KPiD lever og kæmper!

Den 2. marts 2019 afholdt KPiD en ekstraordinær partikongres.

Hovedtemaet på kongressen var, om KPiD skulle nedlægges til fordel for dannelsen af et nyt kommunistisk parti sammen med Kommunistisk Parti, KP – eller om KPiD skulle fortsætte som selvstændigst parti, men selvfølgelig et parti, der vil samarbejde med de andre kommunistiske partier og andre progressive.

Med et overvældende flertal besluttede partikongressen, at KPiD fortsætter som et selvstændigt kommunistisk parti.

I forlængelse af denne beslutning blev også nedenstående vedtaget:

Endnu et forsøg på at sammenlægge eller opbygge et fælles kommunistisk parti har afstedkommet splittelse, og tilbagegang for det samlede medlemstal og det udadvendte politiske arbejde. Værst har det fået tidligere aktive medlemmer til at forlade organiseret politisk arbejde. Nu som før har partikammerater brudt den demokratiske centralisme, og svækket tilliden til bæredygtigheden i et fælles partiprojekt.

De problemer vores parti står med i forhold til medlemssammensætning og antal må løses gennem det udadvendte arbejde der presser sig på. Det gælder det forestående valg til EU parlamentet, markeringen af NATOs 70 år med oprustning på bekostning af velfærd, kommende OK kamp, alt sammen opgaver der skal løses sammen med andre progressive i enhedsarbejdets ånd.

I stedet for fortsatte forhandlinger om opbygning af et nyt fælles parti med KP, styrker vi samarbejdet mellem de kommunistiske partier, med fagbevægelsen, fredskræfter, Folkebevægelsen, i den internationale solidaritet med særlig fokus på Cuba, Venezuela, Nicaragua og Palæstina og med alle progressive kræfter.