DEN FAGLIGE SITUATION

stjernestreg

LANDLEDELSESMØDET 30-04-2014

Brian Olsen 

OVERENSKOMSTERNE ER FORUD BESTEMT AF EU

Murernes brancheklub i København havde her i foråret inviteret Kim Lind Larsen til over for landets murerbrancheklubber at forklare om overenskomstforhandlingerne og om hvad der kunne i ventes. Kim Lind Larsen er formand for 3Fs byggegruppe og forhandler som sådan for byggegruppen. Men direkte adspurgt om der ville blive rettet op på de senere års minus overenskomster, der har medført reel realløns nedgang, ja det kunne han ikke garantere. Ligeledes direkte adspurgt om overenskomstforhandlingerne ville leve op til medlemmernes hoved-prioriterede krav om værn mod social dumping, ja så kunne han heller ikke her levere andet end en Poul Nyrup garanti – ”alle husker efterlønsgarantien” – og ikke overraskende for allerede sidste år under Lock out af lærerne fik vi en forsmag på, hvad vi havde i vente.

Fordi pga. EU’s finanspagt og dens indbyggede budget love og heraf EU’s stramme styring af de nationale budgetter. Ja, så var Finansministeriet og Kommunernes Landsforenings fælles kamp mod lærerne ikke en enlig svale. EU’s regeringen og KL’s fælles kamp handlede ikke specifikt om lærerne. Det står klart, at lærerne var udpeget som den første gruppe til at smage nedskærings pisken. Andre offentlige områder vil komme til at smage samme medicin.

Dette dokumenteres af en lækket kontakt mellem Finansministeriet og den såkaldte ”Moderniserings-Styrelse”. Heri fremgår, at sidste års overenskomstforhandlinger (hvis man kan kalde regeringen og Kl’s diktat for forhandlinger) ”skal fremme Moderniseringsstyrelsens dagsorden om at gøre løn og arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgifts politikken”, som det beskrives. Allerede på det tidspunkt sidste år havde man kik på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2015, hvor bl.a. fjernelse af den betalte frokost pause, reduktion i overtidsbetalingen og bedre muligheder for at kalde ansatte på arbejde med kort varsel vil komme på dagsordenen.

Der går en lige linje fra Euro-pluspagten til forringelserne af lærernes arbejdsforhold. Euro-pluspagten, som EU-lederne vedtog på at EU-topmøde i Bruxelles 24.-25. marts tilbage i 2011 og i øvrigt på initiativ fra den konservative tyske kansler Merkel og den daværende endnu mere konservative, hvis man kan sige det, nemlig Frankrigs præsident Sarkozy. Euro-pluspagten handler kort sagt om at lønmodtagerne skal betale for det kapitalistiske systems krise. For i Euro-pluspagtens landsspecifikke henstillinger hedder det, at landene skal sikre ”at lønoverenskomsterne i den offentlige sektor understøtter konkurrenceevnen i den private sektor (under hensyntagen til den vigtige signal effekt af lønningerne i den offentlige sektor). ”

Altså de offentlige ansatte skulle sidste år ned med nakken. Så de privat ansatte ikke skal tro der er noget at komme efter ved overenskomstforhandlingerne her i 2014 på det private område. Og er det ikke synonymt med det vi nu erfarer med de indgåede overenskomstforlig på det private område. Måske derfor ville byggegruppens formand ikke garantere tilbage erobring af den tabte realløn. Måske har 3Fs byggegruppe formand hørt sin partifælle finansminister Corydon meddele at der ikke ville blive lovgivet om kædeansvar. Måske viste Kim lind Larsen, at der ville blive vedtaget et nyt direktiv. ”Håndhævelsesdirektivet”. Håndhævelsesdirektivet vil forbyde Id-kort på arbejdspladser, registreringspligt for bemandingsselskaber og godkendelses ordninger for rengøringsbranchen. Samtidig ser det ud til at kæde ansvar er imod EU’s regler for det indre marked mht. arbejdskraftens fri bevægelighed. Måske derfor går fagbevægelsens top forhandlere imod sine medlemmers ønske om værn mod social dumping. Et ønske der i øvrigt var medlemmernes prioritet nummer ET.

 • Overenskomstforliget stopper ikke social dumping.
 • Overenskomstforliget sikrer ikke reallønnen.
 • Overenskomstforligets 3årige varighed er ikke acceptabel.
 • Overenskomstforliget fjerner ikke HK’s 50% regel.
 • Overenskomstforliget stopper ikke ulovlig carbotage kørsel.
 • Overenskomstforliget stopper ikke den eksplosionsagtige vækst inden for vikar bureauerne.
 • Inden for Blik Og Rør det eneste fag (til dels også elektriker faget) der ikke har været berørt af billig udenlandsk arbejdskraft/ social dumping, ja der prøver man nu gennem overenskomsterne at åbne op for social dumping.

Opfordringerne til at stemme nej er da også massiv.

 1. Maler forbundet og alle deres afdelinger anbefaler at stemme nej.
 2. Blik Og Rørarbejder forbundet og deres afdelinger anbefaler at stemme nej.
 3. Landsklubben for stål og VVS grosister anbefaler at stemme nej.
 4. Sam Data/HK anbefaler at stemme nej.
 5. 3F ungdom Region Sjælland repræsenterer: alle seks grupper i 3F anbefaler at stemme nej.
 6. 3F unge i byggegruppen anbefaler at stemme nej.
 7. 3F København anbefaler at stemme nej.
 8. Havnearbejdernes klub af 1980 anbefaler at stemme nej.
 9. 3F Frederiksborg anbefaler at stemme nej.
 10. 3F Kastrup anbefaler at stemme nej.
 11. 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus samt følgende brancheklubber siger nej, murer, snedker og tømrer, murerarbejdsmænd og stilladsarbejderne siger nej.
 12. 3F Esbjerg. Byggebranchen (murer-struktører-grønne området) siger nej.
 13. 3F Silkeborg byggegruppen siger nej.
 14. 3F Transport Esbjerg siger nej.
 15. 3F Randers Transport siger nej.
 16. 3F Aalborg Industri siger nej.
 17. 3F Holstebro murerklubben siger nej.
 18. 3F Vejle bygge og grønne gruppe siger nej.
 19. 3F BJMF bestyrelse anbefaler et nej.
 20. Alle brancheklubberne i BJMF siger også nej. Det vil sige snedker, tømrernes brancheklub, murerne, jord og beton, murerarbejdsmændene, isoleringsarbejderne, gartnerne og tagdækkerne.

Det er svært at vurdere, om der er en reel mulighed for at overenskomstforliget bliver forkastet af fagbevægelsens medlemmer. Men det kan konstateres, at overenskomstforliget er udtryk for social dumping og Kommunistisk Parti I Danmark anbefaler alle til at stemme nej.

Kommunistisk Parti I Danmark støtter ligeledes op om den nej kampagne der er iværksat på Facebook og støtter at kampagnen bliver så massiv som mugligt.

 • Ja eller nej til overenskomstforligene
 • Kæde ansvar eller ej
 • Vi skal et opgør med EU

Det er det samme billede overalt i Europa det kapitalistiske systems redskab EU har sat et total angreb ind på arbejderklassens tilkæmpede rettigheder. EU, den Europæiske Central Bank og den Internationale Valutafond også kaldet trojkaen har tydeligt vist, hvor meget magt EU har tilranet sig af medlemslandenes social og arbejdsmarkedsforhold.

EU’s mål har altid været ” en stadig snævre union”, der bygger på de fire friheder (arbejde, varer, kapital og tjeneste ydelser altså privatiseringer) EU bruger det det kapitalistiske systems verdens omspændende krise til med pagt efter pagt at afmonterer sociale, faglige og demokratiske rettigheder for hele den europæiske arbejderklasse.

Med nedskæringer og økonomiske stramninger undermineres arbejdsmarkeds forholdene i alle lande og med de før nævnte friheder og EU’s evige stræben efter et frit og grænseoverskridende arbejdsmarked tvinger man nu den desperate arbejderklasse og dens arbejdskraft rundt i hele Europa, for den måde kynisk at undergrave de enkelte landes muligheder for at opretholde sociale og faglige rettigheder. Og for at underminere de faglige organisationers muligheder for at kæmpe for anstændige løn og arbejdsforhold.

EU er i færd med at skabe en uudtømmelig kilde af billig arbejdskraft. Som vi kender fra store dele af den øvrige verden.

DET ER IKKE KUN FOR ELLER IMOD EU

MEN FOR ELLER IMOD DET KAPITALISTISKE SYSTEM

 

KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK