Kommunistisk Parti i Danmark har udsendt nedenstående: Forfølgelsen af Polens Kommunistiske Parti fortsætter.

Retssagen mod medlemmerne af redaktionen for partiets avis ”Brzask” (Daggry) er planlagt til at blive genoptaget. Den første retsmøde afholdes den 3. marts.

Retssagen har fortsat i over 4 år på trods af, domstolen sidste år frifandt partiet. Anklagerens appel var grundlaget for at genoptage retssagen. I de sidste 4 år er anklagemyndigheden direkte blevet underlagt regeringen. Denne retssag er en del af de statslige myndigheders kampagne for at gøre det polske kommunistiske parti ulovligt.

Et andet antikommunistisk angreb er et forsøg på at kriminalisere den kommunistiske aktivitet ved ændring af straffeloven. Den ændrede paragraf 256 i loven forbyder kommunisme og sidestiller kommunisme med nazisme og fascisme.

I de senere år er denne paragraf blevet meget brugt, som vi ser i retssagen mod det polske parti og dets avis. Den nye udgave af loven forbyder den kommunistiske ideologi, kommunistiske symboler og andet, der kan forbindes med kommunismen (tryksager, musik mv.) Den nye lovparagraf øger også straffen fra 2 til 3 års fængsel. Disse ændringer blev vedtaget af parlamentet sidste år og blev derefter sendt til Forfatningsdomstolen.

Undertrykkelserne ledsages af den antikommunistiske politik med at omskrive historien og fjerne monumenter og mindesmærker og navne på gader forbundet med kommunisme og med arbejderbevægelsen. 

Vi kræver, at alle retsforfølgelser mod kommunisterne og straffesager for kommunistiske ideer i Polen straks stoppes, og at alle antikommunistiske love trækkes tilbage.