Forbud mod kommunisme i Polen

Udtalelse fra en lang række kommunistiske partier, herunder KPiD:


Den anti-kommunistiske forfølgelse i Polen intensiveres af de statslige myndigheder, der forsøger at kriminalisere kommunistisk aktivitet ved at ændre straffeloven. Det er et element i den anti-kommunistiske kampagne for at forbyde det kommunistiske parti i Polen. Lovændringer er er en del af forfølgelsen, og kommer oveni f.eks. forsøget på at dømme medlemmerne af det polske kommunistiske parti og redaktionen af dets blad “Brzask”. Denne forfølgelse har foreløbig varet i ca. 3,5 år på trods af, at retten i januar erklærede de anklagede for uskyldige. Samtidig lægger de polske myndigheder andre hindringer i vejen for al kommunistisk aktivitet, og de forfalsker historien og ødelægger alt, der er forbundet med kommunismen og med Folkets Polen.


Ændringerne i straffeloven, herunder forbuddet mod kommunistisk aktivitet (artikel 256), blev foretaget kun 10 dage før valget til Europa-Parlamentet. De betyder tungere, uacceptable straffe og udvidelse af omfanget af strafbare handlinger. Ændringerne er talrige og vedrører 105 ud af 360 artikler i loven. Regeringen fremlagde ændringerne som en reaktion på pædofili-skandalen blandt de katolske præster og relateret til denne forbrydelse. Men kun et par ændringsforslag vedrører netop dette.


De reaktionære ændringer er blevet gennemført meget hurtigt. Den 14. maj blev projektet af regeringen viderebragt til parlamentet. Næste dag startede Sejm (parlamentets underhus) lovgivningsarbejdet, og den 16. maj blev de stemt igennem. Kort efter blev det oversendt til senatet (overhuset), der tilføjede yderligere 43 ændringsforslag. Disse skal nu tilbage til Sejm. Regeringen har flertal i begge parlamentets kamre, så det vil ikke give nogen problemer at vedtage ændringsforslagene. Derefter skal den nye lov underskrives af præsidenten.

Det er en udbredt opfattelse blandt advokater, at ændringerne af straffeloven er i strid med forfatningen og med menneskerettighederne. Forfatningsdomstolen kontrolleres dog for øjeblikket af dommere, der er udpeget af regeringen.

Den ændrede paragraf 256 forbyder kommunisme og ligestiller kommunisme med nazisme og fascisme. For 10 år siden var der allerede forsøg på at forbyde de kommunistiske symboler (f.eks. hammer og segl) med samme paragraf. Det blev mødt med nationale og internationale protester, og i 2011 blev de ophævet af forfatningsdomstolen. Men i de senere år blev loven brugt meget bredt, som det ses af retssagen mod det kommunistiske parti og “Brzask”. Den nye udgave af loven forbyder ideologien, symbolerne og alt andet indhold (tryksager, lydoptagelser osv.) samt præsentation af og besiddelse af ethvert kommunistisk symbol. Den nye lovparagraf øger samtidig straffen fra 2 til 3 års fængsel.

Vi kræver, at alle retsforfølgelser mod kommunisterne stoppes straks