Forkortet udgave af en udtalelse fra Cubas udenrigsministerium den 1. juni 2020


USA har sat Cuba på deres liste over lande, der ikke vil samarbejde om at stoppe terrorisme. Begrundelsen er, at Cuba ikke vil udlevere medlemmer af Den Nationale Befrielsesbevægelse, ELN, i Cuba.
Sandheden er ganske anderledes, end USA’s regering påstår.
De pågældende medlemmer af ELN er i Cuba for at forhandle en fredsaftale med regeringen i Columbia.
Fredsforhandlingerne begyndte i Ecuador i februar 2017. I forhandlingerne deltog som mæglere repræsentanter for Brasilien, Chile, Ecuador, Venezuela og Norge. Ecuadors nye USA-venlige regering ønskede ikke mere at huse fredsforhandlingerne. Fredsforhandlingerne blev derfor i maj 2018 flyttet til Havanna.
Fra starten var det en aftale, at fredsforhandlerne fra begge sider – altså Columbias regering og Den Nationale Befrielsesbevægelse – skulle kunne vende hjem til Columbia i sikkerhed. Denne aftale blev støttet af mæglerlandene. Det er fordi Columbias nye regering ikke mere vil anerkende denne aftale, at ELNs repræsentanter stadig befinder sig i Cuba.
At USA nu benytter ELNs fredsforhandleres tilstedeværelse i Cuba er et led i USA’s stadige forsøg på at mistænkeliggøre Cuba og samtidig en støtte til det højreorienterede styre i Columbia. Som tak for denne støtte besluttede Columbia ikke mere at støtte FNs generalforsamlings krav om, at USA’s blokade af Cuba skal bringes til ophør.
Den 30. april blev Cubas ambassade i USA udsat for et terrorangreb, men fra USA’s regerings side er der ikke kommet nogen form for beklagelse. Samtidig forsætter USA sin støtte til terrorister og terrorgrupper, der opererer fra USA’s territorium på at undergrave Cuba.
Cuba har nu henvendt sig til regeringen i Columbia for at få den til at klart at melde sin holdning ud til optagelsen af Cuba på USA’s terrorliste og til at fortælle, hvilken rolle regeringens repræsentanter har spillet.

Kommunistisk Parti i Danmark støtter fuldt ud Cuba i denne sag. Det er ikke Cuba, der støtter terrorisme, men tværtimod USA og dets allierede i bl.a. Columbia.