Nyheder

Indsamling 2022

Read more

Leder: Er venstrefløjen et alternativ? 

[KOMMUNIST nr. 10 2022] Krigen i Ukraine udstiller den europæiske venstrefløj og dens manglende analyse og forståelse af kapitalismens kræfter. Finske Vänsteralliancen gik ind for at søge om optagelse i NATO, mens det svenske Vänsterpartiet var imod Sveriges optagelse i NATO. Det polske venstrefløjsparti Razem går ind for både NATO og… Read more

Kongres hilsner

Hilsen til Kommunistisk Parti i Danmarks 13. kongres Kære kammerater Jeg overbringer jer de hjerteligste kamphilsner fra partiledelse og medlemmer af Tysklands kommunistiske Parti. Tak for indbydelsen til jeres kongres. Vi takker jer endnu engang hjerteligt for jeres støtte sidste sommer, da vores status som politisk parti var truet. Den… Read more

Ikke mere krig. Fjern blokaden mod Cuba.

Kommunistisk Parti i Danmark 13. kongres udtaler : ”Embargo er et fromt ord, blokade mere dækkende…….Det er ikke en embargo, ikke en blokade. Det er en økonomisk krig mod vores land” Fidel Castro Ruz. I mere end 60 år har USA forsøgt at knuse den cubanske revolution med indførelse af… Read more

Der skal penge på bordet!

Faglige udtalelse fra Kommunistisk Parti i Danmarks 13. Kongres: Fagbevægelsen står nu som før over for et valg mellem to linjer: – Enten at lade sig bruge af samfundets egentlige magthaver, storkapitalen, til at administrere i overensstemmelse med dens ønsker, – Eller at bruge vundne positioner til at nedbryde storkapitalens magt og støtte de krav og den aktivitet… Read more

Husk vælgererklæring til Folkebevægelsen mod EU Klik her:

Read more

Løbeseddel 1. Maj

Read more

Besættelse, krig og kampen om fred

Vi lever i en tid hvor besættelse og krig er blevet hverdag for store dele af menneskeligheden. Disse forbrydelser imod menneskeheden, og den foragt for livet som de repræsenterer, bliver ofte negligeret i den vestlige verdens dagspresse. Kampen for det Palæstinensiske folks frigørelse fra apartheid har stået på i 74… Read more

Tale af KKE’s formand, Dimitris Koutsoumbas, ved politisk møde Lørdag den 9. april på Arbejdermuseet.

Til mødet var indbudt de herboende græske kommunister, SKP, NKP og KPiD samt Horserød/Stutthof-foreningen Gode venner og kammerater! Vi er meget glade for at stå her blandt græske immigranter i Danmark, som – enten for mange år siden eller for nylig – blev tvunget til at forlade vores land for… Read more

Read more

DET KOMMUNISTISKE UNGDOMSFORBUND udtaler følgende:

DKU fordømmer den politisk motiverede arrestation af vores ukrainske kammerater. Lederen af ” Ukraines Leninistiske Ungdoms Union” Mikhail Kononovich og hans bror Alexander Kononovich er blevet arresteret af det ukrainske styre i dets kamp mod kommunister og andre politiske modstandere. De er inden for de sidste timer blevet anklaget for at… Read more

CUBA GÅR IND FOR EN LØSNING, DER GARANTERER ALLES SIKKERHED OG SUVERÆNITET.

USA’s insisteren på at fortsætte NATO’s skridtvise ekspansion frem mod grænserne af Den Russiske Føderation har ført til en dramatisk og uforudsigelig situation, som kunne være undgået.De militære bevægelser, som USA og NATO har udført i de seneste måneder frem mod regioner, der støder op til Den Russiske Føderation, samt… Read more

Kommunistisk Parti i Danmark udtaler:

Kommunisterne bakker om bagagearbejdernes krav til SAS Selvom bagagearbejderne har genoptaget arbejdet, skal folk stadig huskes på, at mens SAS gav deres topchef 13 millioner i historisk høj løn, truede de bagagearbejderne med fyring, hvis de ikke genoptog deres arbejde. Strejken, som ikke var ulovlig, men overenskomststridig, var berettiget på trods af at manges ferieplaner blev forstyrret. Men dette kunne have været… Read more

Kommunistisk Parti i Danmark udtaler: Danskerne ønsker fred!

Den socialdemokratiske regering er godt i gang med at forhandle en aftale igennem med USA om, at der i fremtiden skal være amerikanske tropper og våben på dansk jord. Krigsskibe i Århus og de ”grønne djævle” i Slagelse måske med atomvåben i baghånden. Den danske regering ser dog helst ikke atomvåben på dansk jord, men vil… Read more

393 stemmer – heraf 11 danske – for en svinestreg mod Cuba

EU-parlamentet har den 16. december vedtaget en uhyrlig resolution, som anklager Cuba for tortur, og som ikke nævner USA’s blokade med ét ord. Kun to danske MEP’er stemte imod. Kommentar af Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening Det er med sorg og vrede jeg som formand for Dansk-Cubansk Forening læser… Read more

EU-parlamentet manipuleres af Cuba-fjender

Torsdag den 16. december skal EU-parlamentet for fjerde gang i år diskutere og stemme om synet på samt EU’s forhold til Cuba. Cuba-fjendtlige MEP’er trækker igen og igen EU-parlamentet rundt ved næsen og er flere gange lykkedes med at få et flertal af EU-parlamentets medlemmer til at stemme for resolutioner, derudstiller Cuba som… Read more

Åbent brev til USA’s præsident Joe Biden Att: USA’s ambassadør i Danmark Stuart Dwyer

Den 14. november 2021 Dansk-Cubansk Forening henvender sig til USA’s præsident Biden og Kongressen i Washington med en appel om at USA ophæver sin folkeretsstridige blokade mod Cuba og normaliserer forholdet, så de to lande og de to folk kan leve i fred med hinanden. Vi véd at lignende appeller i disse… Read more

Stop blokaden – lad Cuba i fred!

HASTEINDKALDT MANIFESTATION VED USA’s AMBASSADE’ Demonstration ved USA’s ambassade, Dag Hammarskjølds Alle 17 i KøbenhavnSøndag den 14. november kl. 15:00 På mandag (15. november) er der kaldt til kontrarevolutionære marcher i og uden for Cuba i et forsøg på at destabilisere Cuba. Mange af dem, der står bag marcherne er… Read more

Mens Cuba er på vej ud af corona-krisen – forbereder Cubas fjender ny uro

Redegørelse og udtalelse fra Dansk-Cubansk Forening Der er positive meldinger fra Cuba om, at corona igen er ved at være under kontrol. Vaccinekampagnen kører i højeste gear, og Cuba er det land i Latinamerika, hvor flest er vaccineret. Cuba producerer egne vacciner i så betydelige mængder, at også andre lande… Read more

DE SNAKKER OM VÅBENKONTROL, MENS DE RUSTER TIL KRIG

DE SNAKKER OM VÅBENKONTROL, MENS DE RUSTER TIL KRIG Center for militære studier holder seminar om våbenkontrol, i tæt samarbejde med regeringen. Men tag ikke fejl – den overordnede idé er ikke at stoppe eller begrænse militariseringen – bagved ligger spekulationen om hvordan USA, NATO og EU kan sikre sig… Read more