Den faglige situation

stjernestreg

Landsledelsesmøde den 31-08-2013

Brian Olsen

Jeg ved godt, at I har hørt det før, men det skal gentages så det på et tidspunkt også høres i fagbevægelsen. Vi skal have EU debatten ind i fag bevægelsen. EU’s indflydelse på vores arbejdsmarkedsforhold skal nævnes alle de steder vi kommunister har muglighed for det.

Tirsdag d.27-08-2013 var jeg til landsbranchemøde i Fredericia for murer, murerarbejdsmænd og stukkatører og igen må jeg konstaterer, at beretningen i fagligt regi ikke indeholder et eneste ord angående EU’s negative indvirkning på danske arbejdsmarkedsforhold. End ikke parti kammerater fra BJMF og tidligere parti kammerater fra BJMF nævnte ikke med et eneste ord om, at EU er ved at smadre hele det danske arbejdsmarked.

En udtalelse udarbejdet af Jens Kierkegaard er total blottet for politik og kritik af EU, og det var heller ikke muligt at fremkomme med ændrings forslag til selvsamme udtalelse.

Her i sommer hører vi igen, at dansk arbejdskraft udskiftes med billig udenlandsk arbejdskraft. På landets gartnerier, byggepladser og hoteller bliver flere og flere danskere skiftet ud med billig udenlandsk arbejdskraft.

De seks brancher, der har hyret flest øst-arbejdere de seneste fire år, er samtidig de brancher der har fyret flest danskere. I fire brancher har de ansat 70 procent flere øst-arbejdere, mens de har fyret danskere. Det viser tal fra jobindeks.dk og Danmarks Statistik.

De to væsentligste årsager er, at arbejdskøberne får billigere arbejdskraft og mere servil (underdanig og ydmyg) arbejdskraft. For hver gang jeg graver ned i det bliver det mere og mere grotesk og tallene værre og værre. Alene i 2012 kom der ekstra 10.123 øst-arbejdere til byggeriet, rengøring og de andre brancher, der udnytter billig udenlandsk arbejdskraft. I 2012 var der godt 74. 000 øst-arbejdere i Danmark. Hertil skal lægges andre europæiske nationaliteter samt den illegale arbejdskraft. Det kaster faglærte og i særdeleshed ufaglærte ud i en ulige kamp om arbejdspladserne.

For lige at understrege dette er her nogle tal fra Jobindeks.dk og Danmarks statistik om antal øst-arbejdere med registreret lønindkomst i Danmark.

Øst-arbejdere og danskere fra 2008 til 2012. I samme periode er der blevet færre danskere, der er i arbejde

Erhverv

Tilgang øst-arbejdere

Øst-arbejdere i DK

Færre danskere i arbejde

Landbrug, skovbrug og fiskeri

+ 7.433

15.522

– 8.719

Industri

+ 806

9.307

– 78.075

Bygge og anlæg

+ 7.434

12.486

– 38.208

Transport

+ 1.987

85.257

– 23.277

Hoteller og restauranter

+ 3.519

6.291

– 7.357

Rengøring mm.

+ 6.004

17.133

– 12.534

Og tænk sig enhedsfagbevægelsen, der skal varetage arbejderklassens interesser, vil end ikke tale om det. Østeuropæernes antal i Danmark vil med al sandsynlighed øges de kommende år. Og de ufaglærte kan kigge i vejviseren efter jobs. At situationen vil blive endnu værre, end den er i dag, understreges af en ny undersøgelse fra arbejdsmarkedscentret FAOS på Københavns Universitet. Der tegner sig et billede af, at antallet af ufaglærte ledige fra 2008 til 2012 voksede fra omkring 30.000 til godt 60.000 fuldtidspersoner. I samme periode kom stadig flere østeuropæer til Danmark, der i stor stil overtog det ufaglærte arbejde i snart alle brancher. Hundred-tusind jobs vil på sigt forsvinde. En prognose fra A.E. konkluderer, at efterspørgslen på uuddannet arbejdskraft vil falde med 190.000 personer frem mod 2020.

Undersøgelsen peger naturligvis ikke overraskende på, at det er absolut påkrævet, at der sikres voksen efteruddannelse og opkvalificering af alle ufaglærte. Hvilket bringer mig videre til den af regering og Enhedslisten udarbejdede såkaldte redningspakke for de stakkels mennesker, der pga. manglende arbejde stod til at miste retten til dagpenge. I øvrigt en redningspakke der ikke har reddet en eneste fra at ryge ud af dagpengesystemet.

En redningspakke der for nogle betød, at de kunne opretholde 80 % af dagpengene for andre 60 % af dagpengene i et halvt år mere – for andre betød det kontant hjælp og andre igen betød det ingen økonomisk hjælp. Men med Enhedslistens fingeraftryk forringer man muligheden for lediges adgang til 6 ugers selvvalgt voksen efteruddannelse, således at man først efter 4 måneders ledighed kan komme på voksen efteruddannelse. Dette vil for mange betyde, at efteruddannelse ikke er en mulighed.

Samtidig varsler beskæftigelses ministeriet en voksen efteruddannelsesreform og har i den forbindelse udarbejdet en rapport, som jeg har gjort mig den ulejlighed at læse igennem.

Kort fortalt står der bl.a. i rapporten, at udgifterne til voksen efteruddannelse er steget fra godt 200 millioner kroner til over 600 millioner kroner. Og at der her i efteråret vil ske noget drastisk på voksen efteruddannelses området, vidner udtrykket om, at der vil blive kørt en bulldozer hen over hele efteruddannelses området.

Faglærte, ufaglærte, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere skal ikke tro, at der er nogen hjælp at hente i form af efteruddannelse og opkvalificering, så også her vil vi få EU’s ”kærlige” hånd at føle.

Og for at føje spot til skade viser der sig også et grusomt billede af, hvordan dagpengene hele tiden udhules. Graden af økonomisk kompensation for mistet indtægt ved arbejdsløshed er i gennemsnit faldet fra 68 % i 1990 til 55 % i 2009. Kompensationen er faldet gradvist over to årtier. Men pga. den seneste skattereform, kommer den efter finansministeriets skøn, sandsynligvis til at tage et endnu større dyk fra 2016 til 2023 på 5,1 procent point.

Dette står i skærende kontrast til at der i industrien nu scores rekord store overskud til virksomhedsejerne.

Overskuddet i industrien slog rekord i 2011 og var det højeste i mere end 10 år viser nye tal fra Danmarks Statistik. Overskuddet efter skat var 7,1 procent af omsætningen og det er bedre end noget år i 00’erne.

Industriens nøgletal – overskudsgrad i procent

Årstal

Overskuds

grad

Årstal

Overskuds

grad

Årstal

Overskuds

grad

2011

7,1%

2006

6,2%

2001

6,4%

2010

6,7%

2005

5,7%

2000

6,5%

2009

4,1%

2004

5,8%

2008

5,8%

2003

5,8%

2007

6,2%

2002

6,4%

Forrentning af egenkapital i procent

Årstal

Forrentning

Årstal

Forrentning

Årstal

Forrentning

2011

20,2

2007

20,8

2003

11,8

2010

17,6

2006

15,6

2002

10,7

2009

10,9

2005

15,0

2001

9,3

2008

14,4

2004

13,6

2000

13,8

Kilde Danmarks Statistik nøgletal i procent for private byerhverv. Tallene baserer sig på virksomhedernes indberetning til Skat.

Ud over industrien er der gode tider for de danske virksomheder samlet set. Overskudsgraden for de danske virksomheder er i 2011 på 5,9 procent-samme niveau som de seneste 10 års gennemsnit på 5,8 procent.

Indtjeningen i forhold til ejernes investerede kapital er også på vanligt niveau. Regnskabstallene viser, at aktionærerne kunne se deres forretning give 12 procents overskud af egenkapitalen. Indtjeningen til ejerne er således ved at nærme sig de sidste 10 års gennemsnit på 13,8 procent.

Ja og så er forbundet 3F i gang med et projekt for en bedre bundlinje sammen med arbejdsgiverne. Hvis side er de mon d på i hvert tilfælde ikke arbejderklassens?

Fagbevægelsen glimrede også i den nyligt overståede strejke på Carlsberg ved ikke at etablere støtteaktioner/støttedemonstrationer lige som det skete under CSC konflikten og lockouten af lærerne.

Når fagbevægelsen ikke gør fælles front, gør fagbevægelsen sig skyld i individualisme og tjener kun det formål, at holde arbejderklassen i ro til gavn for arbejdskøberne og det kapitalistiske system

Når et stort entreprenør selskab går neden om – ja så græder vi krokodilletårer, da selv samme selskab ikke har bedrevet stort andet end at beskæftige billig udenlandsk arbejdskraft, og heldigvis skal der ikke findes praktik pladser til elever, der eventuelt skulle hænge i dyndet. For lærlinge og praktikanter beskæftigede de sig heller ikke med, på trods af store offentlige tilskud til deres byggerier.

Regeringen bryster sig nu af de nye arbejdsløshedstal, men de nye arbejdsløshedstal flugter næsten på tiendedel med dem, som ikke længere er registreret i dagpenge systemet, da de har mistet retten til dagpenge pga. manglende arbejde og nu ikke længere kan modtage dagpenge og naturligvis ikke har råd til a-kassekontingent.

At EU kommissionen vil kigge på vores dagpenge system mht. optjeningskravet for udenlandsk arbejdskraft må der tages klart afstand fra, da det må være de enkelte landes indre anlæggende.

Fagforeningernes neutralitet har altid været en ren borgerlig ide. Under dække af politisk neutralitet har borgerskabet og dets agenter i arbejderbevægelsen forsøgt at løsrive fagforeningerne fra proletariatets klassekamp og gøre det til et redskab for at bevare det kapitalistiske system skriver Dimitrov. Hvor er det dog aktuelt!