Udtalelse om politivolden mod Protesterne over militærkuppet i Myanmar

Verdensfredsrådet udtaler sin kraftige fordømmelse af det militærkup, der fandt sted i Myanmar i begyndelsen af februar 2021, som også formelt satte landet tilbage til militær-juntaens regime.

Vi fordømmer indførelsen af en etårig undtagelsestilstand og fængslingen af ledende embedsmænd og politikere.  Vi fordømmer endvidere politiets og militærets voldsomme angreb på fredelige demonstranter i hovedstaden og andre byer i landet.

Vi udtrykker vor internationale solidaritet med Myanmars lidende folk, som nu lever under en brutal undertrykkelse og kræver hel og øjeblikkelig ophævelse af undtagelsestilstanden og alle juntaens forordninger i den sammenhæng, ligesom vi kræver frigivelse af alle politiske ledere fra fængslet.

Vi opfordrer de fredselskende kræfter i Myanmar til at modsætte sig militærkuppet og kæmpe for deres demokratiske og politiske frihed og rettigheder i landet.  Samtidigt afslører dette kup modsigelserne mellem den politiske ordning med militæret, som i årtier har styret landet, og illusionerne hos dele af de civile ledelser, som igen satte folkets skæbne på spil.

Myanmars folk fortjener et fredeligt liv uden militærstyre og uden fremmed indblanding af mægtige ”venner”, for at de kan blive herrer i deres eget liv og land.

Verdensfredsrådets Sekretariat 18. marts 2021