Endnu en veteran er gået bort

Samme dag som Betty Frydensbjerg Carlsson døde, mistede vi også en af KPiDs andre veteraner, Jørgen Madsen, der blev 88 år.

Jørgen blev hurtigt politisk engageret i Danmarks Kommunistiske Ungdom og senere i Danmarks Kommunistiske Parti.

Som sønderjyde måtte han i sine unge dage aftjene sin værnepligt på Haderslev Kaserne. Her var han med til at organisere soldateroprøret i 1953 under den kolde krig, hvor de værnepligtige forlod kasernen i protest mod en forlængelse af værnepligtsperioden.

Jørgen blev udlært inden for autobranchen og blev ret hurtigt formand for Metal afdeling 14 i København, der organiserede de ansatte automekanikere mv. Som formand for fagforeningen var Jørgen med til at organisere større strejker og andre aktioner for at forbedre automekanikernes og ikke mindst lærlingenes forhold.

Som en de storkøbenhavnske fagforeningsformænd var Jørgen meget aktiv i Formandsinitiativet, der gjorde et meget stort arbejde for at aktivere fagforeningerne og deres medlemmer, så de ikke blot blev et socialdemokratisk vedhæng til magthaverne.

DKP blev desværre splittet i forbindelse med opløsningen af Sovjetunionen og de tidligere socialistiske lande i Østeuropa. Jørgen var dog politisk ikke i tvivl, så han var fra første færd med til at opbygge et nyt kommunistisk parti i Danmark, der trofast mod fortiden stadig tror på en samfundsomvæltning og overgang til socialismen. Han blev derfor medlem af ledelsen i Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD. 

Her var hans største indsats i den lange periode, hvor han var redaktør for bladet Kommunist. Men ud over det var Jørgen aktiv bl.a. i det internationale arbejde, hvor hans russiskkundskaber kom partiet til gode i forbindelse med problemerne i at forstå forskellene de mange mere eller mindre kommunistiske partier, der opstod i Rusland efter kontrarevolutionen. 

Ud over sit politiske arbejde vil Jørgen blive husket for den måde, han var på: altid meget klog, rar, hjælpsom, humoristisk og i det hele taget en, som man holdt af at være sammen med.

Jørgen vil blive husket af de danske kommunister.  Vi vil savne ham, og vi sender vores varmeste hilsner til hans familie.