Militant svar den 14. december

Støtte til vores kæmpende brødre og søstre i Grækenland

Kære kammerater, brødre og søstre

KPID følger med stor opmærksomhed situationen i Grækenland og overalt i Europa. Vi ser, hvordan administratorerne i de forskellige regeringer overalt arbejder for monopolernes kapitalinteresser. Vi oplever, hvordan arbejderklassens basale rettigheder til stadighed forringes med det formål at skabe en utryg arbejderklasse, som ikke stiller krav, men kæmper sin egen personlige kamp hver dag for at overleve.

Vi er modstandere af EU-kommissionens politik, som fjerner alle de socialt tilkæmpede rettigheder uanset om regeringen er en venstre eller en højre regering. Og uanset om det er Tsipras eller om det er Macron.

Denne lære er af vital karakter for den kommunistiske bevægelses taktik i kampen for at smide umenneskelige politiske systemer på porten. De kommunistiske partier i Europa må derfor følge nøje med i, hvad der sker i Grækenland.

Siden den kapitalistiske krise begyndte i 2008, har arbejderklassen i Grækenland betalt en enorm regning for borgerskabets og dets medløberes ageren.

Derfor er der brug for et klasseorienteret, et militant svar på alle disse angreb, der er haglet ned over arbejderklassen og den øvrige befolkning i Grækenland. Disse nødvendige svar og aktiviteter er PAME en garanti for! De nye angreb, som Syriza-Anel regeringen møder den kæmpende græske arbejderklasse med, skal bekæmpes.

Vi har allerede konfronteret Syrizas samarbejdspartner i Danmark, Enhedslisten, om denne folkefjendtlige politik.

KPID sender vores varmeste støtte til de kammerater, som den 14. december giver Kapitalen et militant svar.

De kammeratligste hilsner
Arne Cheller
Formand
KPID

Du kan læse mere her: