393 stemmer – heraf 11 danske – for en svinestreg mod Cuba

EU-parlamentet har den 16. december vedtaget en uhyrlig resolution, som anklager Cuba for tortur, og som ikke nævner USA’s blokade med ét ord. Kun to danske MEP’er stemte imod.

Kommentar af Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening

Det er med sorg og vrede jeg som formand for Dansk-Cubansk Forening læser resultatet af EU-parlamentarikernes behandling af en chokerende og usand anti-cubansk resolution, som blev vedtaget den 16. december.

Resolutionen blev vedtaget med 393 stemmer for, 150 imod og 119 som undlod at stemme.

Dansk-Cubansk Forening havde kontaktet alle danske medlemmer af EU-parlamentet forud for behandlingen af denne resolution. Vi har opfordret MEP’erne til at orientere sig grundigt om, hvem de navngivne cubanere er, som resolutionen fokuserer på – og som i resolutionen helt ukritisk præsenteres som forkæmpere for demokrati og ytringsfrihed og som ofre for undertrykkelse.

Vi skrev blandt andet således:

”Dansk-Cubansk Forening opfordrer de danske medlemmer af EU-parlamentet (…) til at bruge lidt tid på at efterforske de personer, der præsenteres som ofre for cubanske brud på menneskerettighederne. De pågældende har alle mindst ét fælles kendetegn, nemlig at de modtager økonomisk og anden støtte fra USA. (…)

De 9 cubanere, som i EU-parlamentet fremstilles som ofre for cubanske brud på menneskerettigheder, er i den virkelige verden betalte ’soldater’ i USA’s økonomiske og politiske krig mod Cuba.”Da der torsdag skulle stemmes, var det kun SF’s to medlemmer af EU-parlamentet, Margrethe Auken og Kira Marie Peter-Hansen der stemte nej.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen gik imod sin gruppes anbefaling om at stemme imod og undlod at stemme. 

De resterende 11 danskere i EU-parlamentet stemte for resolutionen. De tre socialdemokrater gik imod deres gruppes anbefaling om at undlade at stemme og støttede som sagt fordømmelsen af Cuba.

Resolutionens indhold er på mange punkter direkte i strid med virkeligheden i Cuba:

De seks første ud af resolutionens 19 punkter burde få enhver ærlig politiker til at afvise resolutionen, som både usand og udtryk for en uhørt indblanding i et suverænt lands indre forhold – herunder landets retsvæsen. 

Her korte uddrag af resolutionen:

1: (Vi) fordømmer i de stærkeste vendinger de systematiske overgreb på demonstranter, politiske dissidenter, religiøse ledere…. FAKTA: Der foregår ikke sådanne systematiske overgreb.

2: (Vi) kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af … (og her nævnes så navnene på 8 cubanere). FAKTA: De fængslede er anklaget for brud på Cubas straffelov, og der føres pt. sager ved Cubas domstole.3: (Vi) fordømmer den tortur, umenneskelige og nedværdigende mishandling, som udføres af d