Der skal penge på bordet!

Faglige udtalelse fra Kommunistisk Parti i Danmarks 13. Kongres:

Fagbevægelsen står nu som før over for et valg mellem to linjer:

 Enten at lade sig bruge af samfundets egentlige magthaver, storkapitalen, til at administrere i overensstemmelse med dens ønsker, – Eller at bruge vundne positioner til at nedbryde storkapitalens magt og støtte de krav og den aktivitet de progressive dele af fagbevægelsen kæmper for at vinde.

Den første linje har i fagbevægelsen fået udtryk i socialdemokratisk politik, den anden i kommunistisk politik. Udviklingen stiller alle overfor at træffe et valg mellem de to linjer. 

Kommunisterne vil rejse og støtte kravet til de kommende overenskomster om, at den løntilbageholdenhed vi har set de sidste mange år, bliver godt kompenseret denne gang!

Skyhøje profitter bugner hos arbejdsgiverne. Selv efter coronapandemien, hvor vi andre bare skulle nøjes. Denne gang skal derudbetales. Med truslen om EU´s mindsteløn og den daglige kamp omkring 0 timers kontrakter og anden social dumping, skal vi have penge nok til at leve for og til at betale for den velfærd, vi alle nyder godt af. Velfærd skal skattefinansieres og ikke privatiseres. Arbejdsgiverne snyder i skat eller betaler alt for lidt til fællesskabet, mens vi andre gerne vil bidrage til velfærden.Gennem højere løn, fjernelse af budgetloven og skrappe krav til højere virksomhedsskat kan vi genoprette og udbygge vores fælles velfærd. EU er en trussel mod det danske arbejdsmarked, inflationen mærkes, og købekraften er blevet betydeligt mindre, – det rammer også de fattigste i Danmark. Fagbevægelsen må stille krav om at løfte de dokumenterede 226.000 fattige danskere ud af fattigdommen. (Danmarks Statistik 2022)

Vi stiller krav om ophør af EU’s udbudslove og stop for den korrupte privatisering, som tydeligvis malker kommuner og stat. Vi kræver:

 • Uddannelse og arbejde til de unge.
 • En S.U. til at leve af – uden tilbagebetaling.
 • Nedsæt arbejdstiden og undgå nedslidning.
 • Ret til en anstændig folkepension som 60årig.
 • Fjern tidsbegrænsningen i ledighedsperioden og hæv dagpengene kraftigt.
 • Hæv mindstelønnen til OK 23, så den passer til leveomkostningerne.
 • Syge skal behandles og have ret til en anstændig førtidspension.
 • Luk jobcentrene og stop hetzen mod de arbejdsløse.
  Fagbevægelsen skal stille krav om at skabe job i velfærd, som skaber liv, og modsætte sig krigsproduktion, der kun skaber død og ødelæggelse. Livet skal være værd at leve – Fagbevægelsen er under angreb, og medlemmerne fosser ud. Det kan kun løses ved, at toppen af fagbevægelsen tager medlemmernes krav om bedre levevilkår seriøst, og gør brug af sit våben – medlemmerne.
  Organiser dig – Gå med Kommunisterne!