Betty Frydensbjerg Carlsson døde den 19. juli 76 år gammel.

Betty var formand for KPiD fra partiets stiftelse i 1993 til 2015. Herefter fortsatte hun i partiledelsen og blev samtidig redaktør for bladet Kommunist.

Tidligere var hun medlem af ledelsen i DKP, var aktiv i solidaritetsarbejdet, var i en periode næstformand i Lejernes Landsorganisation og af Københavns Borgerrepræsentation.

Betty var en meget vidende og trofast kommunist og højt respekteret i den internationale kommunistiske bevægelse.

Hun var samtidig et meget varmt menneske: Ingen kammerater eller andre gik til hende med problemer, uden at hun tog sig af det.

Betty vil ikke blive glemt, men vil blive husket med stor respekt!