Solidaritetserklæring med jernbanearbejderne

PAME, Alle Arbejderes Militante Front, som repræsenterer den klasseorienterede fagbevægelse i Grækenland, udtrykker sin solidaritet med de danske jernbanearbejdere og deres berettigede mobiliseringer.

Danske jernbanearbejdere har rejst sig i protest til forsvar for de rettigheder, der er fastslået i deres kollektivaftale. Denne aftale vil regeringen og arbejdsgiverne nu ophæve ved at øge arbejdstiden, gennemføre afskedigelser osv.

Videnskabens og teknologiens fremskridt og den enorme produktion af velstand i hele verden betyder jo netop, at der aktuelt er muligheder for, at arbejdere kan have et bedre liv og ikke skal acceptere dette angreb på deres rettigheder. “Det moderne markeds krav” betyder angreb på arbejdernes rettigheder og tilbagevenden til middelalderen for at øge erhvervs koncernes profit.

Hvad arbejderne i dag har behov for, er varig og stabil beskæftigelse under bedre forhold for alle.

PAME støtter jernbanearbejdernes kampe i Danmark og udtrykker sin klassesolidaritet med dem.

Athen, Grækenland, den 3. december 2018