Bolivia

Kommunistisk Parti i Danmark tager på det kraftigste afstand fra det USA-inspirerede kup i Bolivia. Kuppet betød, at den folkevalgte præsident Evo Morales blev tvunget til midlertidigt at forlade landet.

Kuppet i Bolivia er et nyt eksempel på, hvordan USA og dets lokale lakajer prøver at underminere og fratage arbejderklassen og det arbejdende folk magten i de lande, hvor det er lykkedes at bremse kapitalismens og imperialismens magt. Vi så det ske i Brasilien, hvor et halv-fascistisk kup gav magten tilbage til USA og dets lokale undersåtter. Vi ser det i Venezuela, hvor det dog stadig ikke er lykkedes at få afskaffet demokratiet, men hvor de imperialistiske kræfter stadig håber at kunne overtage magten. Vi ser de fortsatte mangeårige forsøg på at undergrave Cuba. Tilsvarende er sket og sker i Chile, Colombia, Ecuador og andre steder.

Senest er det så Bolivias folkevalgte styre, det går ud over. Bolivia var nemlig under Evo Morales og det socialistiske partis regeringstid ikke bare et land rigt på mineraler mv. men samtidig et land, hvor det arbejdende folk, herunder den oprindelige indianske befolkning, fik magten i stedet for de storkapitalistiske koncerner.

Den gamle og klassiske parole Yankee go home! er mere aktuel end nogensinde.

Styrk solidariteten med befolkningen i Bolivia og alle andre lande, der er under angreb fra USA-imperialismen, NATO og EU!