1. maj tale 2019 Aarhus af Rikke G.F. Carlsson

Dansk politik er i dag en stor kagedyst. Vi skal tale om lagkager og pokaler i dag. Ingredienserne er nogle du og jeg skaber, og jeg må sige at trods mængden af dem, er politikkerne blevet ekstrem nærige når de byder os et stykke af kagen.

Så er der politikere som slet ikke evner at stille op til denne dyst, de vil bare have serveret, spise det hele selv og gå direkte til prisoverækkelsen. Anders Samuelsen er sådan en. Han vælger i stedet for lagkage at dele pokaler ud i hans helt egen konkurrence. En stor skinnende pokal til den, der kan finde en milliard at spare i skat.  Indtil videre har han siden sidste valg givet sig selv 21 pokaler, altså 21 milliarder er forsvundet ud af den fælles lagkage.

Ikke mærkeligt at kagen efterhånden er blevet så ernæringsfattig, så ingen bliver helt mætte.

Regionerne, som er oppe i valgtemaerne, er nu forhøjet til demokratiets højborg, selv om de ikke laver andet end at fordele en lagkage, hvis størrelse er fastlagt på forhånd af EU og regeringen. I nogle regioner får specielhandicappede et lille stykke af kagen, mens man så har forbigået miljøområdet. Lagkagen er den samme. Da man nedlagde amterne og fratog regionerne retten til at opkræve skat, blev denne konstruktion til en lagkagebeskæring. I samme periode er de folkevalgte i Danmark gået fra 12.500 folkevalgte til i dag kun 2.500. – ikke mærkeligt at folk føler at politikerne er langt fra kontakt med virkeligheden.

Jeg må bare lige sige at mængden af penge er konstant, når man ikke forøger indtægtssiden – altså skatten. Argumenter som ”vi har ikke råd”, eller ”kan du finansiere det?” er en ansvars forflyttelse af egne politiske valg. Næsten alle politikere i folketinget er for EU og derfor underlagt de nedskæringer som påduttes derfra. De 2 % årlige nedskæringer alle i stat, regioner og kommuner er underlagt, er politikernes valg. Det er ikke en naturlov EU putter ned over vores liv. Det gør ingen forskel om blokken bliver rød blå eller brun, så længe vi er underlagt EU’s finanspagt. Men ingen politikere taler om det. Det er også EU der bestemte, at over 58 kommuner der ville skifte bank efter bankskandalerne, ikke kunne forlade Nordea og Danske Bank.

Det står klart, at de regionale sundhedsvæsner har været underfinansieret med i gennemsnit mere end 1 mia. kr. årligt, siden 2015. det vil sige at vi her kan finde 3 af Anders Samuelsens pokaler.  Så de 350 rigeste familier Danmark, der også har sluppet for at betale skat, må være nogle af dem der har stået til hans egen pokaluddeling. De har nemlig lagt 60 millioner af deres formue i skattely og altså deltaget i skattesparerunden, på eget initiativ.

Hvad betyder det for dig og mig, alt det her med kager og pokaler?  Lige fra vi bliver født mærker vi allerede på føde afdelingen, at man bliver sendt hjem næsten før man føder.  Er man så uheldig og føder et sygt eller handicappet barn ved man nu på forhånd, at det bliver en livslang kamp at få tildelt et værdigt liv med tryghed. Også at chancen for at ens barn bliver sygt med selvmordstanker allerede i en alder af 11 år, som børneorganisationerne beretter. Og hvis dine forældre er flygtet og er kommet gennem nåleøjet til Danmark, så kan barnet være vis om at sådan et lille væsen vil arve forældrenes traumer på et asylcenter.

At Autistiske børn bliver mere syge og tit vælger selvmord som løsning, da de med vold og magt bliver tvunget til inklusion i folkeskolen, fordi forældre trues med tvangsfjernelse af kommunen, hvis ikke børnene møder op. 

At blive overset i vuggestuer og børnehaver, mens vi prøver at passe vores arbejde. Og her er du ikke engang blevet voksen endnu.

Er du så heldig som voksen at have et arbejde, skal du leve med presset og risikoen for arbejdsskader, da arbejdsmiljøet er det hårdeste i nyere tid. Du skal arbejde og have ansvar for de nedskæringer der har ramt din arbejdsplads, med stress som følge.

Og er de en af dem som er kommet ud for en arbejdsulykke, eller er blevet alvorlig syg, så venter et ondskab af et system, der udover det voldsomme økonomiske knæk også smadrer dig og din familie psykisk.

Så venter der ungdommen et uopnåeligt privat boligmarked, samtidig med man bogstaveligt talt smadre de almennyttige boliger. Og når jeg siger uopnåeligt, det bliver stadig mere økonomisk umuligt at få en bolig i den storby de er vokset op i, og derfor så ses der flere og flere unge hjemløse, der så også tit ender i psykiatrien. Uddannelsesområdet er skåret ind til benet og de unge får skæld ud hvis de protesterer. Ja og så ser de frem til et arbejdsliv uden fremtid til otium.

Og er du overlevet og blevet gamme,l kan du selvfølgelig juble over de ca. 16 kr. du har fået tildelt oveni den formidable formue der i forvejen bliver tildelt folkepensionister.

Det skal vi ikke finde os i.  Mængden af penge den samme, det er hvordan den fordeles der er afgørende.

Vores miljøpolitik bestemmes af EU, Dansk Landbrug og fiskekonger. Men konsekvenserne er ikke til at få øje på. Tvært imod peger alt på dig og mig og vores vilde valg i køleboksen.  Det kan ikke tage mere end ”50 stramningerstid” på flygtninge området, at konstruere nogle klimalovforslag der virkelig batter. Man kunne for eksempel som politiker forbyde det som er giftigt for os og miljøet, og tvangsomlægge industri. Det er ikke raketvidenskab.

EU hjælper ikke her med fælles regler, de giver bare vores regering dispensation til de gifte som vi ødelægger vores vandmiljø med. EU blander sig ikke med sanktioner, trods østersølandene har en hensigtserklæring derom. Næh, det er helt ok, at vi etablerer havbrug i Kattegat som er iltproppen i Østersøen. EU er ingen hjælp for dig og din hverdag. I Nordjylland flyttede et firma, bare fordi huslejen var billigere i et andet EU land, og bum stod 300 nordjyder arbejdsløse. Vognfirmaet der havde filippinske slaver under kummerlige forhold, også flyttet til et andet EU

land. Og der er stadig masser slaver. I sidste uge sendte et byggefirma i København 20 grækere hjem uden løn og nye 20 ankom. Fagbevægelsen kan slet ikke følge med. Det er den hellige fri bevægelighed med de åbne grænser af arbejdskraft.

Vi får ikke noget forærende. Vi må sammen vælge en anden vej. En anden politik og et andet liv. Det fortjener vi fordi vi er mennesker der bidrager til livet og fællesskabet. Men det kræver også et valg, så tænk jer godt om når krydsene sættes. Tænk på pokaler og lagkager. Stem på en ren EU- modstander der vil selvstændighed for Danmark, og magten over egen økonomi og lovgivning. Stem på en krigsmodstander, som hellere vil bruge forskningsmidler på liv end på våbenforskning. Lige nu har EU en forskningsfond på 100 millioner kr. der er øremærket til krigsudvikling, – tænk hvad de penge kunne udrette på universiteter i menneskeliv og klima?

Vi kommunister vil en bedre verden, vi tror på at samfundet kan ændres i fællesskab. Et samfund med folkemagt mod pengemagt.

Husk 1. maj er en kamp dag. Her fejrer vi alt det vi har tilkæmpet os. Intet blev os foræret.