Om udviklingen i flygtningesituationen og regerings tiltag Udtalelse fra Det Græske Kommunistparti KKE’s Centralkomite.

U

Den seneste udvikling, med  indespærringen af tusindvis af flygtninge og immigranter på de Ægæiske Øer og ved den græsk-tyrkiske grænse ved Evros, bekræfter igen, at den EU- og NATO-politik, som den græske regering har fulgt og nøje overholder. På den ene side er de ansvarlig for opløsningen af lande og fordrivelsen af folk, og for det andet for indespærringen af de fordrevne folk på øer og ved grænser.  Denne politik har banet vejen for Erdogans forsøg på at opnå sine egne målsætninger, ved at bruge flygtningesituationen som en løftestang.

Hvis der nu ikke er diskussion eller konflikt angående denne politik, med Dublin Forordningen og aftalerne med EU og Tyrkiet, så vil ingen bekæmpe overgreb, og der vil ikke lyde hykleriske følsomme og sympatiserende stemmer fra EU’s embedsmænd og ingen udtalelser fra regeringer om solidaritet. EU kunne tackle forværringen af dette problem med forsøg om at sende flere penge til Erdogan.

Det der vil ske, er at antallet af døde vil stige, herunder små børn. For flygtninge og immigranter  vil søge endnu farligere flugtruter og som derfor vil være et let bytte for menneskehandlere og også for regeringer, som Erdogan-regeringen, der udnytter dem til sine egne geopolitiske spil, også for at presse EU-NATO-USA til yderligere udvekslinger for at støtte invasionen af Syrien.

Ved NATOs særlige møde for ambassadørerne, hvor Tyrkiet bad om NATO’s assistance til at opretholde sin besættelse og egentlig til at annektere de syriske områder, det ulovligt havde invaderet, var den græske regerings svar tilsyneladende kun at rejse spørgsmålet om Tyrkiets overholdelse af den tyrkiske flygtninge aftale.  Hvis dette er sandt, er det meget farligt, da det i virkeligheden anerkender det tyrkiske borgerskabs aggressive holdning på bekostning af andre landets suveræne rettigheder og krænker aftalerne, der fastlægger grænser som Lausanne-aftalen.  Konsekvensen af alt dette bliver betalt af folkene.

Så i stedet for at spille med musklerne overfor både nødlidende og druknende flygtninge og øboere, burde Nyt Demokrati-regeringen mande sig op overfor EU og  NATO, som ser Tyrkiets invasion af Idlib som ”bare” et alibi for Erdogan til at udbytte flygtninge og immigranter til fordel for den tyrkiske herskende klasse.  Vi opfordrer Nyt Demokrati-regeringen til at træde ud af Dublin Forordningen og forlange ophævelse af Fælleserklæringen fra EU og Tyrkiet, som forvandler Grækenland til et varehus for sjæle, og få flygtningene til at tage til deres bestemmelseslande.

I Evros og Det Ægæiske Hav er det græske folks fjender ikke ofrene for det kapitalistiske barbari, de som er rykket op med rode af krige og interventioner, der er iscenesat af USA, NATO og EU med støtte fra alle de græske regeringer, i græsk kapitals interesser.  Fjenden er den politik, der på den ene side støtter imperialistiske krige, der forøger bølgerne af flygtninge, og som på den anden side forvandler Grækenland til en fængselsstat for at beskytte ”EU-Fortet”.

Den nødvendige bevogtning af Evros’ grænser kan ikke bruges til at legitimere ultrahøjre stemmer og aktioner, åbne og skjulte, der støttes af ministrenes racistiske skældsord, så  denne politiks gerningsmænd forbliver uskadte.  De reaktionære fremmedfjendske   stemmer, som  søger at vende det græske folk mod ofrene, flygtningene og immigranterne, bliver til syvende og sidst den bedste støtte for de, der skaber og opretholder problemer, bliver den bedste støtte for Erdogan-regeringen, som forsøger at udnytte disse folk til deres ene formål.

I denne henseende, er vi imod Nyt Demokrati-regeringens tiltag og anser dem for at føre til dødvande.  Især kravet om anvendelse af Artikel 78 i Lissabon Traktaten for at involvere Det Europæiske Grænse- og Kystvagtsbureau (Frontex), det vil sige fremmed militær i hurtige militærenheder for at beskytte den græske grænse, hvilket er en bevægelse i en farlig retning, der vil komplicere situationen.  Trods alt er der ikke kommet en løsning indtil nu ved at involvere NATO og Frontex i det Ægæsike Hav.  Faktisk er det præcist modsatte sket.

Syriza og de andre partier siger ikke et ord om Dublin Forordningen og Aftalen mellem Tyrkiet og EU, som forvandler øerne, landet til et center af ”åben” og ”lukket” indespærring.

Vi opfordrer det græske folk, særligt indbyggerne på øerne og i grænseregionerne til at organisere deres kamp, sætte fokus på de ansvarlige og de sager, der ligger til grund for problemet.  At isolere både reaktionær nationalisme og undertrykkelse, og også den farlige kosmopolitisme i teorierne om ”åbne grænser”.  Folkene må være solidariske med hinanden og skabe en alliance i deres kampe mod de borgerlige regeringer og deres imperialistiske partnere.

Det, der er brug for nu, er:

  • Opgivelse af Dublin Forordningen og Fælleserklæringen mellem EU og Tyrkiet, som alligevel er ineffektive og inaktive,
  • At lukke alle hot spots på de ægæiske øer og undlade at skabe nye, både åbne og lukkede.
  • Øjeblikkelig frigivelse af flygtningene fra disse øer og hurtige procedurer for at de kan rejse til deres bestemmelseslande,
  • Organisering af EU og FN af asylprocedurer, i Tyrkiet og ved den græske grænse og den syriske grænse, og direkte adgang for flygtningen til deres bestemmelseslande.  Dette  tiltag kan støtte flygtningennes krav på beskyttelse i henhold til internationale konventioner,
  • Stop for al deltagelse, støtte og involvering i NATO’s, USA’s og EU’s aktioner og operationer i Mellemøsten, som støtter Tyrkiets invasion af Syrien, intervention i Libyen, der fortsætter krig og katastrofer.

Athen 3. marts 2020

Forretningsudvalget for KKE’s centralkomite.