Støt lærerne – støt vores børns uddannelse

Staten og Kommunernes Landsforening gennemfører i disse dage et generalangreb på danske lærere og deres overenskomster med regeringen som bagmand.

Den første lockout fra en offentlig arbejdsgiver er en realitet. Det er både stat – regeringen og kommunernes landsforening i forening mod lærerne.

KL’s vigtigste krav kalder de en ”normalisering” af lærernes arbejdstid, hvilket på dansk betyder, at lærerne ikke får indflydelse på at sikre en ordentlig forberedt undervisning, efterbehandling og forberedelse af opgaver, tid til forældresamarbejde og meget mere. Samtidig stilles der krav til at undervisningens kvalitet stiger. Det hænger ikke sammen. Står det til KL’s krav, skal overtid fremover ikke dokumenteres, men skønnes på årsbasis af skolelederen. Dette kan kun forringe kvaliteten, og er endnu en nedskæring på bekostning af både lærernes arbejdsforhold og folkeskolens målsætning.

Med den historiske lockout er Regeringen og KL gået i spidsen i EU- medlemslandene for at gennemføre EU’s krav til ”modernisering”, ”slankning”, ”effektivisering” af den offentlige sektor, som et EU’s bud på ”krisehåndteringen”. Det er ren nedskæringspolitik, som vi allerede har set ikke løser, men forstærker krisen, og som forringer den uddannelse vores børn har krav på og som skatteborgerne med rette kan kræve.

Kommunistisk Parti i Danmark støtter fuldt ud lærerne i deres kamp mod KL og Regeringens diktater. Vi opfordrer hele den danske fagbevægelse til at gå aktivt ind og støtte lærernes kamp for overenskomstmæssige rettigheder og retten til at have en klarhed over fast arbejdstid og overtid.

I dag lærerne – i morgen alle os andre

Kommunistisk Parti i Danmark

Faglig konference 13. april 2013