Det 21. møde for kommunistiske og arbejderpartier blev afholdt i Tyrkiet den 18-20. oktober 2019.

De danske deltagere fra KPiD var partiformanden, Rikke Carlsson, og international sekretær Bo Møller.

Mødet var arrangeret af Tyrkiets Kommunistiske Parti og Grækenlands Kommunistiske Parti i fællesskab.

Der deltog 137 delegerede fra 74 partier i 58 lande.

Mødet vedtog nedenstående appel og arbejdsplan (lettere forkortet):

I år er det 100-års-dagen for stiftelsen af Kommunistisk Internationale, Komintern. Siden har vi utallige gange oplevet situationer, der beviser vigtigheden af solidaritet og af kommunisternes fælles kamp og af vigtigheden af at forene de revolutionære kræfter i kampen for at afskaffe kapitalismen som et ødelæggende verdenssystem uden fremtid. 

Millioner af mennesker verden over mærker, at deres rettigheder bliver forringet, og voksende fattigdom, arbejdsløshed og kriser omkring flygtninge og migration. Dette er alt sammen et resultat skabt af et historiskoverlevet kapitalistisk system. Skærpelsen af klassemodsætningerne og den indbyrdes magtkamp mellem de imperialistiske magter er et resultat af en udvikling, der er baseret på monopolernes profit og udbytning.

Modsætningen mellem arbejde og kapital uddybes i takt med udviklingen af kapitalismens undertrykkende og aggressive karakter, og det er som altid arbejderklassen, der på deres skuldre må bære den tunge byrde. 

Konkurrence, krige og usikkerhed vokser pga. den imperialistiske aggression. De stigende militære aktiviteter, aggressioner, destabiliserende indgreb, sanktioner og blokader er støttet af de imperialistiske magter med USA i spidsen og med opbakning fra andre magtfulde kapitalistiske kræfter som EU. NATOs pres på medlemsstaterne for at øge militærudgifterne, øge udgifterne til atomvåben og støtte til udforskningen af verdensrummets militære muligheder, planerne om at skabe en EU-hær og aggressive militærøvelser er ikke skabt for at øge sikkerheden eller for fred i verden, men udelukkende for at styrke monopolernes interesser og deres magt over jordens folk.

Naturen bliver mishandlet af monopolernes grådighed for at opnå større profit. Det omfatter også den aktuelle ødelæggelse af Amazon-området, der er et resultat af kapitalens interesser. Millioner af menneskerhar ikke adgang til frisk vand, en tredjedel af jordens befolkning mangler basale hygiejniske faciliteter, naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser og orkaner er skyld i alvorlige miljømæssige trusler.

Kapitalens magt over videnskabelige og tekniske fremskridt har ødelæggende følger i stedet for at tjene menneskehedens fremskridt. De umiddelbare muligheder, der bliver skabt af videnskabens og teknologiens fremskridt for at løse menneskehedens alvorlige problemer, kan kun blive udnyttet, hvis arbejderklassen har magten. Socialismen er ikke blot den eneste løsning, men også en afgørende nødvendighed for at stoppe miljøødelæggelserne.

På trods af alle vanskeligheder reagerer arbejdere og folkelige bevægelser mod kapitalens angreb. Strejkerog andre af arbejderklassens kampvåben udvikles, som det også sker med folkets modstand mod besættelser og imperialistiske trusler i kampen for at forsvare de demokratiske rettigheder.

Udviklingen i Asien er alarmerende. USA og andre magter udnytter lokale konflikter til at destabilisere freden og stabiliteten i regionen. Situationen kræver folkenes forenede kræfter for på fredelig vis sammen at kunne overvinde den nuværende situation og erstatte den med et styre, hvor landenes selvbestemmelserespekteres og internationale love følges.

Specielt farlig er situationen omkring den persiske golf, hvor USA og dets imperialistiske allierede skaber en livsfarlig risiko for folk i regionen og i hele verden. Under disse omstændigheder er det nødvendigt at styrke den internationale solidaritet mellem kommunistiske partier og klasseorienterede arbejderorganisationer, med sociale, folkelige og progressive bevægelser og organisationer blandt fattige bønder og landarbejdere. Det er disse kræfter, der må lede modstandskampen.

Det 21. møde opfordrer til samlede fælles aktiviteter og solidaritet:

Med strejker og andre former for arbejdskamp og for folkets rettigheder

Med kommunister og andre revolutionære, som oplever forfølgelse og forbud og angreb på de demokratiske rettigheder, mod antikommunismen og forfalskningen af socialismens og den revolutionære bevægelses historie, som ærer 75-året for sejren over fascismen og nazismen, og især fordømmer den resolutionen, der for kort tid siden blev vedtaget af EU-parlamentet, som ligestiller kommunisme og nazisme.

For bredt at fejre 150-året for V. I. Lenins fødsel såvel som 200-året for Friedrich Engels fødsel.

For at ære vores kammerater Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht i 100-året for mordet på dem.

Med det socialistiske Cuba, som står over for imperialismens politiske, økonomiske og militære omringelse anført af USA. Vi kræver at den amerikanske blokade af Cuba stoppes.

Med arbejderklassen som kæmper mod imperialistiske militære aggressioner fra USA og deres allieredes side, herunder mod Tyrkiets besættelse af dele af Syrien, hvilket øger usikkerheden i Syrien og truer Syriens selvstændighed og territoriale integritet. Mod Israels aggression over for Libanon, Syrien og Irak, og med folket i Libyen, Donbass og kommunisterne i Ukraine mod det reaktionære regime i Kiev, for det kurdiske folks rettigheder og deres ret til selv at bestemme deres fremtid.

Med folket i Yemen, der lider under følgerne af Saudi Arabiens og deres allieredes langvarige krig, der har ført til en humanitær katastrofe. Vi støtter folket i Yemens ret til at bestemme over deres egen fremtid uden udenlandsk indblanding.

Med folket i Palæstina og deres kamp mod besættelsen og for selvbestemmelse, hvor der etableres en national og selvstændig stat med Østjerusalem som hovedstad i henhold til FNs beslutninger. Vi støtter det palæstinensiske folks modstand og fordømmer Israels og imperialisternes kriminelle forslag om en såkaldt ‘århundredets handel’ omkring opdeling af Palæstina.

Med folket i Cypern og andre steder, der kæmper mod udenlandsk besættelse

Med folket i Vestsahara som kæmper mod besættelsen.

Med folket i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Venezuela, Nicaragua, Bolivia og Iran, der kæmper mod USA’s blokade, destabilisering, økonomisk sanktioner og trusler om militær indgriben.

Med Ecuadors folk, der kæmper mod de spareforanstaltninger som landets regering har indført.

Med folket i Columbia som lider under følgerne af den borgerlige regering i Columbias manglende opfyldelseaf fredsaftalerne, og mod det stigende antal domme og mord vendt mod revolutionære og socialebevægelser.

Med alle folk, der kæmpe mod reaktionære regimer, herunder især folkene i Sudan, Pakistan og Libanon såvel som andre lande i Mellemøsten og Afrika.

Med det irakiske folks kamp, og vi støtter deres retfærdige krav.

Med politiske fanger, der ulovligt er straffet for anti-imperialistisk og anti-zionistisk kamp, med flygtninge og immigranter, oprindelige folk i mange lande og imod racistiske, fascistiske og fanatiske angreb og voldsom undertrykkelse.

For kvinders ret til ligestilling imod undertrykkelse, diskrimination og udbytning.

For ungdommens kamp for gratis uddannelse, for retten til arbejde, og for et liv uden udbytning.

Imod ødelæggelsen af natur og miljø på grundlag af arbejderklassens og folkets interesser.

For fred også selvstændighed, imod militarisme og krig, imod USA og NATOs militære baser, imod NATO,for en afskaffelse af alle masseødelæggelsesvåben. Vi tager afstand fra atomoprustning og USA’s ønske om at bryde de internationale aftaler om våbenkontrol.

I anledning af 75-året for FNs Charter fordømmer vi den imperialistiske indblanding, som klart bryder med FNs beslutninger, ikke mindst de beslutninger, der blev indgået under deltagelse af Sovjetunionen og de andre socialistiske stater under de tidligere internationale betingelser.

Med Syriens folk via afholdelsen af et solidaritetsmøde, der finder sted den 28-30. november 2019 i Damaskus og for de fortsatte solidaritetsaktiviteter i det kommende år.

Længe leve den proletariske internationalisme!

Længe leve revolutionen og socialismen!