Aldrig mere fascisme

Pressemeddelelse vedrørende 4. maj 2019:

Den 4. maj er en dag vi bør huske. Ikke kun for at ære dem der gjorde aktiv modstand mod nazismen og besættelsen af Danmark, men også for at undgå en gentagelse af historien.

Fascisterne og den ekstreme højrefløj har gennem en årrække været på fremmarch i store dele af Europa. Herhjemme udhules demokratiet af terrorlove og en konstant undergravning af retssikkerheden på mange områder.

Danmark medvirker aktiv til den store mængde af flygtninge i verden. Både gennem direkte krigsførelse og ikke mindst den herskende handelspolitik. Samtidig fører vi en stram asyl- og udlændingepolitik der kun forværrer situationen.

Derfor siger Kommunisterne i Aarhus fortsat nej til krig, racisme og fremmedhad.

Markeringen foregår med kransenedlæggelse 4. maj klokken 1630 i Mindelunden i Skæring, Åstrup Strandvej (mellem Strandagervej og Rævlingevej) med tale ved Hans Nielsen, KPiD, samt fællessang.

Efterfølgende lægges der kranse på Vestre Kirkegård, ved mindesmærket for de der døde i kz-lejrene, samt ved mindesmærket for de 2 sovjetiske soldater.