Syrien har lidt i 8 år Udtalelse fra Tyrkiets Kommunistiske Parti

For 8 år siden begyndte de regeringsfjendtlige demonstrationer i Syrien. Disse demonstrationer udviklede sig hurtigt til væbnet oprør og sammenstød i flere byer. I samarbejde med udenlandskekræfter førte det til en borgerkrig og til at imperialistiske magter anført af USA besatte dele af landet.

USA’s imperialistiske plan for Mellemøsten blev iværksat. AKP-styret i Tyrkiet var meget interesseret i at deltage aktivt i disse planer. USA og AKP bevæbnede og trænede de forskellige grupper i kamp mod Assads regering i Syrien. NATO, den tyrkiske efterretningstjeneste og CIA arbejdede sammen omkring Syrien.Jihadistiske bander (IS mv.) blev bevæbnet med de mest modernevåben. Der blev dannet militære enheder byggende på disse bander. Tyrkiet påtog sig ansvaret med at træne disse væbnede styrker. Bandemedlemmerne fik udbetalt løn af Tyrkiet. AKP nøjedes ikke med at blande sig i nabolandet Syriens interne affærer, men tog direkte initiativer for at fremprovokere borgerkrigen i Syrien. Men det gik ikke, som USA og AKP havde regnet med. Det syriske folk gjorde modstand mod den imperialistiske besættelse og de reaktionære bander.

Men Syrien kom til at betale en meget stor pris i de 8 år. Syrien har mistet hundredetusinder af sin befolkning. Millioner er flygtet. De var presset af det middelalderlige mørke i midten af det 21.århundrede. I nogle provinser var beboerne udsat for den mest vilde barbarisme og fanatisme.

AKPs aktiviteter har været kriminelle i de sidste 8 år

Syrien er stadig under en delvis besættelse og er en opdelt stat. De jihadistiske bander og deres væbnede hær terroriserer stadig i regionen.

AKP har begået kriminalitet i de seneste 8 år. AKP lader hånt om et andet lands selvstændighed.

AKP finansierer åbenlyst de jihadistiske separatister, de træner dem og indsætter deres bevæbnede kræfter inde i Syrien.

AKP-regeringen er sammen med USA de virkeligt kriminelle, der står bag den menneskelige tragedie i Syrien. Deres kriminellehandlinger, som de udfører under dække af et forsøg på at bringe frihed til Syrien, har skabt dybe sår, som det vil tage årevis at hele i såvel Syrien som i hele regionen.

AKP og USA er kriminelle partnere i Syrien

Hverken AKP-regeringen eller USA eller andre imperialistiske kræfter kan skaffe fred i Syrien.

Det er klart, at al snak om fred og frihed fra de imperialistiske kræfters side i virkeligheden drejer sig om at opdele landet og splitte det syriske folk.

Beslutningen om en fredelig udvikling tilhører alene det syriske folk. Kravene fra det arbejdende folk i Syrien, som har bekæmpet den imperialistiske indblanding igennem 8 år, er klare: Uafhængighed, selvbestemmelse og beskyttelse af territoriet.

AKPs angreb på et land og dets selvstændighed under dækker af et påstande om Tyrkiets egen sikkerhed er uacceptabelt.

Hertil kommer, at det begrundes i påstande om, at det er for at sikre muligheden for at syriske flygtninge kan komme hjem igen – påstande, som er det rene hykleri.

Imperialistiske kræfter er den sande trussel mod vores sikkerhed

Den sande trussel mod sikkerheden i vores land er NATO, USA og de imperialistiske kræfter, som arbejder med dem.

Fred i Syrien kan kun opnås, når alle imperialistiskebesættelsestropper trækkes tilbage fra regionen. Det er det syriske folk, der skal bestemme Syriens fremtid.

Centralkomiteen for Tyrkiets Kommunistiske Parti den 9. oktober 2019