Aldrig mere fascisme

Den 4. maj er fortsat en dag vi bør huske og markere. Ikke kun for at ære dem der gjorde aktiv modstand mod nazismen og besættelsen af Danmark, men også for at undgå en gentagelse af historien.

”I lande og epoker hvor kommunikation holdes nede, visner alle andre former for frihed meget hurtigt. Diskussionen dør af afkræftelse, uvidenheden om andres meninger breder sig, påtvungne meninger får overhånd…Intolerance fører til censur, censur fremmer uvidenheden om andres meninger og derved selve intolerancen: En ond cirkel det er vanskeligt at bryde.” Sådan skrev Primo Levi i sin sidste bog, De druknede og de frelste, på baggrund af sine oplevelser i Auschwitz og udviklingen efterfølgende i 1986, kort før han tog sit eget liv.

Ord der desværre stadig har gyldighed i vor tid, hvor fascisterne og den ekstreme højrefløj fortsat er på fremmarch i store dele af verden.

Herhjemme udhules demokratiet af terrorlove og en konstant undergravning af retssikkerheden på mange områder. Blandt andet i forhold til de danske børn og deres mødre i Al Hol lejren, samt dobbeltstraf for ytringer og handlinger rettet mod de officielle love og restriktioner der er hasteindført i kølvandet på coronapandemien.

Derfor siger Kommunisterne i Aarhus fortsat nej til krig, racisme, intolerance og fremmedhad.

Markeringen foregår med kransenedlæggelse og tale 4. maj klokken 1700 i Mindelunden i Skæring, Åstrup Strandvej (mellem Strandagervej og Rævlingevej).

Efterfølgende lægges der kranse på Vestre Kirkegård, ved mindesmærket for de der døde i kz-lejrene, samt ved mindesmærket for de 2 sovjetiske soldater.