Folkeafstemningen den 3. december handler om at bevare retten til national selvbestemmelse.

Grundlovens § 20 slår fast, at regeringen skal have mandat fra befolkningen eller 5/6 af Folketingets medlemmer, hvis man vil overføre dansk suverænitet til en fremmed magt.

Ja-partierne vil have befolkningen til at give dem en blankocheck til at partierne til en hver tid kan tilslutte Danmark til de dele af EU’s retspolitik, som ja-partierne mener vil være i Danmarks interesse.

Dette er ikke i overensstemmelse med grundloven, da tilvalgsordningen er for ukonkret. Man ved jo ikke, hvad man stemmer ja til. Grundloven slår fast, at suverænitet kun kan afgives i nærmere bestemt omfang og altså ikke som en blankocheck. Salami tilvalgsordningen er det stik modsatte af at afgive suverænitet ”i et nærmere bestemt omfang”, som grundloven kræver.

Med tilvalgsordningen vil Danmark være på en glidebane, der kun går én vej – mod mere Union og magt til EU. Ja-partierne i Folketinget ønsker en blankocheck til at bestemme hvornår og hvor meget suverænitet, der skal afgives til EU – uden at grundlovens krav om 5/6 flertal i Folketinget eller kravet om folkeafstemning fremover skal følges.

Uden rets-undtagelsen kan et flertal luske EU’s retspolitik ind af bagdøren f. eks som en del af forhandlingerne om en finanslov. Afgiver Danmark et område inden for retspolitikken til EU, så kan vi ikke tage det tilbage igen og EU vil have frie hænder til at ændre lovgivningen inden for området.

Med rets-undtagelsen har vi et værn imod, at det kan lade sig gøre. Ved at bevare rets-undtagelsen – vil vi fortsat kunne bestemme over vores retspolitik.

Det skal være dansk lovgivning, som skal bestemme, hvad strafferammerne for kriminalitet skal være, hvad den kriminelle lavalder skal være, hvad man kan blive straffet for, og hvordan vores indsatte skal behandles i fængslerne m.v.

Vi skal heller ikke tilsluttes et overnationalt Europol. For hvem står et sådant politi til ansvar for? Ikke danske folkevalgte politikere, men formentlig en EU-kommissær.

Men vi kan indgå en parallelaftale med EU om at samarbejde med Europol. 18 lande har allerede indgået en sådan aftale – herunder Norge og Schweitz.

Vi skal kunne stille danske politikere til ansvar for retspolitikken i Danmark. Det vil vi ikke længere kunne gøre efter et ja.

Vi skal ikke tro ja-siden, når de fortæller, at vi med rets-undtagelsen ikke kan deltage i den internationale kamp mod børneporno, trafficking og anden grænseoverskridende kriminalitet. Vi skal heller ikke tro på det, når vi får at vide, at Danmark vil blive et slaraffenland for menneskehandlere og kriminelle.

Vi skal stemme nej for ”det borgerlige demokrati og retssikkerhedens skyld”. Vi skal ikke videre ind i Kapitalens EU, men tværtimod UD af EU.