hvilket stred mod Grundlovens ord om forsamlingsfrihed.

Pio fastholdt imidlertid, at mødet skulle gennemføres. Mange arbejdere mødte frem. De blev mødt af et talstærkt politi og militær, som skred hårdt ind. Det udviklede sig til Slaget på Fælleden. Pio var forinden blevet arresteret. Ved Højesteret blev han idømt fem års ”Forbedringshusstraf”, bl.a. fordi han ville gennemføre en socialistisk samfundsorden. Senere blev han udvist til USA.

Grundlovsbrud på brud

Socialdemokratiet var i mellemtiden blevet opløst af den daværende borgerlige regering. Det var i strid med Grundlovens ord om foreningsfrihed. Udgivelsen af Pios avis ”Socialisten” blev lagt hindringer i vejen, hvilket var i strid med Grundlovens ord om ytringsfrihed.

Den nationalliberale justitsminister A. F. Krieger, som havde ansvaret for overgrebene, var en af grundlovsfædrene. Der kan historisk nævnes adskillige andre overgreb, hvoraf forbuddet mod Danmarks Kommunistiske Parti i 1941 er det mest kendte. Magthaverne og deres politiske partier har ageret i modstrid med de frihedsrettigheder, som de ofte lovpriser i høje toner.

Liberalismen som intellektuel tradition har formået at præsentere sig selv gennem en række store tænkere, der nobelt og ædelt har reflekteret over frihed og rettigheder. Men den har også gennem historiens løb været medvirkende til slaveri, kolonialisme, folkemord, racisme, arbejderundertrykkelse og bekæmpelse af demokrati.

Sorte rødder

Konservatismen bekæmpede oprindelig liberalisme, demokrati og nationalstat. I mellemkrigsårene hjalp konservatismen fascismen til magten i flere lande. I store dele af Europa gik den herskende klasse først ind for borgerligt demokrati efter nazismens og fascismens nederlag i Anden Verdenskrig. I dag arbejder monopolkapitalismen på at monopolisere det, de kalder demokrati, ved undertrykkelse, krigsforberedelser og angreb på arbejderklassen – politisk, økonomisk og ideologisk. Denne galskab skal stoppes, inden det er for sent.

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist september 2016

Frygt som strategi

Hovedformålet er sikring af den globale kapitalismes uhindrede funktionsmåde

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark

NATOs topmøde i Warszawa den 8.–9. juli satte en ny dagsorden for krigsforberedelse og krig. Det blev besluttet at fortsætte og intensivere

 •        politisk aggression og troppeopbygning mod Rusland
 •        krigene i Mellemøsten
 •        det militære samarbejde med EU og oprustning i EU
 •        et omfattende pres på medlemslande som Danmark, der i forvejen er gået krigens vej, om at øge krigsbudgetterne dramatisk.

Gennem NATO deltager Danmark i et kæmpe imperialistisk projekt ledet af USA, hvor en global magtovertagelse er øverst på dagsordenen. Danmark er tildelt en særlig rolle i denne politiske strategi, en rolle i forhold til ”Nordflanken” i Østersøområdet og Arktis.

Permanente tropper

På baggrund af terrorfrygt og russerskræk blev der besluttet nye tiltag rettet mod ”truslen fra øst”, ”truslen fra syd” og – helt centralt – et tættere militært samarbejde med EU.

I de østeuropæiske medlemslande skal NATO have en ”fremskudt tilstedeværelse”. I stedet for som hidtil at vise muskler gennem store militærøvelser bliver der nu stationeret permanente tropper i de baltiske lande og i Polen. I hvert af landene vil der fra begyndelsen af 2017 blive udstationeret en NATO-bataljon med 1.000 kampklare soldater på vedvarende basis. Danmark vil fremover sende 200 soldater til Estland.

Amerikanske tropper vil fra 2017 være permanent til stede i de østeuropæiske medlemslande. USA vil have en permanent kampbrigade på 5.000 mand i disse lande. Samlet vil USA have tre brigader i Europa.

Flere penge til militæret

På NATO-topmødet i Wales i 2014 var der enighed blandt alle regeringsledere omkring målsætningen om at bruge 2% af BNP på militæret fra 2024 – uden at lederne af Socialdemokraterne og Venstre gjorde større væsen af Danmarks tilslutning til denne målsætning. ”USA trækker hele læsset” hedder det under Folketingets debatter om den militaristiske udenrigspolitik. Men hvorfor skal folket overhovedet spændes foran imperialismens og ikke mindst USA’s ambitioner om verdensherredømme? Der findes ingen militære trusler, der begrunder denne oprustning.

Regeringen har hidtil forholdt sig passivt til kravet om at bruge 2% af BNP på militæret, da krigspolitikerne har lagt stor vægt på påstanden om, at købet af nye kampfly til en pris på over 90 milliarder kan klares inden for budgettet og dermed fremstår som ”gratis”, og at udgiften til kampflyene ikke har indflydelse på de fortsatte nedskæringer i arbejderklassens tilkæmpede rettigheder.

Danmark har brug for mere muskelkraft i det kommende forsvarsforlig, hvis Danmark stadig skal kunne stille op hver gang NATO kalder, udtalte statsministeren. Socialdemokraterne er enige.

EU-NATO-enhed

Det var ikke kun NATO-landenes repræsentanter, der mødtes i Warszawa. EU`s top var også med. På mødet blev der underskrevet en fælles erklæring om et stærkere militært samarbejde. Det er ikke tanken at lave en parallel militær opbygning – NATO og EU skal supplere hinanden efter en fælles strategi og under en koordineret ledelse.

Det drejer sig bl.a. om et fortsat forsvar af EU`s ydre grænser, hvor NATO-skibe nu patruljerer i Middelhavet. I Østersøregionen oprustes der tilsvarende med en direkte adresse til Rusland.

NATO’s flåde fik på topmødet et udvidet mandat til at gå ind i bevogtningen af EU. NATO samarbejder nu med EU om overvågning og kontrol af flygtninge, efterretning, overvågning og våbenkontrol i hele Middelhavsregionen. På denne måde udvides mulighederne for Danmarks deltagelse i militære EU-operationer gennem NATO-medlemskabet.

Lars Løkke udtaler helt uden hensyntagen til det danske forsvarsforbehold: ”Der er et betydeligt perspektiv i et tættere samarbejde mellem EU og NATO”.

Et andet område er Cyberkrigen, hvor NATO har besluttet en ny strategi for angrebskrig i cyberspace. EU har netop fremlagt et vigtigt strategidokument med principperne for EU’s globale strategi, som bygger på en tæt integration med NATOs militære styrker.

USA demokrati

Så nogle vil måske spørge, om dette vil blive ændret med valget af en ny præsident i USA? For de nuværende imperialistiske magthavere er USA’s præsidentvalg anno 2016 trukket op i klarest tænkelig kontrast:

Trump-figuren er en ond og vulgær klovn – en mandschauvinist som selv mange fra hans eget parti ikke kan støtte. Problemet er, at det såkaldte borgerlige demokrati muligvis er en fordel for folk med en tyk tegnebog, men det borgerlige demokrati er ikke godt for den amerikanske arbejderklasse.

Hvad er det for en bredt favnende og omfattende ”demokratisk” enhed, som vi nu ser?

Alle de gode samfundsstøtter er med:

 •        fra Wall Street til socialdemokraten Bernie Sanders’ tilhængere
 •        fra resterne af Occupy-bevægelsen til big business
 •        fra fagforeninger og krigsveteraner til økologer

hersker der forfærdelse over Trumps rabiate og demagogiske forslag.

Men i denne forvirring svækkes den folkelige vrede, som fødtes med Trump som fænomen og med Bernie Sanders berettigede krav. Generelt har de begge givet stemme til en massiv og udbredt social og politisk utilfredshed – den ene ved at fremture med den velkendte højre populisme, den anden ved at bruge arbejderklassens krav om sociale forbedringer.

Den sociale utilfredshed

Arbejderklassens krav og kamp mod kapitalen ender med at blive blandet sammen med kampe for kvindernes og homoseksuelles rettigheder, med opbakning til multikulturalisme og med bekæmpelse af diskrimination. For Clinton-familien er det strategiske mål at skille disse kampe fra arbejderklassens krav om social retfærdighed.

Clintrump

Budskabet som Clinton lejren har til arbejderklassen er: I kan få, hvad I kræver så længe vi kan fastholde det i uændret form, som betyder noget for os: Den globale kapitalismes uhindrede funktionsmåde.

Trump og Clinton vil begge være en ulykke for arbejderbevægelsen i USA og for det internationale samfund. Der må kæmpes for radikale alternativer, som betyder, at landene fjerner kapitalismen og opbygger socialistiske samfund i stedet.

 

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist august 2016

Forleden dag mødte jeg en tidligere kollega, – en malersvend – som jeg i mange år arbejdede sammen med på B&W skibsværft. Vi mindedes vores mange brave kolleger. Snakken gik: Hvordan går det mon med ”kartoflen”, ”pomfritten”, ”fuppen”, ”løberen” – kært barn har mange navne – og på B&W skortede det ikke på øgenavne. Vi lavede sjov med regeringens udspil om igen at øge pensionsalderen. Forestillingen om, at man kan fungere på en arbejdsplads, til man er fyldt 72 år, var ikke skræmmende morsom. Malerfaget sætter sine fysiske spor, og det er snarere reglen end undtagelsen, at kollegerne døjer med smerter i skuldre, albuer, lænd og knæ. Arbejderne får brug for både kørestole og stokke i det fremtidsscenarie.

Men spørgsmålet er, om der overhovedet er muligt at få arbejde til den tid. Usikkerheden og frygten for at stå uden arbejde er for alvor rykket ind i produktionen. Umiddelbart blev vi enige om, at der var grobund for et klassemæssigt opgør. For modstand – For solidaritet – For faglig kamp. Men der tales ikke så meget om arbejderkamp og solidaritet på landet arbejdspladser. Den faglige kamp er næsten reduceret til et opslag på Facebook, hvor vi bliver mindet om alle de store sejre fagbevægelsen har opnået gennem tiden – strejkeret, 37 timers arbejdsuge og den sjette ferieuge.

Men det er faktisk 18 år siden, at den sjette ferieuge blev kæmpet igennem. Inden for de sidste par år er efterlønnen taget fra os. Dagpengereformen og kontanthjælpsreformen blev gennemført under en socialdemokratisk regering. Senest er 225-timers reglen indført. Protesterne fra fagbevægelsen har været få. LO`s daværende formand Harald Børsting gik så vidt som at rose regeringens finanslovsforslag i 2014.

”Solidariteten er ved at gå fløjten. Hvad nytter det, når tilkæmpede rettigheder er så nemme at fjerne eller udhule igen” sagde min gode kollega. Og der er noget om snakken. Mantraer som ”at sidde med ved bordet” og ”den nødvendige politik” har sneget sig helt ud i de lokale faglige klubbers bestyrelser. Når de valgte faglige repræsentanter træffer beslutninger uden at tage dialogen med medlemmerne, er det udtryk for den samme magtfuldkommenhed, som folketingspolitikere lægger for dagen, når de trods massiv folkelig modstand sælger ud af DONG. Eller når de ignorerer folkets ønske om en afstemning om udtrædelse af EU. Man ved bedst – hvad der er godt for kapitalen er også godt for arbejderklassen!

For langt de fleste er det naturligt at være med i en rigtig fagforening. Spørgsmålet er, om det bliver ved med at være sådan.

Det er svært at forestille sig fagbevægelsen i dens nuværende form som en modstander af den politiske linje, der føres – ligegyldigt om den samfundsbevarende regering består af Socialdemokraterne eller Venstre. Når Mette Frederiksen siger, at hun vil tale arbejdernes sag, samtidig med at hun og resten af Socialdemokratiet stemmer sammen med Venstre i 80 % af afstemningerne i Folketinget, klinger det hult.

Fagbevægelsen er med få undtagelser reduceret til en systembevarende reaktionær, elitær klub. En talentudviklingsfabrik for håbefulde politikeraspiranter der bruger bevægelsen som platform til at gøre karriere. Hvis forholdene skal ændres, må fagbevægelsen blive en naturlig del af arbejdskampen – af klassekampen.

Hvis fagbevægelsen er så reaktionær, hvorfor laver vi så ikke et alternativt oprør uden om fagbevægelsen? Det er der mange forklaringer på, hvorfor vi ikke gør.

For det første er en stor del af de ufaglærte, der arbejder i Danmark, oprindelig fra lande, hvor fagbevægelse og arbejdskamp er et ukendt eller i al fald et anderledes fænomen.

For det andet har de færreste faglærte været ude i kampe. Fagforeningerne over en bred kam har gjort organiseringsgraden til det mest dominerende succeskriterie. Det er godt med en masse organiserede arbejdere, men de lærer ikke at føre kampe ved at være en del af en fagforening.

En anden væsentlig grund ligger i den splittelse af arbejderklassen, som eliten skaber, og som effektivt fjerner opmærksomheden fra den politik, der udhuler og opløser vores tilkæmpede rettigheder. Partierne og meningsdannere bilder os ind, at vi ikke har noget tilfælles med hinanden, i hvert fald ikke mere end vi har med dem, der bestemmer og har magten. Arbejderklassen deles op i falske fællesskaber efter nationalitet, køn, etnicitet, geografi, kultur og så videre. Uden fællesskab – ingen solidaritet og uden solidaritet – ingen organiserede arbejdskampe.

Et glimrende eksempel på den splittelse er flygtninge- og indvandrerdebatten. Her har især Dansk Folkeparti, nu bakket op af næsten alle Folketingets partier, udført rollen som nyttig idiot for kapitalismen til perfektion.

Nyttig idiot

I stedet for at diskutere aktionærernes bonusser og vanvittige store afkast, multinationale firmaer, der sender milliarder i skatteskjul, og skattelettelser til de rige, diskuterer man forhud, frikadeller og frisind. Hver gang der skæres i kontanthjælpen til den enlige mor, i bevillinger til de handikappede eller i boligstøtten, skal der råbes efter den, der ikke ser ud som en kulturkristen eller den, der ikke spiser bacon. Fremmedfjendskhed er blevet et samlende punkt for de samfundsbevarende partier, hvor nogle har den frækhed at kalde sig arbejderpartier.

Det er derfor solidaritet og arbejdskampe har så trange kår. Men intet står stille, alt kan stadig forandres.

Kongresbudskaber

Rundt om den internationale kommunistiske bevægelse

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist juni-juli 2016

Under kommunisternes aktionsuge i begyndelsen af maj måned blev vi ofte mødt med bemærkninger som, ”eksisterer kommunisterne endnu”, eller ”det er ikke meget I deltager i den offentlige debat”. Kommunisternes aktionsuge havde til formål at fremlægge Kommunistisk Parti i Danmarks politiske forslag. Forslag om fælles kamp mod imperialismen, forslag om fælles faglige og sociale krav, forslag om ungdommen og uddannelserne, og ad den vej kom kommunisternes ideer og konkrete forslag ud til en bredere del af folket.

Men det er rigtigt, at kommunisterne i Danmark ikke er så mange, som det kunne ønskes, og det er ligeledes rigtigt, at kommunisterne er en del af den internationale kommunistiske bevægelse, hvor der udover partiernes nationale kampe også tages fælles initiativer partierne imellem. De kommunistiske partier i EU landene arbejder tæt sammen i kampen for at nedbryde og opløse monopolkapitalens EU.

Nordkoreas Arbejderparti

I begyndelsen af maj holdt Koreas Arbejderparti sin 7. kongres i Pyongyang i Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Denne kongres havde været længe undervejs. På kongressen blev partiets beretning fremlagt af partiets førstesekretær Kim Jong Un.

Beretningens hovedindhold var udviklingen i økonomien og befolkningens levestandard, men handlede samtidig også om en nødvendig forstærkning af landets forsvar til at imødegå imperialismens krigstrusler. Ligeledes blev der lagt vægt på bestræbelserne på afspænding og national genforening samt naturgenopretning, sikring af landets naturressourcer og forebyggelse af forurening og miljøskader.

Der blev iværksat en intensiv kampagne blandt offentligt ansatte for at modvirke magtmisbrug, unødigt bureaukrati og korruption, som underminerer fællesskabet. Det blev slået fast, at offentligt ansatte skal optræde som folkets tjenere.

Egen ideologi

Koreas Arbejderparti og landets regering vil styrke solidariteten med verdens folk, der modsætter sig aggression, krig, stormagtsdominans og underkastelse, og vil yderligere udvikle venskabelige relationer og samarbejde med alle lande, der respekterer landets nationale suverænitet og opfører sig venligt overfor landet, som det beskrives i et af kongressens dokumenter.

Koreas Arbejderparti og staten baserer sin ideologi og model for hele samfundet på ideer, som betegnes som Kimilsungismen / Kimjongilismen og ikke marxismen-leninismen. I flere dokumenter blev det slået fast, at partiet ser hæren og ikke arbejderklassen som den revolutionære hovedkraft i udviklingen af samfundet. Dette vækker bekymring blandt kommunister overalt i verden.

Cuba’s Kommunistiske Parti

I april afholdt Cuba’s kommunistiske Parti deres 7. kongres, hvor man vurderede opfyldelsen af ”Retningslinjerne for social og økonomisk politik”, som blev godkendt på den 6. kongres. Kongressen drøftede landets udviklingsstrategi og udformningen af den cubanske økonomiske og sociale model. Kongressen blev præget af den internationale verdenskrise og de stadig dybere globale og geopolitiske modsætninger, samt den intensiverede imperialistiske modoffensiv mod den demokratiske og revolutionære frihedskamp på kontinentet. I lyset af denne situation fastholdt den cubanske revolution sin stabile kurs uændret.

Der blev gennemført en opdatering af den økonomiske model med henblik på at opbygge en bæredygtig socialisme.

Livskraftig solidaritet

Kongressen var opmærksom på de udfordringer, der opstår under normaliseringsprocessen med USA. De vigtigste amerikanske sektorer fortsætter med at forfølge deres mål om at underminere grundlaget for revolutionen og styrte det politiske system gennem tilnærmelse og direkte indflydelse. Normaliseringen af forbindelserne med USA åbner en ny vej i den ideologiske kamp.

Kongressen udtalte, at det cubanske folks sejre ikke kan ses isoleret fra den ekstraordinære internationale solidaritetsbevægelse, som har fulgt Cuba i alle år siden revolutionen i 1959. Det store slag, der blev udkæmpet for frigivelsen af ”De 5 cubanere”, var et udtryk for solidaritet, som cubanerne altid vil være taknemmelige for. Denne solidaritetskamp betragtes i dag som mere livskraftig end nogensinde.

Kampen fortsætter.

Det cubanske folk og dets organiserede fortrop Cubas Kommunistiske Parti vil fortsætte kampen mod USA`s økonomiske og finansielle blokade, og som det blev sagt på kongressen ”Vi slapper ikke af, før vores flag vajer over det område i Guantánamobugten, som er ulovligt besat af USA”. Man er fortsat opmærksom på de interventionistiske handlinger med bl.a. finansieringen af kontrarevolutionære grupper i Cuba og den ulovlige radio- og tv-virksomhed, som er betalt af USA’s regering og som overtræder Cubas suverænitet.

Som Fidel Castro sagde om den cubanske revolution: ”Vort engagerede folk vil ikke give afkald på den hæder, de rettigheder og den rigdom, der er opnået gennem udvikling af uddannelse, videnskab og kultur. Vi har ikke og vil aldrig få brug for gaver fra imperiet. Vi vil fastholde vores engagement for fred og broderskab, og vil altid være tro mod vores historie”.

På den måde kom vi rundt om den internationale kommunistiske bevægelse fra et mindre parti, Kommunistisk Parti i Danmark, over et noget specielt parti Koreas Arbejderparti til det amerikanske kontinents lysende revolutionære flamme, Cubas Kommunistiske Parti.

Vi ønskes alle en dejlig sommer. Vores fælles kamp fortsætter i augustnummeret af Kommunist.

Kampdagen

Magteliten og de unges rollemodeller er simpelthen kriminelle. Så længe man ikke bliver opdaget, er det en naturlig adfærd for den herskende klasse.

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist maj 2016

1. maj er Arbejdernes Internationale Kampdag, en dag som overalt på kloden bliver fejret under meget forskellige betingelser. 1. maj i Damaskus i Syrien, i Havanna i Cuba, eller i København er ikke det samme. De historiske og objektive forhold har forskellige udgangspunkter, men er alligevel grundlæggende ens nemlig: at arbejderklassen skal overtage magten og opbygge et socialistisk samfund.

Det er sket på Cuba, og det vil også ske i andre lande, hvor arbejdere kæmper mod kapitalismen, dens kriser og dens krige.

Her i landet kæmper kommunisterne som en del af arbejderklassen både for de dagsaktuelle og for de langsigtede krav, og ikke som nogle påstår ved at recitere ”Det Kommunistiske fest” ved vore familiefester og veteraners begravelser.

Regeringens ’tidsånd’

Her på majdagen har EU og den danske storkapital med dens håndlangerregering så godt som frit spil til politiske angreb på folket. Magtudøvelse i juridisk maskering er daglig kost, der søger sin accept i ”tidsånden”.

Når Venstreministeren Inge Støjberg forkynder, at hun gerne så en muslimsk moske i Aarhus ”jævnet med jorden,” skal udtalelsen ses i lyset af en nylig tv-udsendelse. Udtalelsen fra en minister om det positive i så drastiske skridt mod et lovligt trossamfund er et udtryk for regeringens snak om ”tidsånden”.

Såfremt en almindelig dansker offentligt ønskede Vor Frue Kirke eller Synagogen i Krystalgade jævnet med jorden, er der ikke tvivl om regeringens og Folketingets reaktion. Hvis den samme dansker først var tilfreds, når Vor Frue Kirkes tårn lå fladt hen ad Fiolstræde, ville der komme et ramaskrig i de købte borgerlige medier med krav om straf og om muligt udvisning af landet. De mange små skridt mod Fascismen kan hurtigt blive til store skridt.

Forventede kriser

Den kapitalistiske økonomi og politikernes tiltag styrer mod afgrunden. Vi bliver nødt til af fjerne det kapitalistiske system, før det kvæler os i effektivisering og nedskæringer.

Da boligboblen bristede i 2008, kom det ikke bag på finansspekulanter og økonomer. De vidste godt, at det, som de foretog sig, kunne få systemet til at bryde sammen. Men så længe musikken spillede, og der var tårnhøj økonomisk gevinst, blev de ved med at danse.

Siden krisen har Folketinget og politikere i alle kapitalistiske lande gennemført en hård opstramning på det sociale område, på arbejdsmarkedet, på boligområdet og på uddannelsesområdet.

Kapitalismens væsen

I april måned blev Panama Papers lækket. Store kanoner, ja alt fra sportsstjerner til regeringsledere, har million-beløb stående i disse finansielle selskaber for at unddrage sig skattebetaling. Magteliten og de unges rollemodeller er simpelthen kriminelle. Så længe man ikke bliver opdaget, er det en naturlig adfærd for den herskende klasse.

Denne magtelite betegner de økonomiske svage i samfundet som nasserøve. Flygtninge udstilles som velfærdskriminelle. Reformer bruges til at dække over kapitalismens sande ansigt – udbytning af det arbejdende folk. De, der flytter deres rigdomme til off shore konti, skal ikke kun ses som grådige uhyrer, men derimod som rationelle individer, der søger at beskytte deres rigdom. Det er selve kapitalismens væsen. Under kapitalismen kan man ikke smide de finansielle spekulationers snavsede badevand ud og beholde realøkonomiens sunde baby. Moral er ikke nok til at lave systemet om.

Multinationales markedspolitik

Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den rolle, som de multinationale selskaber spiller i politik og økonomi. De er både skabt af staten, men fremstår som uden for og i opposition til staten. Hvis problemet skal forklares, må man forstå, hvordan staterne og selskaberne er knyttet sammen.

Den kapitalistiske krise udlægges af tidens markeds-ideologer til ikke at være et udtryk for det fejlslagne ”frie” marked, men derimod som overdreven statsregulering, dvs. at forklaringen skulle være, at markedsøkonomien ikke er en ægte en af slagsen, fordi den er i kløerne på staten! Spørg blot Liberal Alliance.

Klassesamfundets virkelighed

Læren af Panama-papirerne er lige netop, at dette ikke er tilfældet. Korruption og svindel med skattebetaling er ikke en tilfældig afvigelse ved det globale kapitalistiske system, men en del af dets grundlæggende funktionsmåde.

Det er klassesamfundets virkelighed – så simpelt er det. Papirerne viser, hvordan velhavende mennesker lever i en anden verden, hvor der gælder andre regler, og hvor retssystemet og ordensmagten ikke blot er indrettet på at beskytte de rige, men også på systematisk at bøje retsstaten for at imødekomme dem.

Handler om magten

Som kommunister er vi ikke bange for at drage den fulde konsekvens:

Det globale kapitalistiske retssystem er selv i sin mest grundlæggende form en slags legaliseret korruption. Spørgsmålet om kriminalitet er et politisk spørgsmål, et spørgsmål om magten i samfundet. Det eneste alternativ er ekspropriering af denne kapital, men det kan kun ske, hvis arbejderklassen – den største del af befolkningen – tager magten og opbygger et socialistisk samfund.

Så hvordan kan det være, at monopolkapitalen og dens politikere gør de ting, som dokumenterne i Panama-papirerne dokumenterer? Svaret er det samme som på spørgsmålet om, hvorfor hunde slikker sig selv bagi: Fordi de kan.

Mathias (barnebarnet) nikker bekræftende til det sidste afsnit – og siger han også er med på majdagen.

GOD 1. MAJ


Hurra for Spørge Jørgen

Lad os gøre den kommende tids demonstrationer og andre aktiviteter til et oprør

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist april 2016

I 1944 udkom der en børnebog skrevet af Kamma Laurents (1903-1996) ”Spørge Jørgen”. Bogen er en klassiker og læses den dag i dag. Indholdet er reaktionært og ender med, at Jørgen kommer i seng, fordi han spørger for meget. Men netop det, at børn spørger og spørger, gør, at de får en forståelse for den verden, som de befinder sig i.

Vores barnebarn er en sådan ”Spørge Jørgen”. Det kan godt være lidt irriterende, for han spørger om alt muligt. Oftest om ting, som det kan være temmelig umuligt at svare på, herunder politisk stof. Hvis vi tager os sammen og prøver at give ordentlige svar, så kommer der som regel også noget godt ud af det.

– At gå til 1. maj, er det ligesom en tivoli-tur? Er 4. maj ligesom Sct. Hans aften? Er solidaritet det, de snakker om i Folketinget? Når imperialismen har så meget magt, har I så ingen venner? Hvorfor rammer nedskæringerne kun almindelige mennesker?

Der rejses en lang række spørgsmål, som er en sommerlejr eller studiekreds værd – lad os se lidt på noget af det.

Forestillinger om arbejdere

Selv om politikerne taler vældigt pænt om de tapre danskere, der står op hver morgen og smører madpakker, inden de tager på arbejde – hvis de har et arbejde – kan man mærke, at politikerne i Folketinget nok tænker: Godt det ikke er mig! Jo hårdere arbejdet er, jo tidligere skal de op og des mindre får de for det. Man kunne få den tanke: Tænk hvis de ikke gjorde det. Så ville mange eddermane være på den. Arbejdsgivere, politikere og meningsdannere.

Der findes en forestilling om, at rigtige arbejdere – kropsarbejdere – er sådan nogle, der drikker sort kaffe. Det passer ikke. Arbejderne skal have sukker i deres kaffe, nogle af dem så meget sukker, at der er mere af det end af kaffe. Sukker er energi. Når de har drukket kaffen, kan de lidt igen. En del fysisk arbejde er aflastet af teknologien, men det er stadig hårdt.

Nødvendigt fysisk arbejde

Der er stadig brug for mennesker med en skovl. En gravko kan ikke klare det hele. Der er stadig tunge ting, der skal slæbes op ad trapper og stilladser. En kran kan ikke komme til overalt. De fleste tænker ikke over det, men for en taxichauffør kan det være en hård prøve for ryggen at stige ud og ind af bilen mange gange hver eneste dag. Bygningsmalere slider på benene på grund af umulige arbejdsstillinger. Det gør frisører, tjenere og butikspersonale også. Slagteriarbejdere ødelægger deres skuldre, kassedamer døjer med træk og smerter i nakke og ryg. Pendlere risikerer at falde i søvn ved rattet, når de skal hjem.

Alle disse mennesker. Tænk hvis de ikke gad mere. Tænk hvis de sagde, at det er os, der tager det sure, det er os, der skaber værdierne, så vil vi også havde andel i det søde. Vi skal have råd til at bo i ordentlige boliger, vi vil have ordentlige transportmidler, der er til at betale, vi vil have ordentlige sociale forhold, vi vil kort sagt have mere, meget mere i løn.

Klassebevidstheden

Men indtil videre finder de sig i det. Hvad gør fagforeningerne, ja de viser gerne løntilbageholdenhed i ”solidaritet” med kapitalen og samfundet som helhed, og af hensyn til industriens afsætningsmuligheder, naturligvis for at bevare det kapitalistiske system. I 1960’erne, da jeg startede på arbejdsmarkedet, arbejdede vi for at tjene penge og fik opbakning af den lokale fagforening, som hverken var gift eller forlovet med Dansk Arbejdsgiverforening. Klassebevidstheden hos datidens arbejderklasse var simpelthen større. Det er det, som vi skal have på banen igen. Det er værd at tænke på også for et barnebarn.

Stjæler vores velfærd

Omprioriteringsbidrag er et vanvittigt ord, men indholdet er, at det tvinger kommunerne til at skære en procent af budgetterne hvert år frem til og med 2019 svarende til cirka 2,4 milliarder kroner om året. Og er man offentligt ansat, er det nu, oprøret skal føres ud i livet. De mennesker, der ikke bliver ofre for nedskæringerne, skal iføre sig de støddæmpende løbesko, for der skal løbes stærkt.

Omprioriteringsbidraget betyder besparelser på kommunal velfærd, og den velfærd der er tilbage, bliver nedbrudt hurtigere, end statsminister Lars Løkke Rasmussen kan nå til Malaga med Ryanair. Det bliver kaldt omprioriteringsbidrag, selv om det rette navn er omprioriteringstyveri. Når 2019 er gået, har den herskende politiske klasse haft snablen nede i kommunekasserne og taget 7,5 milliarder kroner. Det betyder farvel til mindst 14.500 offentligt ansatte landet over.

Ulige vilkår for børn

Den uundgåelige følge for eksempelvis folkeskolerne bliver, at hjælp til elever med behov for særlig støtte forsvinder, for der vil ikke være lærere nok til at gennemføre andet end de lovpligtige timer. Skolereformen er ellers slået op på, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det bliver ikke muligt. Man begrænser mulighederne for børns adgang til lige uddannelser, lige job, og lige gode liv. Det er en alvorlig situation.

Og det er konsekvensen, uanset at der siges, at besparelserne ved omprioriteringsbidraget på folkeskoleområdet, står regeringen inde for. Til gengæld har regeringen og en række politiske partier sørget for og vil fremover sørge for skattelettelser til samfundets elite og arbejdsgiverne. Reklameafgiften er afskaffet og registreringsafgiften på potente biler er sænket.

Ødelægger miljøet

Landbrugets ide om, at fakta kan opløses, er sket med den vedtagne landbrugspakke, der påstår at det er et faktum, at øget kvælstofudledning ikke skader miljøet.

Men alle ved, at øget kvælstofudledning skader miljøet, så det modsatte kan ikke være et faktum. At have sået tvivl om denne kendsgerning er landsbrugspakkens politiske ”bedrift”.

Så kan man drøne derudaf og forurene jorden, mens velfærden forsvinder. Nok er nok. Lad arbejderklassen, kommunister og andre velmenende aktører, gøre den kommende tids demonstrationer og andre aktiviteter til oprør, som vil vække genklang overalt, og fortælle, at kapitalismen er problemet, at socialismen er løsningen.

Jeg tager sgu barnebarnet med til aktiviteterne.

Styrk enheden i kampen mod EU

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist marts 2016

Der er to grundlæggende måder, hvorpå begrebet ”modsætninger bliver brugt.

Den mest almindelige og mest indlysende stammer fra Aristoteles` logik, der fastslår, at er to udsagn i modstrid med hinanden, kan begge umuligt være sande. Udsagnet ”alle solsorte er sorte” modsiger udsagnet ”alle solsorte er hvide”. Hvis det ene udsagn er sandt, kan det andet ikke være det.

Den anden måde at bruge begrebet modsætninger på opstår, når to tilsyneladende modsatrettede kræfter er simultant til stede i en bestemt situation. En meget vigtig modsætning er modsætningen mellem virkeligheden og fremtrædelsesformerne i den verden, som vi lever i. En berømt sætning hos Marx gav os det råd, at opgaven var at forandre verden, og ikke bare forstå den. Når man læser de fleste af hans værker, kan man godt sige, at han tilbragte urimeligt meget tid med at sidde på British Museums bibliotek, fordi han søgte at forstå verden.

Og det var der en meget simpel grund til. Årsagen sammenfattes bedst med begrebet fetichisme. Med fetichisme mente Marx de forskellige masker, forklædninger og forvrængninger, der hindrer os i at se, hvad der i virkeligheden foregår omkring os. ”Hvis alt var, som det fremtræder på overfladen” skrev han ”ville der ikke være behov for videnskab. Det er nødvendigt at trænge ned under overfladens fremtrædelsesform”, hvis vi skal agere sammenhængende i verden. Hvis vi reagerer på vildledende overfladesignaler, vil dette typisk få katastrofale følger.

Arbejderklassen

Nu vil den opmærksomme læser, og dem er der rigtig mange af, spørge, hvad har det med Folkebevægelsen og kampen mod EU at gøre? Vi kommunister arbejder i mange brede bevægelser, i fagbevægelsen, i solidaritetsbevægelser og i Folkebevægelsen mod EU.

I vort politiske arbejde indgår altid, hvordan vi styrker aktiviteten i arbejderklassen, og netop arbejderklassen er den drivende kraft i EU-modstanden. Vi har set det før og vi så det igen ved afstemningen den 3. december. Samtidig ved vi, at mange arbejdere føler sig bedst repræsenteret af Dansk Folkeparti. Disse mennesker skal vindes tilbage til Folkebevægelsen – vi skal i dialog med de mennesker og tage deres bekymringer alvorligt. Dansk Folkeparti trækker dele af EU-modstanden i en småborgerlig og fremmedfjendsk retning og har udnyttet den utryghed, der er i befolkningen på grund af den økonomiske krise, arbejdsløshed, social dumping og flygtninge.

Skilsmisseforhandlinger

Forenet kamp

Kommunisterne mener, at opgaven er at forene EU-modstanden i kampen for fælles krav, fremfor at den splittes efter partiskel. Vi ser det som en måde at skabe enhed i arbejderklassen. Der må rejses det grundlæggende spørgsmål, hvorfor er vi overhovedet med i EU, og hvordan kommer vi ud?

Her kan afstemningen til sommer i Storbritannien blive interessant. Det er en vigtig afstemning ikke kun for Storbritannien, men også for den konsekvente EU-modstand her i landet. En sådan afstemning kan sætte den rigtige dagsorden – nemlig spørgsmålet om at komme ud af EU.

Kommunister har et ansvar for at fortsætte vores store engagement i Folkebevægelsen og være med til at arbejde for at styrke bevægelsen og øge dens bredde, ligesom det er nødvendigt at få rejst EU-debatten i fagbevægelsen. Fagbevægelsens top siger ja til EU, mens der blandt medlemmerne er en voksende modstand. Vi skal skabe debat, og udgangspunktet bør være TTIP- aftalen og den britiske afstemning.

Enhedslistens strategi

Desværre står EU-modstanden over for det problem, at partitoppen i Enhedslisten har besluttet endnu engang at søge at få opbakning til en selvstændig opstilling til næste valg til EU-parlamentet, der skal finde sted i 2019.

Der er brug for en antikapitalistisk socialistisk EU-modstand siger flere fra Enhedslistens folketingsgruppe, men de mener i virkeligheden, at kan de vinde en plads i EU-parlamentet, kan de styrke ”venstrefløjen” i parlamentet, og have en platform for samarbejde med Det Europæiske Venstreparti (European Left), om at påvirke udviklingen i Europa, om at ændre EU indefra.

Enhedslistens topfigurer nærer et stort ønske om at spille en rolle på EU-plan sammen med deres venner i Syriza, Podemos og det tyske Die Linke, som alle er med i Det Europæiske Venstreparti. De ønsker, at Enhedslisten selvstændigt opstiller i tillid til gode valgresultater. Derfor har ”strategen” Pelle Dragsted kastet sig ind i debatten om Enhedslistens selvstændige opstilling, som både Johanne Schmidt-Nielsen og hendes udpegede afløser som talskvinde Pernille Skipper er stor tilhænger af.

Modstand eller kritik

Folkeafstemningen afslørede, at mange medlemmer og sympatisører af SF, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Alternativet trodsede deres partiers anbefaling af et ja. De skal have en mulighed for at være med i en bred politisk bevægelse. De stemmer ikke nødvendigvis på Enhedslisten, men på et tværpolitisk projekt som Folkebevægelsen mod EU.

Bag projektet om opstilling ligger en anden politisk modsætning i Enhedslisten – mellem ”kritiske” EU-tilhængere og konsekvente EU-modstandere, der støtter Folkebevægelsen og dens krav om dansk udtræden af EU. Blandt de ”kritiske” er der flere, som var aktive i den fallerede Junibevægelse, der som bekendt blev oprettet som en konkurrent til Folkebevægelsen. De taler i lighed med Pelle Dragsted om ”socialistisk EU-modstand”. De ligger på linje med SF, der er tilhænger af det danske EU-medlemskab. De søger at stemple kampen for dansk udtræden af EU som ”nationalistisk”.

Til gengæld mener vi kommunistiske EU-modstandere, at man ikke både kan være socialist og tilhænger af monopolkapitalens EU. Man kan bare henvise til dagens diskussion (se side 11), men også at Syrizas og Europæisk Venstrepartis plan om at reformere EU til noget progressivt har lidt et ynkeligt nederlag. Uklarheden er, om man arbejder på at ”reformere” EU indefra eller arbejder for udtræden af EU og opløsning af Unionen.

Folkebevægelsen skal styrkes

For kommunisterne og for Folkebevægelsen som helhed kommer Enhedslistens udmelding ikke overraskende, men vi vil styrke Folkebevægelsen, så den kan overleve Enhedslistens eventuelle -frafald.

Det ser nærmest ud som et paradoks, at det er Folkebevægelsen, der tilgodeser mange borgerlige nej-væl-gere, som ikke kan se sig selv i selskab med hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten. Men det er ikke noget -paradoks, at borgerlige demokratisk indstillede mennesker vælger Folkebevægelsen mod EU – for det gør socialistisk indstillede mennesker også.

Så ad den vej kom vi tilbage til udgangspunktet om modsætninger. Hvis vi reagerer på vildledende overfladesignaler, vil det typisk få katastrofale følger.


Sådan er kapitalismen

Lukker for mennesker – åbner for storkapitalen

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist februar 2016

DR 1 sender i disse uger dramaserien ”Bedrag”, der handler om økonomisk kriminalitet.

Økonomisk kriminalitet, østarbejdere, alternativ energi, grådighed og ambition, uhæmmet kapitalisme, moralske og etiske gråzoner – den indeholder det hele, men kunne ligeså godt handle om politisk kriminalitet. Regeringen vil gøre 2016 til et år, hvor vi ”skal passe på Danmark”, et slagord hyppigt brugt i statsministerens nytårstale, men hvordan går det med at passe på Danmark og det arbejdende folk, der udgør majoriteten?

Hykleriet

Hyklere er det ord der passer bedst på EU-ja partierne, som ønskede en ophævelse af retsforbeholdet. De taler nu om at passe på Danmark, partier hvis intention er stadig mere integration i EU og støtte til TTIP (Transatlantisk investerings- og handelsaftale). Imens den politiske debat om hvordan man kan stoppe de nødstedte mennesker fra Mellemøsten, Afrika og Asien foregår, forhandler EU om TTIP, der skal åbne de europæiske grænser fuldstændigt for den amerikanske monopolkapital – og vice versa.

Forhandlingerne foregår bag hermetisk lukkede døre og har stået på i flere år. EU ønsker at 2016 bliver året, hvor aftalen kommer i hus. Det er på høje tid at oplysning og kamp mod TTIP bliver sat på dagsordenen, ellers ender det med et gigantisk transatlantisk indre marked. Nøjagtigt som EU’s politik har været for monopolkapitalen imod arbejderklassen, vil en TTIP-aftale med USA betyde endnu mere kapitalistisk verdensorden, med mindre regulering og mere kapitalistisk kappestrid som redskaber til at presse omkostningerne ned og profitten op. En TTIP- aftale vil ligeledes åbne en ladeport for lovgivningsmæssig konvergens. Det betyder på jævnt dansk, at Danmark skal tage USA’s regering med på råd, hver gang man i fremtiden overvejer nye love og regler af handelsmæssig relevans.

Sådan er kapitalismen

Bedraget

Med TTIP følger også et transatlantisk voldgiftssystem, hvor f.eks. amerikanske monopoler og virksomheder kan omgå EU’s nationale domstole og rejse erstatningssager mod europæiske regeringer, hvis f.eks. en miljølov fratager dem en forventet profit.

Da forhandlingerne startede i 2013 var der nærmest udelt politisk begejstring fra de konservative til SF. ”Betydningen af det her kan næsten ikke overvurderes.” sagde SF`s daværende handelsminister, nuværende partiformand Pia Olsen Dyhr. Siden er glansbilledet krakeleret, og modstanden i EU-landene vokset markant.

På trods af modstand fra organisationer i hele Europa og USA er de herskende politikere og fag-toppen indstillet på, at aftalen skal gennemføres. De argumenterer med, at vi alle vil blive rigere af at handle med ”hinanden”. Men der står mindst et spørgsmål ubesvaret: Hvorfor skal monopolkapitalen have deres eget voldgiftsystem over alle nationale retsinstanser? Hvorfor skal monopolkapitalens interesser være omdrejningspunktet i en aftale om frihandel?

TTIP-aftalen er en fortsættelse af monopolernes enevælde, en politik der står i fuldstændig modsætning til arbejderklassens grundlæggende behov og interesser. Vi må bekæmpe de tomme løfter, som EU politikerne fremfører om TTIP, og afsløre både de borgerlige / socialdemokratiske og de nye opportunistiske kræfter, der arbejder i Det Europæiske Venstreparti, og som tror, at EU kan ændres indefra. EU, TTIP-aftalen og NATO kan ikke reformeres, men skal afvises i deres helhed.

Vor tids klassekamp

Vi skal passe på Danmark, men hvem er vi? Er det de politikere, der efter afstemningen i december 2015 gang på gang fandt det nødvendigt at gentage, at flertallets beslutning ville blive respekteret. Der en tillidskrise mellem store dele af folket og de herskende politikere. Denne konstatering indkapsler de tiltagende skel, som findes i alle de vestlige kapitalistiske lande, mellem på den ene side ”professionalisering” og ”teknokratisering” af politik og på den anden side folkenes tiltagende afstand og afmagt fra de politiske processer og beslutninger – vor tids klassekamp. Eksemplerne er talrige, hvor der er begået løftebrud eller tilsidesættelse af folkelige protester som for eksempel, da den socialdemokratiske regering solgte Dong-aktier til Goldman Sachs.

Kapitalismens krise og dens overgang til en fuldstændig markedsdomineret økonomi medfører mindre samhørighed i den politiske elite og tiltagende økonomisk ulighed.

Stop bedragerne

Under disse omstændigheder består den herskende politiske klasses opgaver i at varetage monopolerne og elitens økonomiske interesser, og samtidig – ikke mindst – at neutralisere potentiel folkelig modstand.

”Hvis vi ikke tør sætte os på en fortovscafe i Paris for at drikke en kop kaffe, så har vi for alvor tabt” sagde Statsministeren i sin nytårstale i forsvaret for det borgerlige demokrati. I dagene efter angrebet i Paris var en folkelig bevægelse i gang med aktiviteter til klimatopmødet COP21, der blev afholdt i december. Af hensyn til den ”nationale sikkerhed” og med hjemmel i en national undtagelsestilstand, blev denne bevægelse imidlertid bremset. Klima demonstrationer blev erklæret forbudt. Hvis Lars Løkke, og med ham andre, vil passe på Danmark og deres borgerlige demokrati, kunne han i sin nytårstale passende have sagt, at ”hvis vi ikke tør demonstrere i gaderne, har vi for alvor tabt.” I stedet valgte han at gøre fortovscafeerne til det, som vi for alt i verden ikke må miste. Men nej, tanken om et folkeligt engagement i samfundet med nyskabelse og fremskridt skal bekæmpes. Ingen ret til demonstrationer og strejker, ingen kritik af magten.  Stop det ”Passe på Danmark” vrøvl, men det kræver et kollektivt og organiseret oprør, hvis vi skal holde op med at leve for blot at gøre de rige rigere og endnu mere magtfulde.


Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist januar 2016

Seks ud af ti EU-borgere har ikke tillid til EU

Det er almindeligt kendt, at historien gentager sig og udspiller sig først som tragedie, derefter som komedie. Det skrev Karl Marx i ”Louis Bonapartes attende Brumaire.” Det med gentagelsen havde Marx fra Hegel, resten var hans egen konklusion.

I hele historien om EU, fra begyndelsen i 1950’erne med oprettelsen at Stål- og Kulunionen, til vore dages monopolkapitalistiske konstruktion, har EU kapitalismen været præget af høj arbejdsløshed og mere og mere fattigdom. Det har handlet om at afskaffe sociale rettigheder, angribe kollektive overenskomster, kommercialisere sundhed, velfærd, uddannelse og om deregulering af sektorer i økonomien.

Truende fremtid

Problemerne skærpes overalt i EU, og det sker samtidig med en afmatning i Kina’s økonomi, og med problemer i de nye økonomier. En ny og alt om sig gribende økonomisk krise er under opsejling. Det skal ses i sammenhæng med den farlige krigssituation, som er forårsaget af den imperialistiske konkurrence om kontrollen af markeder og naturressourcer, og monopolernes kamp for mere profit og styrkelse af deres magt. På dette grundlag kan krigens brændpunkter meget hurtigt brede sig til flere steder og regioner i verden.

Det er en tragedie for arbejderklassen, ligesom det er tragedie, at alt for få forstår at anti-kommunismen eskalerer, historiske sandheder bliver forvrænget.

Reaktionære fascistiske kræfter optræder nu helt åbenlyst. Regeringerne i EU gør intet, men medvirker til at fremme denne racistisk-fascistiske gift.

Mistilliden vokser

Derfor er det klare danske NEJ ved folkeafstemningen en sejr. Ikke kun for den danske modstand, men også for alle der kæmper for bedre rettigheder og sociale forhold i Europa. Det er ikke kun i Danmark at mistilliden til EU er stor, mistiliden til EU-systemet er enormt i hele Unionen. Hvis alle folkene kunne stemme om EU, ville EU bryde sammen. Ifølge undersøgelser har seks ud af 10 EU-borgere ikke tillid til EU som institution, og et flertal af europæere mener at deres lands interesser varetages bedst udenfor EU. Der er skabt en grundlæggende mistillid til det politiske system, et politiske system der er kapitalistisk, og intet andet, og derfor skal bekæmpes ud fra det grundlag.

Politisk skuespil

Man behøver ikke lede længe for at finde solide tegn på at regeringen og de andre JA partier, ønsker at omgøre resultatet fra 3. december. Tag nu bare spillet om Europol og en parallel aftale. Sagen er, at man så let som at klø sig i sølvpapirhatten kan få en parallel aftale, der sikrer fortsat deltagelse i Europol. Men hvorfor får vi den så ikke? Måske fordi det ville være for afslørende for ja-partiernes skræmmekampagne, hvis det de sagde var umuligt, viser sig at være uproblematisk. Et kæmpeskuespil, hvor spillet bliver spillet gennem et års tid, indtil EU tilhængerne kan få endnu en folkeafstemning, ikke kun om Europol, men også om en række andre retsakter. Det er ikke folket der ønskede eller udskrev folkeafstemningen den. 3. december, og de ønsker heller ikke om- afstemninger.

Nej-partiernes dilemma

Alle nej-partierne ønsker at vi skal blive i EU. Dansk Folkeparti vil ikke ud af EU, de er modstandere af udviklingen med dens retning mod Europas Forenede Stater, og de vil at ”samarbejdet” skal holdes indenfor handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Enhedslisten har sit mas med at forklare at de står for et andet nej, end det Dansk Folkeparti står for. Grupper i Enhedslisten har i mange år ønsket en mere pro-EU politik. De taler om behovet for en EU-løsning på det europæiske flygtningeproblem. De frygter at antallet kan blive betragteligt større end vi kan håndtere, de er ikke tilhængere af at vi skal ”oversvømmes” med flygtninge, de er tilhængere af at der findes en international løsning. Hvor er det lige vi har hørt det før? Ja netop, fra Løkke regeringen. Nej-partierne er måske lidt ubekvemme ved Nej ‘et og har travlt med at finde nogle planker at slå over afgrunden, så de kan være med ”ved bordet”. Man har givet regeringen mulighed for at tolke Nej’et den 3. december som et ja til Europol.

Uanset kriser er monopolkapitalismens EU en attraktiv magt for alle politiske partier, som ikke kunne drømme om at opstille et alternativ til det nuværende samfundssystem.

Kommunisterne kræver

Alternativet

EU blev skabt for at sikre de europæiske kapitalisters interesser. I dag gennemføres den samme nedskærings-politik i alle EU lande, en nedskæringspolitik med angreb på løn og arbejdsforhold. Vælger et folk i et land en regering, der lover en anden politik, skal EU nok få dem til at makke ret. Kapitalen har pengene, EU har metoderne.

Vi kommunister har aldrig og kommer aldrig til at støtte EU. De europæiske kommunistiske partier, kan på ingen måde støtte EU, og påpegede på deres møde i begyndelse af december, at EU er et instrument for kapitalen. Men EU er ikke ondets rod, det er kapitalismen som system. Et system som går fra krise til krise. Det er tydeligt at der er brug for internationale løsninger på verdens problemer. Miljø, flygtninge, økonomisk krise. Det er også mere og mere tydeligt, at under kapitalismen kan der ikke findes internationale løsninger. Kapitalismens krise skærper alle modsætninger mellem klasser og mellem nationer. EU er ved at smuldre, mens der igen bygges mure om grænserne.

Vi bestemmer måske ikke hvad vi bliver spurgt om, men vi bestemmer hvad vi svarer: At det eneste reelle alternativ til EU er, at arbejderklassen tager magten og opbygger et socialistisk samfund.


Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist december 2015

Farlige pladespillere

”Hvilken plade skal jeg sætte på, den nationale, den sociale eller den sentimentale, jeg har nemlig dem alle i min kuffert.” (J. Goebbels)

Overnævnte citat har dannet skole blandt regerings-politikere og alle andre magthavere i kapitalens EU. I dag hedder det Spin og bruges flittigt i alle sager der skal glide ned uden for megen ballade. Eksempelvis finansloven, hvor regeringen har lagt op til stor fest for arbejdsgiverne. Sjældent er der lavet en finanslov, som så entydigt lægger op til at give til dem der har, og til fulde lægger sig på maven for den herskende økonomiske klasses interesser.

Nu har vi ellers -lige siden det såkaldte kasseeftersyn– hørt at der manglede penge i statskassen, og at det var nødvendigt at spare. Men altså ikke når det gælder om at forgylde velhaverne.

Guldregn

Registreringsafgiften på større biler sænkes. Jo større bil, des mere spares der. Det skulle koste statskassen 350 millioner kroner.

Grundskylden fastfryses i 2016 på samme niveau som i år. Pris 570 millioner kroner.

Skal boligejeren have sit hus forbedret, have sin have passet, få udført rengøring, er der fradrag at hente via den såkaldte bolig/jobordning. Pris 410 millioner kroner.

Og så bliver det billigere at sende børnene i privatskole. I dag får elitens skolebørn dækket 71 procent af udgiften fra det offentlige, det hæves til 73 procent. Pris 120 millioner kroner.

Foruden boligejere og bilejere er der selvfølgelig også noget til erhvervslivet. En række afgifter afskaffes helt eller sænkes, blandt andet Nox- og reklameafgiften. Pris 380 millioner. Familieejede virksomheder tilgodeses også, så det bliver billigere at overdrage et firma til et familiemedlem. Pris 560 millioner.

Alle disse ”herligheder” samt politiforlig og planlagte skattelettelser betales med besparelser på ulandshjælp, uddannelser, forskning og kraftig forringelse af kommunernes økonomi, så de kan gå i gang med at fortsætte nedskæringerne på borgernære nødvendigheder. Dertil kommer besparelser som følge af at flere sættes på den lavere såkaldte integrationsydelse, kontanthjælpsloftet og mindre boligstøtte til lejerne. En sådan finanslov, og den regering som fremlægger den, skal bekæmpes med alle midler.

Nød-lov

Men for at finansloven ikke skal være nok, hastebehandler Folketinget her og nu love som ikke kommer til folkelig debat – eller til debat i det hele taget, og det er love der fjerner retssikkerheden og indfører politistatsmetoder.

To døgn gik der, fra regeringens asylaftale var fremsat til den var vedtaget. 101 sider lovtekst skulle læses igennem på under et døgn.

Det har indtil nu været et retsprincip at en dommer skal tage stilling til længere tids frihedsberøvelse. Men sådan er det ikke længere i Danmark. Asylaftalen betyder, at mennesker der flygter fra krig og terror, nu kan blive spærret inde på ubestemt tid, uden anden grund end at ministeren beslutter det. Her er ikke tale om kriminelle, men om helt almindelige mennesker på flugt fra krig og terror, mennesker som har allermest brug for hjælp og tryghed.

Nazi nød-lov

Da politikerne og Folketinget i august 1941 hastede en anden særlov igennem, stred det også imod de grundlæggende borgerlige retsprincipper. Dengang var det kommunisterne, der blev fængslet og senere udleveret til de tyske nazistiske magthavere. Også dengang, som det sker i dag, talte man om nødsituation. Også dengang handlede regeringen på diktat fra monopolkapitalens mørke kræfter.

Regeringen og Socialdemokraternes asylaftale betyder også, at familiesammenføringer kommer til at tage markant længere tid, og at kravene til flygtninges boliger lempes. Flygtninge skal flytte ind i beredskabsstyrelsens telte, netop nu hvor vinteren rammer landet.

De fryser næppe ihjel, selv om manøvren virker pervers al den stund, at der er masser af tomme skoler og ejendomme at tage i brug med rigtige vægge og fjernvarme.

Kommunistloven kostede mange livet i kz-lejrene, og ramte mange på liv og sjæl. Hvad bliver prisen for regeringens og Socialdemokraternes asylstramninger?

Gå til modstand

De 13 asyllove er ikke bare usle i al almindelighed. De er direkte ondskabsfulde. At formålet er at gøre Danmark så u attraktivt som muligt, vedkender regeringen. Enhver er sig selv nærmest er opfattelsen i den borgerlige/socialdemokratiske blok. De har med andre ord ikke nogen særlige anfægtelser med at sidde i deres lune parcelhuse eller Strandvejsvillaer og henvise nødstedte mennesker til at bo i telte, mens de løfter benene, så au pair pigen kan støvsuge under yndlingsstolen. Det er nu engang nødvendigt siger de. Nødvendigt at gøre Danmark så u attraktiv som muligt, ikke kun for flygtninge men også for arbejderklassen. Men sidstnævnte typer brokker sig jo altid, som de siger.

Befolkningen skal ikke lade det blive ved brok, kampen må tages op, og i den klassekamp vil man altid finde kommunisterne.


Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist november 2015

De der har skal gives mere

Løsningen ligger ikke i forhandlinger på Christiansborg. Der er brug for en folkelig opposition.

Statsministerens åbningstale og regeringens fremlæggelse af forslag til finanslov hænger sammen som ærtehalm. Finansloven indeholder nedskæringer, der skal ramme fattige, pensionister, de arbejdsløse, uddannelserne, forskning, kultur, miljø og ulandsbistanden. De sparede penge går bl.a. til skattelettelser til erhvervslivet.

Skulle man efter at have læst finanslovsforslaget stadig være i tvivl om, at den nye regering fører en benhård arbejdergiverpolitik, kan der ikke mere herske tvivl efter deres udspil til endnu en kontanthjælpsreform.

Bag om slogans

Siden Jørn Neergaard Larsen blev beskæftigelsesminister, har Venstres slogan om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde” lige fået et ekstra drej på skruen. Mens Løkke tidligere klovnede rundt og sammenlignede de ekstra penge, man vil tjene i et arbejde, med prisen på et par sko, er Neergaard mere en mand der får jobbet udført. Jobbet er at sænke de offentlige overførsler, og at få fjernet de blodige spor bagefter. Neergaard har beskrevet social dumping som sund konkurrence.

Men hvad betyder det egentlig, at det skal kunne betale sig at arbejde? Det kan være lærerigt at se på et slogan, man har hørt alt for mange gange, og sætte det i et andet perspektiv.

Tillad mig at være lidt filosofisk, men lad os begynde ved det måske mest op-lagte. Hvad med at sammenligne sloganet med eksministeren der sad 93 dage som forsvarsminister, Venstres Carl Holsts, praksis over de seneste par måneder?

Det skal kunne betale sig at arbejde, men endnu bedre end at arbejde er det at modtage eftervederlag. På vejen mod opsigelsen som forsvarsminister, der er endt med et solidt eftervederlag på 1.8 millioner kr. rundede Holst også lige en dobbeltløn, hvor han fik penge fra både regionen og staten.

Gud ved om der er nogen

Rige og arbejde

Mange har gennem de sidste 100 år undersøgt alverdens forskellige stammer – fra mennesker i de fjerneste egne af verden til hverdagslivet her i Europa. En udfordring næsten alle undersøgelser er enige om er, at undersøge de rige mennesker, for rige mennesker gider ikke undersøges.

De synes ikke det er -morsomt, at nogen gerne vil vide, hvordan de lever, og hvordan de kommer til deres penge. Måske fordi der rent faktisk er en stor brist mellem den officielle forklaring (vi er rige, fordi vi er ekstremt driftige, iderige, dygtige osv.) og så virkeligheden, hvor de eksisterende klasseskel, skel mellem rige og fattige på ingen måde kan udtømmes med henvisning til overnævnte tilstande, hvor alle begynder med samme muligheder, og nogen bare er for dovne. Hvad der er brug for i dag er ikke bare at kunne pege på den ekstreme rigdom visse steder i samfundet, men ikke mindst at forklare hvordan denne rigdom skabes, samt hvordan denne rigdom holdes på så få hænder.

Arbejde giver ikke rigdom

Vi har brug for ”kritik af den politiske økonomi” som Karl Marx kaldte det. Så ville man nå frem til, at mens det i 80’erne f.eks. var overlæger og selvstændige, der lå i toppen indkomstmæssigt, er det i dag rådgivere og finansfolk. Igen er pointen, at det der kan betale sig, ikke længere er at arbejde, men at lade andre gøre det, mens man selv står for virksomhedens overordnede strategi, og får ”pengene til at arbejde”.

Rigdom skabes ikke ved ”ærligt arbejde” som man engang bildte befolkningen ind. Rigdom skabes af udbytning, nedarvede ressourcer og positioner samt i vore dage finansielle spil på et virtuelt marked.

Hvis man vil gøre noget ved den herskende politiske klasses slogans og regeringens udmøntning af det, og hvis det skal kunne betale sig at arbejde, må vi tage begrebet om arbejde langt mere alvorligt, og starte med at afskaffe retten til indtægter, man ikke har arbejdet for. En stille og mindre begyndelse kunne være en konsekvent og høj beskatning af arv, gevinster fra finansspekulation og overskud ved salg af boliger.

Mangler en opposition

For at disse ”små” tiltag kan blive til noget, eller komme til diskussion, må der skabes bevægelser. I dag er der en række enkeltbevægelser af social karakter, her må samling være en af vejene til mere styrke. Til en virkelig opposition.

For den politiske opposition i Folketinget er næsten ikke eksisterende. Socialdemokraterne gør hvad de kan for at redde regeringen: Først stemte de for nedskæringerne i kommunerne, og senest har de været med til at stramme kravene til dansk statsborgerskab. Fra dem kan man ikke vente nogen opposition.

SF hører man næsten intet til. Enhedslisten prøver at forklare det dårlige i regeringens politik, men alternativer er det mere end svært at få øje på. Så længe det politiske alternativ er fraværende, er der mange bevægelser på enkelt spørgsmål, som umiddelbart kan virke adskilte og isolerede, men faktisk er det en del af samme proces. Gennem egen erfaring vil arbejderklassen lære, at kampene er forbundet, og på et tidspunkt vil det få et politisk udtryk, som vi de sidste år har set i en række lande.

Den frustration over det -politiske system og dets partier, der er blevet opbygget blandt arbejdere, unge og pensionister, er begyndt at komme op til overfladen, og mange leder efter et svar på de problemer, de ser: Hvordan stoppes nedskæringerne, hvordan kan vi stoppe krig og sult i verden, så folk ikke behøver at flygte, hvad er alternativet til kriser og arbejdsløshed.

Løsningen ligger ikke i forhandlinger på Christiansborg. Det er selve systemet, kapitalismen, der er problemet.


Flygtningeproblemer

Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist oktober 2015

Stop krigene – send nødhjælp – ikke bomber

EU-landene sejler rundt i en synkende båd fuld af huller. Årsager og forebyggelse er ikke på dagsordenen. I stedet forsøger regeringen og næsten alle partier febrilsk at finde metoder til at stoppe eller reducere den voksende flygtningestrøm.

At NATO og EU med USA i spidsen har ført, og fører krig, og har ødelagt Afghanistan, Somalia, Irak, Libyen og Syrien, og nu, gennem deres stedfortræder Saudi-Arabien, er ved at smadre Yemen som land, indgår overhovedet ikke i debatten. Så længe USA og NATO bomber landene sønder og sammen, vil flygtningestrømmen blive ved. Børn, kvinder og mænd sætter ikke livet på spil i små gummibåde over Middelhavet, uden at deres liv var på spil.

Løkke Rasmussen-regeringen har valgt at sende en gøende lænkehund på banen, integrationsminister Inger Støjberg, med det formål at vise handlekraft og afskrække verdens flygtninge fra at søge til Danmark. Missionen er delvist lykkedes, dels ved at flygtningene ønsker at komme videre til andre lande, men også ved at man har skabt frygt i befolkningen, som man pådutter at kortsigtede løsninger kan løse globale problemer med et snuptag. Problemer der i sin yderste konsekvens kun kan løses af et andet samfundssystem.

Forgiftet atmosfære

Samtidig hermed er det et signal til ekstremister med en fascistisk og racistisk dags-orden om at vejen er banet for handling. Handlingen er, ligesom hos partierne der forsvarer det kapitalistiske system, camoufleret som et forsvar for nationen og knytter an til en nationalistisk grobund, som har fået øget gennemslagskraft med EU-kapitalismens øgede centralisering og undergravning af de nationale borgerlige demokratier.

I Tyskland og andre lande, herunder Danmark, ser vi en skræmmende udvikling som et aftryk af det kaos, som EU har bidraget til. Mennesker, som søger beskyttelse, mødes med en voldelig form for racisme.

Organiserede fascister optræder under dække af ”bekymrede borgere” og mobiliserer overalt. Krigsflygtninge bliver fremstillet som økonomiske flygtninge. Atmosfæren er forgiftet med angst, og man fremstiller nedbrænding af asylbeboelser som ”drengestreger”.

EU ønsker at sætte flygtninge i lejre, ikke mindst i nærområderne. Afskrækkelsesretorik bruges højlydt ikke mindst af indenrigspolitiske grunde. Krise og kronisk arbejdsløshed sender tusinder af sted for at forbedre deres tilværelse, selv om de har meget ringe udsigt til at få asyl. En situation som minder om situationen ved USA’s grænse mod Latinamerika.

Militære svar

At bygge mure og lejre som et forsvar mod flygtninge er blevet første prioritet i den permanente beskidte kamp, som kendetegner det kapitalistiske system. Et system som er blevet kaldt udviklet, men snarere er et system, som hvis det ikke bliver bekæmpet og afviklet, vil bane vejen for nye skærpede former for overvågning og kontrol, ikke kun på flygtningeområdet, men på alle områder af samfundslivet.

EU-regeringernes politiske svar på det eksplosive flygtningepres bygger på, at EU-kapitalismen må forsvares gennem oprustning. Man bruger et sprog, som er vendt mod de slaveforhold flygtninge oplever, men i praksis er EU’s indsats primært optaget af at bygge barrierer og forhindringer for flygtninge. Samtidig ønsker man også en åbning for endnu billigere arbejdskraft til at holde den kapitalistiske profit i gang.

Udbyttet arbejdskraft

Helt grotesk bliver det, når EU taler om at være for belastet og oversvømmet set i forhold til Libanon, Jordan, Irak, og Tyrkiet, som har mere end 20 gange det antal, som er flygtet til EU-lande.

I den sammenhæng taler man også om, at den arbejdskraft, som flygtninge kommer med skal udnyttes. At de skal arbejde gratis eller for en meget lav løn, og at der skal oprettes et system, hvor flygtninge ikke får samme rettigheder som den lokale befolkning, men fastholdes i en slavelignende Apartheid-relation.

Tænk på tidligere statsminister Helle Thornings udtalelse om at flygtninge skal arbejde fra dag et. Er der nogen med bare lidt omtanke i hovedet, der tror på, at det ville være til en overenskomstmæssig løn? Problemet har vi set længe gennem de ringe vilkår som østeuropæiske arbejdere tvinges til under social dumping.

Et forbillede kunne være Qatar, som er kendt for sin hensynsløse udbytning af fattige migranter, der totalt er berøvet alle rettigheder til at organisere sig og protestere. Disse fattige ses som et uudtømmeligt reservoir af billig arbejdskraft. Problemerne i de fattige lande er ikke de rige landes ansvar, siger de politiske magthavere. Kynikerne, som findes i den herskende politiske klasse, hævder ligefrem, at afrikanske slaver i Amerika fik et bedre liv end i Afrika.

Fakta er, at tusinde omkommer, og at Europa – ikke mindst EU – står med den største flygtningekatastrofe siden Anden Verdenskrig. Monopolkapitalen og den nationalistiske højrefløj kan finde sammen i krav om at der er brug for arbejdskraft, men denne arbejdskraft skal aldrig kunne opnå fulde rettigheder og skal sendes retur, når staten beslutter det.

Racismen trives på denne baggrund. Tidligere positioner, ikke mindst for socialdemokratismen, forlades til fordel for fremmedfjendske og kulturfjendske positioner. Pia Kjærsgaard har udtrykt det klart: Der er kun en civilisation, og det er vores. I dag er samme Kjærsgaard formand for Folketinget.

Imperialismens kaos

Imperialismen ønsker at fastholde og udvide de gamle kolonialistiske relationer. I den sammenhæng omtales flygtningeproblemet mere og mere militariseret, som trusler der kræver aktioner, hvor droner anses for det mest lovende til stor glæde for ”dødens købmænd”, våbenindustrien, som er en af de hurtigst voksende brancher i verdensøkonomien.

Men bag ved flygtningestrømmen ligger et kaos i Afrika og Mellemøsten, som EU-imperialismen har skabt gennem krige og underudvikling. Udviklingen i Ukraine med borgerkrig, fascisme og voldsomt stigende fattigdom kan ikke kun udløse den næste store indvandringsbølge mod EU. Den kan også udløse en verdenskrig.

Kommunisterne siger at det arbejdende folk må gøre sig fri af det imperialistiske NATO, og arbejdere i alle lande må kæmpe for samme mål: Fred!

Bekæmp storkapitalens allierede NATO og EU.

Intensiv propaganda


Forbyd atomvåben – stop NATO

Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist september 2015

Stop udviklingen mod endnu en verdenskrig

Fra den 28. september til den 6. november afholder NATO militærøvelsen” Trident Juncture” 2015. Omkring 36.000 mand vil indgå, og både landtropper, flåde, flyvevåben, specialtropper, efterretningsvæsen og overvågningsenheder vil deltage. Udrykningsstyrkerne skal gennemføre et angreb på et fiktivt land på Afrikas Horn og skal bl.a. møde en guerillahær, træne kemisk krigsførelse og håndtere sultkriser og flytning af befolkningsgrupper.

I følge NATO skal der bygges videre på erfaringer fra bl.a. Afghanistan, Kosovo, Irak og Ukraine. Øvelsen retter sig mod NATO’s øst- og syd flanke. Den vil udgå fra Spanien, Italien og Portugal og vil således rette sig bredt mod Imperialismens aktuelle interesseområder for aggression – Rusland, Mellemøsten og det nordlige Afrika.

Krig på to fronter

På NATO’s topmøde i Wales i september 2014 blev strategien med offensiv på to fronter lagt fast: Optrapning mod Rusland og mod ”ekstremismen” i Mellemøsten og Afrika. Den påståede aggression fra Ruslands side skal retfærdiggøre NATO’s offensiv på den front, mens terror fra IS, skal retfærdiggøre indblanding og krig i Mellemøsten og Afrika.

På NATO-mødet havde EU en selvstændig repræsentation, og ligeledes deltog ikke-NATO-medlemmer som Ukraine og Finland, der er NATO-partnerskab medlemmer.

Spækket med atomvåben

Mens næsten hele den kapitalistiske verden hylder USA`s atomaftale med Iran – et land, der ikke besidder atomvåben og har underskrevet traktaten om ikke-spredning af kernevåben – er Europa spækket med atomvåben.

Atomvåben indgår som en del af NATO’s krigsmuligheder. Italien, hvor øvelsen finder sted, er det NATO land, der huser flest atomvåben på sit territorium. Landet har flere vigtige baser, som er blevet brugt ved NATO’s bombardement af Serbien, Afghanistan, Irak og Libyen.

I Mellemøsten findes atomvåben i Israel. Desuden har USA indgået en aftale med Saudi-Arabien, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater om atomteknologi, der vil gøre disse lande i stand til at fremstille atomvåben.

Fredskrav

I alle tre lande hvor NATO øvelsen finder sted har anti-krigsbevægelser gennemført protester mod NATO medlemsskabet og NATO-baserne. Aktioner og demonstrationer finder sted under parolerne ”Nej til NATO”, og ”Nej til NATO-baser”.

NATO er imperialismens, ikke mindst USA’s, væbnede gren. Et undertrykkelses- og krigsinstrument på verdensplan, og NATO’s oprustning og krigsforberedelser, ikke mindst i Europa, udgør en stor fare for at endnu flere dele af verden bliver sat i brand.

I hvert medlemsland må spørgsmålet om den konkrete oprustning og NATO-medlemskabet inddrages i fredsarbejdet med det mål at bidrage til alliancens opløsning.

Stop krigsvanviddet

Gå med

Derfor er det glædeligt at de kommunistiske partier her i landet i august måned, udsendte en fælles udtalelse ”Stop krigsvanviddet” (bragt i august nummeret af Kommunist), men udtalelser er ikke nok. Der må og skal skabes en større og mere slagkraftig Fredsbevægelse, som inkluderer kommunister, fagbevægelsen, kulturlivet, ungdommen, ældre, og alle som vil stoppe kapitalismens forberedelser af krig.

EU går hånd i hånd med NATO om endnu mere oprustning af Europa og for en TTIP-aftale med USA, som endegyldigt skal cementere monopolkapitalens indflydelse og magt.

NATO opruster mod Rusland i Ukraine, i de baltiske lande, i Polen og i Norden. Hvis denne udvikling ikke stoppes, kan det føre til en ny verdenskrig.


Sparker de svageste – hjælper vennerne

Af Arne Cheller

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist august 2015

Man må medgive statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han er åben omkring, hvis interesser han repræsenterer både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Se blot regeringens beskæftigelsesminister, den tidligere DA-Formand Jørn Neergaard Larsen, der i foråret gik til kamp for at slagte de sociale ydelser. Som arbejdergiver-formand krævede han, at sygedagpenge og førtidspension skulle sættes ned med over 4.000 kroner om måneden, og at kontanthjælpen skulle beskæres med omkring 1.000 kr. Samlet skulle 28 ydelser skæres ned ifølge den nye minister.

Lønningerne skal ned

I foråret påstod det nu regeringsbærende parti Venstre hårdnakket, at de ikke ville skære i disse ydelser, skønt man i forblommede vendinger roste Neergaards udspil.

Men alt taler for, at DA’s udspil skete i tæt dialog med Venstres top. Med valget af den tidligere DA-formand lægger regeringen op til et frontalt angreb på arbejdsløse og syge.

Snakken om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, betyder hos den herskende politiske klasse, at de arbejdsløse skal gøres mere sultne. De syge skal tvinges i arbejde, og lønnen skal ned. De, der har mindst, skal jagtes ud i endnu større fattigdom for at skabe mere profit til de firmaer, der i mange år har betalt minister Neergaards løn.

Mørklægning af skamplet

Den nye regering begyndte sit arbejde på det udenrigspolitiske område med at nedlægge Irak-kommissionen. Det var ikke nødvendigt med en juridisk afklaring om grundlaget for dansk krigsdeltagelse var i orden, og der var heller ikke behov for en undersøgelse af de danske soldaters udlevering af irakiske fanger til tortur og død. Begrundelsen var, at den danske krigsdeltagelse allerede er ”tilstrækkeligt belyst”.

Det er en påstand, som end ikke det politiske flertal i Folketinget tror på. For netop den manglende viden var tilbage i 2010 årsag til, at Lars Løkke Rasmussen som statsminister iværksatte en undersøgelse af danske soldaters udlevering af fanger til torturfængsler. ”Det, der er brug for nu, det er en samlet redegørelse. Min eneste interesse er, at vi får alt frem i den her sag” sagde han dengang.

Hr. Neergaard

Hvis interesser varetog han

Siden efteråret 2010 er intet sket, og dermed omgør Lars Løkke Rasmussen sin egen begrundelse ved at nedlægge Irak-kommissionen.

Mange politikere og medier bifalder kommissionslukningen med argumenter som, at der er tale om en ”unfair” politisk eftertackling af Anders Fogh Rasmussen.

Den daværende statsminister, senere NATO’s generalsekretær (nu i våbenhandel), bragte Danmark i krig med baggrund i en langsigtet karrierepleje. Fogh løj om sine kontakter med de imperialistiske kræfter, ligesom han løj om Saddams ”masseødelæggelse” våben. Det var kommissionens arbejde at afklare, hvad der var op og ned.

Magtmisbrug?

Regeringen og dens støtte partier ønsker ikke en -klarlægning af forløbet nu, hvor løgne og tvivlsomme forhold kunne blive afdækket. Pudsigt med støtte fra Dansk Folkeparti, som har en lidenskab for klarlægning af danmarkshistorien, men den kan de vel kun udleve gennem anti-kommunisten Bent Jensen.

Udenrigspolitisk ordfører og næstformand i DF Søren Espersen siger ”det er klarlagt tilstrækkeligt”. Hvordan han kan vide det, når det nu ikke bliver klarlagt, står hen i det uvisse. At der ikke bliver en afklaring af beslutningsforløbet er en meget alvorlig sag, og det umuliggør en eventuel straffesag mod Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller for magtfordrejning og magtmisbrug.

Frem i lyset

Har en regering et flertal i parlamentet, har den også mulighed for at afskære arbejderklassen fra information eller rettere, den bestemmer, hvad sandheden er i givne situationer helt i overensstemmelse med, hvad kapitalen ønsker. Det er klassekamp.

Derfor opfordrer vi alle med adgang til kommissionens papirer, gør hvad der er nødvendigt: Læk alle dokumenter – Læk hvad lækkes kan!

Lys over landet – når uret bliver ret, er modstand en plig