Ungkommunisterne Skifter Navn: Den historiske fane samles op igen

Af Næstformand, Lucas Olsen
På Ungkommunisternes sidste landsmøde, d. 14. juli 2021, blev historie for den kommunistiske bevægelse i Danmark skrevet. På dette landsmøde blev det vedtaget at Ungkommunisterne – som siden opløsningen af DKU i 1990 har ageret som deres respektive stedfortræder – skulle samle denne historiske fane op igen, og det blev derfor vedtaget at et navneskifte skulle til, og Ungkommunisterne hedder derfor nu Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU).
DKU har siden sin stiftelse i 1919 været en selvstændig entitet i deres kamp for arbejderklassens ret til bestemmelse over det samfund, de selv skaber. I sine tidlige år, som funktionelt ungdomsforbund for Socialdemokratiet, blev der internt kæmpet en kamp om placering i det politiske landskab, hvilket ledte til dets løsrivelse fra socialdemokratiet og senere tilslutning til DKP og det internationale ungdomsforbund World Frederation of Democratic Youth (WFDY).
Derfor er det vigtigt for jeg – og resten af DKU – at pointere følgende:
DKU er en selvstændig entitet i det politiske landskab, som kæmper for arbejderklassens ret til ejerskab over både produktionsmiddel, men også et politisk ejerskab – men vi fungerer stadig som ungdommens platform i de respektive kommunistpartier, specifikt DKP og KPiD, med ønske om tættere officielt arbejde med KP. Årsagen til at netop denne beslutning blev vedtaget var, at der i det tidligere Ungkommunisterne var et ønske om at komme historien og de historiske kampe mere til livs, fordi vi, som kommunister, er disse historiske bevægelsers stedfortrædende forkæmpere, og der blev derfor ikke set nogen grund til, at vi ikke kunne efterleve dette historiske eftermæle mere officielt. Dette ville vi gøre klart – den kommunistiske ungdom er ikke død og borte – den findes stadig, og den er vred og hungre efter ejerskab, indflydelse og endegyldigt, en proletarisk revolution.
DKU er i dag den største officielt kommunistiske ungdomsgruppe, med et medlemstal på omkring 35 aktive medlemmer, som aktivt er voksende. Meget voksende. Ungkommuniterne havde sin genoplivelse tilbage i september 2020, hvor 8 kammerater var samlet for at diskutere denne genoplivelsesplan, og hvordan vi på bedste vis kan vække den kommunistiske ungdom, som der i rigtigt mange år har været alene og ensomt indelukket, begrænset til obskure internet-debatgrupper og ikke-materielle politiske fællesskaber.
DKUs første generalforsamling fandt sted i KPs lokaler. Det var til denne forsamling at disse kampe omkring placering og manøvre blev kæmpet, og diskussionerne – nogle af dem meget langtrækkende – var talrige. Disse diskussioner bar dyrebare frugter af sig, og det var herpå at den nye politiske plan blev vedtaget, heriblandt navneskiftet til DKU. Mødet var demokratisk struktureret, hvilket i DKU er en af de vigtigste organisatoriske strukturerer i vores bevægelse. Alt i alt et meget vigtigt, og ekstremt godt møde, som var velmødt af kammerater landet over, fra Aalborg til Falster.
Rød front!