PENSIONISTERNES KULTURFORENING AF 1965 EFTERÅRSPROGRAM 2020

18. september: (I Musikhuset)
Sæsonstart, summemøde, lotteri og visning af Johnnys billeder fra sæsonen, der gik.

25. september:
Udflugt til Frihedsmuseet, Esplanaden 13, København K. Rundvisning begynder kl. 10.00. Vi mødes foran museets indgang. Max. deltagerantal er 20 medlemmer og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Egenbetaling 50 kr. Tilmelding til formanden Anders på a@kristensen.mail.dk eller tlf. 23 69 07 80. Efterfølgende frokost på Toldbod Bodega for egen regning.

2. oktober: (I Musikhuset)
Folkebevægelsen mod EU: Et tabt EU-parlamentsvalg – hvad nu? Oplæg af formand for Folkebevægelsen Susanna Dyre-Greensite.

9. oktober: (I Musikhuset)
Tyske kommunisters flygtningetilværelse i Danmark i 1930’erne og under den tyske besættelse. Oplæg af historiker Torkil Sørensen.

16. oktober: (I Slagkraften)
Bennys Gule ærter. Tilmelding og betaling 100 kr. pr. medlem til Hanne Frisk på medlemsmøderne eller via netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 11 24 09 33.

23. oktober: (I Musikhuset)
Dennis Kristensen fortæller om sit liv og tiden fra tillidsmand på Herlev Hospital til formand for FOA.

30. oktober: (I Slagkraften)
Sonja spiller arbejdersange, evergreens og gamle revyviser, som vi kan synge med på.

6. november: (I Musikhuset)
Kampen om Grønland og Arktis med Hjørdis Nielsen fra Kommunistisk Parti i Danmark.

13. november: (I Musikhuset)
Klimakrisen – hvor slemt står det til, og hvad gør vi? Oplæg ved Karl Vogt Nielsen fra Enhedslisten.

20. november: (I Slagkraften)
Sæsonafslutning med Bennys store kolde bord med lune retter. Pris pr. deltager 125 kr. Tilmelding og betaling til Hanne Frisk på møderne eller via netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 11 24 09 33.
Møderne afholdes kl. 11.30-14.00 hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, Mølle Alle 26, Valby (i Musikhuset eller i mødelokalet Slagkraften i kælderen i hovedbygningen). Eneste undtagelse er udflugten den 25. september – se programmet ovenfor.
Nye interesserede medlemmer kan deltage på prøve op til to gange mod en betaling på 20 kr. pr. gang. Medlemskontingent udgør 200 kr. årligt eller 100 kr. halvårligt. Yderligere information fås hos: Formand Anders Kristensen telefon 23 69 07 80 eller e-mail: a@kristensen.mail.dk eller næstformand Troels Laier telefon 24 91 05 36 eller e-mail:;tlaier@webspeed.dk
NB: Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet, hvis der opstår ændringer i myndighedernes forsamlingsretningslinjer grundet COVID-19 og dermed BJMF’s brug af lokalerne.