Faglig konference i Kommunistisk Parti i Danmark april 2013 udtaler:

Det kapitalistiske system har iværksat et totalangreb på arbejderklassens rettigheder. Fagligt og socialt. Den passive holdning i fagbevægelsen er medvirkende til at arbejderklassens levevilkår hastigt nedbrydes uden nævneværdig kamp.

Dette må og skal vendes.

Fagbevægelsens opgave er at føre en stædig kamp for den arbejdende befolknings rettigheder og levevilkår.

Kommunistisk Parti i Danmark opfordrer hele fagbevægelsen til at tage et opgør med de kapitalistiske kræfter. Et opgør med EU, der som redskab for storkapitalen forsøger at splitte og undertrykke arbejderklassen. EU’s indflydelse på arbejdsmarkedet tilsløres for medlemmerne, og giver indtryk af at der ikke er en anden vej end kapitalismens vej.

Der er en anden vej, og det er at sætte socialismen på dagsordenen.

Kommunistisk Parti i Danmark opfordrer den danske fagbevægelse til at styrke kampen internationalt og på europæisk plan, bl.a. gennem WFTU (Fagligt Verdensforbund)