Udtalelse fra Verdensfredsrådet, WPC

Verdensfredsrådet fordømmer på det kraftigste den beslutning, som USAs rigsadvokat på den amerikanske regerings vegne har taget om at rejse anklager mod præsidenten for den Bolivarianske Republik Venezuela og mod andre højt rangerede personer med beskyldninger om, at de står bag international narkotikahandel.
Den amerikanske rigsadvokat truer med at betegne den Bolivarianske Republik Venezuela som ‘en stat, der støtter terrorisme’. USA-administrationens beslutning er ikke bare en yderligere eskalering af provokationerne, tvangsindgrebene og indblandingen vendt mod et selvstændigt land. Det viser også USAs kyniske og arrogante holdning, som udnytter den kritiske periode med Covid-19-pandemien til at indføre nye sanktioner mod Venezuela og dets befolkning. Venezuelas befolkning lider allerede under de sanktioner og indgreb, som USA-imperialismen og dens allierede fra EU og ‘Limagruppen’ (en USA-ledet organisation af især reaktionære sydamerikanske lande), der igennem mere end 1 år har forhindret Venezuela i at købe medicin og andre livsvigtige produkter. Det er de samme kræfter, der har anerkendt den selvudnævnte marionetdukke som ‘den sande leder’ imod al retfærdighed, logik og international lovgivning, og det er de samme kræfter, der nu under Covid-19-krisen forhindrer landet i at købe teknisk udstyr og medicinske produkter på de internationale markeder.
USAs nye beslutning, hvor den opfører sig som ‘Verdens sherif’ og udlover en dusør på mange millioner dollars for at fange den lovligt valgte præsident Nicolas Maduro, officerer og ministre i landet er et nyt tiltag og er egenmægtig og ulovlig
Verdensfredsrådet udtrykker sin stærke solidaritet med Venezuelas folk og de antiimperialistiske og fredselskende kræfter i deres kamp for at forsvare deres ret til selv at vælge statens ledelse og fremtid uden nogen udenlandsk indblanding og til at kæmpe imod den imperialistiske aggression, indblanding og provokationer.
Vi opfordrer alle medlemmer af Verdensfredsrådet til at styrke solidaritetsaktiviteterne med Venezuelas folk og til at planlægge aktiviteter den 19. april, der er den internationale solidaritetsdag med den Bolivarianske Republik Venezuela. Aktiviteterne koordineres med vores medlemsorganisation I Venezuela.
Verdensfredsrådets sekretariat den 26. marts 2020.