Udtalelse fra Verdensfredsrådet

Verdensfredsrådet (World Peace Council (WPC)), som den international organisation for fredsbevægelser og i samarbejde med FN systemet i New York, Geneve og Wien og baseret på en 70 år lang tjeneste for fred og venskab mellem folkene, udtrykker sin dybeste bekymring og uenighed med staten Israels planer om den 1. juli 2020 at gå videre med annekteringen af de palæstinensiske områder i Jordandalen (Vestbredden). 

  Vi vil gerne gøre opmærksom på den fortsatte besættelse af de palæstinensiske områder, der blev besat den 5. juni 1967 (inklusive Østjerusalem), som på trods af ”Oslo aftalerne” fra 1993 har gennemgået forskellige stadier og faser, der har gjort besættelsen permanent og voksende gennem de ulovlige israelske bosættelser på den palæstinensiske Vestbred, gennem opbygningen af separationsmuren, belejringen af den palæstinensiske Gaza stribe, den daglige chikane af palæstinensiske borgere og volden imod dem såvel som tyveriet af land i Østjerusalem og den israelske regerings arbejde for at jødificere byen imod alle relevante resolutioner fra FN.

  Vi understreger vor stærke fordømmelse af holdningen hos de regeringer, der har godkendt, tolereret eller støttet disse brud på international lov fra Israel og dermed kastet brænde på bålet til dets aggressive og ekspansionistiske fremfærd overfor den palæstinensiske stat og det palæstinensiske folk.

  Vi har arbejdet imod enhver undertrykkelse af det palæstinensiske folk i gennem årtier og har støttet en løsning af konflikten ved skabelsen af en uafhængig, selvstændig og levedygtig palæstinensisk stat indenfor grænserne før den 4. juni 1967 med Østjerusalem som hovedstad og ved siden af Israel.

  De sidste års udvikling med USA’s administrations beslutning om at flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkendelsen af den som ”Israels udelte hovedstad”, ”nationalitetsloven” om ikke-jødiske borgere i Israel og USA’s ”århundredets plan” angående den israelsk-palæstinensiske konflikt viser USA’s og Israels klare intention om at tilsidesætte det palæstinensiske folks umistelige ret til deres stat. Derforuden indeholder USA’s ”århundredets plan” annekteringen af de 30 % af Vestbredden (område af Jordan dalen, områder nord for Det Døde Hav og bosættelser på Vestbredden), som for nylig blev annonceret af den israelske regering til den 1. juli 2020.

  Verdensfredsrådet erklærer sin faste forkastelse og afvisning af disse planer der går imod al international lov og imod holdningen hos det store flertal af nationer og folk i verden. Disse planer udgør en stor overtrædelse af FN resolutionerne og vil yderligere forværre livet for det palæstinensiske folk. Annekteringsplanerne forøger destabiliseringen og forhindringerne for fred i hele Mellemøsten.

  Vi opfordrer FN’s sikkerhedsråd og alle medlemsstater, FN’s menneskerettighedskommission og alle fredselskende mennesker i verden til at fordømme og kæmpe imod forstærkelsen af Israels besættelse af det palæstinensiske land ved denne eller lignende planer for den 1. juli 2020 eller ethvert andet tidspunkt og bekræfter vor solidaritet med det palæstinensiske folk og dets ret til selvbestemmelse.

    – For afslutningen på den israelske besættelse og en uafhængig palæstinensisk stat indenfor 1967 grænserne med Østjerusalem som hovedstad.

    – For de Forenede Nationers og medlemslandenes anerkendelse Af staten Palæstina som fuldgyldigt medlem af FN.

    – for fjernelsen af bosættelserne og bosætternes afrejse, fjernelsen af separationsmuren og retten for de palæstinensiske flygtninge til at vende tilbage til deres hjem.

    – For frigivelsen af alle palæstinensiske politiske fanger fra israelske fængsler.

Der bliver ikke fred i Mellemøsten uden retfærdighed!

På vegne af Verdensfredsrådets sekretariat

Socorro Gomes               Thanassis Pafilis

Præsident                       Generalsekretær