Brev til socialdemokraterne

Kære Palle Jensen og Theresa B. Andersen

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer begge tillykke med det netop overståede valg. Socialdemokratiet fik et flot valg og gik pænt frem, og Theresa fik et særdeles godt personligt valg, som udmøntede sig i en viceborgmester post – stort tillykke med begge resultater.

Det lover jo godt for Vesthimmerland, som i den grad har brug for at blive trukket i en langt rødere retning, end hvad tilfældet har været i mange år i vores kommune. Vi håber, at dette valgresultat vil betyde væsentlige ændringer, der trækker i en mere solidarisk retning for kommunens borgere og ikke mindst for udsatte borgere.

F.eks. må dette udliciteringshelvede begrænses, ja vi beklager den grove tone, men det er et helvede. Som fagligt aktive ved vi om nogen, hvad dette udliciteringscirkus har af konsekvenser for helt almindelige lønmodtagere. En offentlig instans som kommunen jo er, bør og skal se længere ud i samfundet end til, hvor stort det næste girokort er. Vi ser jo i alt for mange tilfælde, at den nedskæring, som skal give besparelsen, er meget kortvarig, fordi konsekvenserne af udliciteringen som regel kommer i kølvandet.

Der ud over synes vi, at det flotte resultat, som I tilsammen har opnået, som minimum skal bruges til, at hvis der så skal udliciteres, ja så stiller kommunen altså nogle krav til de virksomheder, som vil byde på opgaverne.

 Alene sidste år udliciterede Vesthimmerlands kommune for 632 mio. kr., uden nogen form for arbejds- eller uddannelses klausuler. Samtidig så står der pt. omkring 70 unge i kommunen uden en praktikplads.

Hvis kommunen stillede krav til uddannelses- eller arbejdsklausuler vil dette medvirke til, at der kunne sikres praktikpladser til unge i uddannelse. Man kunne stille krav om, at der skulle bruges lokal arbejdskraft. F.eks. kunne man indføre som krav, at man skulle gøre plads til langtidsledige, som så vil hjælpe dem med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sidst men ikke mindst kunne man få en garanti for, at alt udført arbejde for kommunen udføres på gode og ordentlige vilkår, som skaber lige konkurrence for de virksomheder, som lever op til deres samfundsansvar og tager lærlinge.

I 2015 var 12,8% af unge mellem 16-24 år i Vesthimmerlands kommune uden hverken job eller uddannelse, hvilket er 2,0% bedre end 2014, hvor der var 502 personer. Det vil sige, at Vesthimmerlands Kommune ligger på en 86. plads ud af 98 kommuner til at finde uddannelse eller job til deres unge mellem 16-24 år. Dette bør være et politisk fokusområde for jeres markante fremgang.

Vi har i 3F alt den viden, der kræves for at bidrage med at udforme disse. I siger bare til og jeg ved, at der allerede er drøftelser i gang med den lokale 3F afdeling. Hvilket vi glæder os over.

Vi håber meget, at det markante valgresultat også vil betyde en markant mere rød politik i Vesthimmerlands kommune.

 De Rødeste Hilsner

Emil Olsen faglig aktiv og opstillet for Kommunisterne som 3F Kandidat