Aktion mod Trident juncture

Sidder her i toget på vej hjem fra demonstrationen mod NATOs militær øvelse Trident Juncture.

Lidt træt men glad og i godt humør mættet af gode indtryk.

Demonstrationen som foregik i Trondheim var bygget op som en tre trinsraket.

Først trinn startende på Torvet med fire gode appeller fra den kendte og tidligere politiske journalist på NRK, Erling Borgen. Herefter kom der appellanter fra grupperne, Stopp NATO og Sosialistisk Ungdom. Under vejs blev der krydret med et par fredsange hvoraf den ene var fælles. Afslutningsvis på Torvet var det Frihetens redaktør, medaktør i demonstrationens arbejdsgruppe og NKP’eren Harrald Reppesgård der holdt sin appell.

Toget/demonstrationen blev på lige over 500 deltager meget tilfredsstillende når man ser på temaet, det politiske landskab og Norges langstrakte land. Toget smøg sig gennem byen under stor opsigt med mange flotte sigende paroler, bannere, logoer og faner, og organiserede som impulsive “råbe kor” med krav om forsvar frem for angreb og miltærbaserne/krigshidseriet  væk fra norsk jord .

Toget sluttede ved folkets hus, hvor det sidste trin i raketten var en invitation til alle om at deltage i det åbne møde.

Opslutningen blev så stort at på trods af hentning af ekstra stole måtte mange henvises til at stå eller sidde i vindueskarme og på gulvet.

Mødet startede op med gratis kaffe og hjemmebag. Et par oplægsholdere fra arbejdsgruppen der meget vidende talte om årsagerne til krig, historikken og udviklingen. Eksempelvis blev det faktum, at Findlands militær udgifter til FORSVAR, er betydelig større end Norges, (der aldrig havde skabt  provokationer), holdt op imod Norges nedlæggelse af forsvaret, for så at øge militær investeringerne i NATO, som styrer Angrebs»forsvar». Indimellem var mødet krydret med Cabaret fælles sange.

Så kom vi til de inviterede appellanter her i blandt var LO Trondheims internationale udvalg,  fredsgrupper fra Danmark (Geir Berlev) og Sverige samt de til Demonstrationen tilsluttede politiske partier’s appellanter. De politiske partier der var tilmeldt var Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Norges Kommunistiske Parti NKP. Sidstnævnte Lederen Runa Evensen kom eksempelvis ind på indførsel af freds oplæring i skolerne, samt det faktum at man ikke kan se indførselen af kvindelig værnepligt som en sejr for kvinde- og ligestillingskampen da retten til at blive dræbt eller dræbe ikke er nogen gevinst. Det kan kun ses som et ønske om, at man i krig kunne have flere til kanonføde. Disse bemærkninger gav flere applaus og tilkendegivelses ytringer om tilslutninger til holdningerne fra såvel tilhørere som med appellanter.

Desværre gled tidstyringen for dirigenterne, så det der skulle have været til debat måtte udsættes til andre sammen hænge. Der blev også opfordret til at deltage i det af NKP arrangerede åbne møde senere på aftenen.

Her blev der holdt fire uddybende oplæg. Et fra SKP holdt af lederen Andreas Sörensen, et fra KKE holdt af MP Tasso Stavros og et fra NKP holdt af Runa Evensen, samt at fra KPiD holdt af Jim Høgfeldt på vegne af Rikke G.F. Carlsson.

Alle partikammerater der havde deltaget i demonstrationen, et par af de andre appellanter samt flere deltagere, deltog og der var en god debat med tid til uddybende spørgsmål. Alt i alt en god weekend i fredens tegn.

Talerne kan se på de respektive partiers Facebooksider.