USA mod Iran: En trussel mod verdensfreden

Udtalelse fra en lang række kommunistiske partier, herunder KPiD:

Den amerikanske administrations udtalelser viser tydeligt, at den vil udnytte alle midler til at tvinge Den Islamiske Republik Iran til at underkaste sig de amerikanske planer for at få overherredømme i regionen.

Det minder om situationen i maj 2018, hvor Trumps administration i modstrid med det meste af verdens ønsker, trak sig ud af atomaftalen med Iran fra 2015. Denne beslutning blev truffet på trods af appeller fra mange lande og fra FN. Den har kraftigt øget spændingen i regionen og har styrket truslen om en ny ødelæggende krig i Mellemøsten.
Det er yderst bekymrende, at der er indført ​​økonomiske, bankmæssige og monetære sanktioner over for Iran. De har undergravet landets økonomi og ført til omfattende fabrikslukninger og en stigning i arbejdsløshed og fattigdom.


Vi fordømmer stærkt den amerikanske regering og dens krigeriske repræsentanter som Mike Pompeo og John Bolton for at skabe stigende spænding og trusler om militær indgriben over for Iran samt brugen af ​​økonomiske sanktioner som et middel til at sulte befolkningen i Iran til underkastelse. Disse handlinger har en katastrofal indflydelse på det iranske folks fortsatte kamp for fred, suverænitet og social retfærdighed samt for menneskerettigheder og demokratiske rettigheder.

Formålet med USA’s politik over for Iran er at sikre ubestridt dominans over regionen for den amerikanske imperialisme og dens allierede. Den amerikanske regeringers handlinger og politik over for Iran har og er koordineret med regeringerne i Israel og Saudi-Arabien.

Hvis den nuværende eskalering af aggression fra USAs og dets allierede side i Mellemøsten ikke bliver begrænset og stoppet, er risikoen for en ny og katastrofal krig med uforudsigelige konsekvenser for fred og stabilitet i hele regionen og globalt reel og enorm.

Fredselskende kræfter over hele verden må arbejde sammen for at fremme afspænding og fordømme udenlandsk indblanding i Irans interne anliggender.

Irans fremtid og landets politiske system bør bestemmes af det iranske folk. Vi afviser sammen med alle progressive kræfter i Iran udenlandsk indblanding.

Vi opfordrer alle kræfter, der kæmper for fred og nedrustning, til at fordømme den amerikanske administration og dens saudiske og israelske allieredes politik over for Iran i strid med FN-pagten.

Vi siger nej til sanktioner og nej til krig mod Iran.