DET KOMMUNISTISKE UNGDOMSFORBUND udtaler følgende:

DKU fordømmer den politisk motiverede arrestation af vores ukrainske kammerater.

Lederen af ” Ukraines Leninistiske Ungdoms Union” Mikhail Kononovich og hans bror Alexander Kononovich er blevet arresteret af det ukrainske styre i dets kamp mod kommunister og andre politiske modstandere. De er inden for de sidste timer blevet anklaget for at være i ledtog med Rusland og Belarus, Hvilket giver anledning til en af de værste straffe, man kan forestille sig. Deres liv er i fare.

Selv om DKU ikke støtter den russiske invasion, skal det påpeges, at den ukrainske stat i høj grad består af paramilitære, fascistiske grupperinger, der begår selvtægt på bl.a. unge, politiske modstandere som Kononovich brødrene. Avisen Arbejderen kunne bl.a. afsløre at rådgivere for Ukraines øverste hærchef er fascisten Dmitri Yarosh, der har stået bag neo-fascist gruppen ”Højre Sektor”. Uanset præsidentens religion ændrer det ikke ved det faktum, at den ukrainske hær er en reaktionær styrke og ikke en folkehær, der har rodfæste i den ukrainske befolkning. I disse tider lider minoriteter og politiske modstandere af krigen i Ukraine mere end nogensinde før. Vi ser at krigsflygtninge, der ikke er hvide kristne, bliver holdt tilbage ved den ukrainske grænse – og i værste tilfælde bliver sendt tilbage til kampene. Politiske modstandere frygter for livet i disse tider, grundet højreorienterede selvtægtsgrupper, der udnytter den tragiske situation for at fremme sin agenda.

DKU fordømmer dette på det kraftigste og udviser kraftig solidaritet med Kononovich brødrene, Ukraines kommunister og alle andre, der frygter for livet under denne tragedie.

Vi kræver omgående løsladelse af alle politiske fanger og appellerer til, at folk spreder budskabet.