Arbejdsmiljø

Af Kim Holm

På de danske arbejdspladser er det blevet ”trygt” at opholde sig. Der er regler om stilladser på byggepladserne og udsugning, når der svejses. Det er lige før, at det er sundt at være på arbejdspladserne!

Hver eneste dag påvirkes arbejdere af kemiske stoffer, tunge løft og andre miljømæssige påvirkninger.

I Danmark kontrollerer Arbejdstilsynet de enkelte arbejdspladser. Det har betydet, at de love og regler, der er besluttet, har været gældende.

Det har resulteret i, at der er blevet givet bøder eller direkte forbud mod at udføre en eller flere arbejdsfunktioner, når Arbejdstilsynet sammen med repræsentanter fra fagbevægelsen har besøgt arbejdspladser.

Det er ikke de regler og love, som regulerer det danske arbejdsmiljø, der slår arbejderne ihjel.

Men i forbindelse med, at det danske arbejdsmarked efterhånden er blevet åbnet op i overensstemmelse med vores medlemskab af EU, (arbejdskraftens frie ”bevægelighed”), bliver de danske arbejdsmiljø-regler gentagende gange overtrådt.

Den danske regering retter ind efter EU-kommissionens beslutninger. Der skal derfor bruges færre midler til at kontrollere virksomhedernes arbejde. Der skal spares 65 millioner på Arbejdstilsynet.

Årsagen til, at der hver tredje dag sker ulykker og at der dør arbejdere på danske arbejdspladser, hænger sammen med, at EU, regering og Folketingsflertallet er på arbejdskøbernes side.