Ny formand for murersvendene

De organiserede murersvende i Danmark har på deres årsmøde i dag valgt en ny formand på landsplan. Det blev Morten Rasmussen fra Aarhus.  Man kan konkludere, at murersvendene har rystet posen efter skandaleforhandlingen OK-2017. Nedenstående kan du læse den udtalelse som de 120 murersvende valgte at sende til bestyrelsen i 3F Byggegruppen.

Udtalelse fra Murersvendenes Landsmøde den 7. oktober 2017 i Horsens

Att.: Byggegruppebestyrelsen i 3F Forbund

Som organiserede Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvendene samlet på vores årlige landsmøde sendes denne udtalelse som en konstruktiv kritik på baggrund af de overståede overenskomstforhandlinger.

Generelt om Overenskomstforhandlinger inden for byggeriet:

Murersvende i Danmark anerkender ikke at Industrien som branche (CO-industri), skal fastsætte rammerne for overenskomstforhandlingerne på hele privatområdet. Vi mener, at det er en forfejlet præmis, som bliver dikteret af Dansk Arbejdsgiverforening og som beklageligvis bliver imødekommet og accepteret af LO-familien herunder 3F Forbund. På papiret er vores overenskomstforhandlinger decentrale, men aldrig har magten og indflydelsen været så centraliseret som den er i dag.

Resultaterne:

Ingen af murersvendenes specifikke krav til den nye overenskomst blev realiseret, på trods af højkonjunktur i byggeriet. Virksomheder og aktionærer skovler penge ind og vi bliver spist af med småpenge og hensigtserklæringer. Vores arbejdstidsbestemmelser er blevet forringet, som medfører øget nedslidning, hvilket er utilgiveligt. Vi har som branche altid værnet om vores arbejdstid og har stort set aldrig udført overarbejde. Det bliver svært for os at praktisere vores solidaritet og traditioner fremadrettet med OK2017. Arbejdsgiverne har på tværs af de kollektive overenskomstområder, for første gang i en menneskealder, tilbageerobret ledelsesret på arbejdstidsspørgsmålet. VI er rystede i vores grundvold.

Sidst men ikke mindst har vi fået forringet vores fagretslige regler, hvilke for alvor får vores alarmklokker til at ringe. Vores hovedforhandler på byggeområdet i 3F, valgte at sælge ud af mureroverenskomstens særbestemmelser, vores arv. Hvad bliver det næste? Vores akkordafsavn? Værktøjskassen til vores murerlærlinge? Vores akkordpligt på nyt arbejde? Vores fortrinsret til murerarbejde? Listen er lang.

Det vil med sikkerhed tilintetgøre vores faglige fællesskab, hvis vores hovedforhandlere fremadrettet vælger, at sælge ud af enkelte branchers sølvtøj, for at opnå mindre kollektive forbedringer.

Der SKAL ske ændringer. Vi vil ikke acceptere status quo!:

Vi mener, at sammenkædningsreglerne som vi kender dem i dag, har spillet fallit. Vores fælles afstemningsstruktur med alle forbund og brancher i samme stemmeurne, medvirker til afmagt og splittelse på tværs af fagbevægelsen. Ligeledes har vores interne magtstruktur spillet fallit. Når store flertal i forhandlingsudvalgene og Hovedbestyrelsen i den grad er ude af trit med medlemmerne, så kalder det på selvransagelse. Ved denne forhandling føler vi os som murersvende forbigået, bortdømt og uden indflydelse på vores eget arbejdsliv. Vi har fået proppet en forringet overenskomst ned i halsen, som alle murerafdelinger med 88% af de stemmedeltagende murersvende har forkastet ved urafstemningen. Dette er dybt skadeligt for vores fremtidig organiseringen på landsplan og har uomtvisteligt skadet vores bevægelse.

Når 77% af Byggegruppen i 3F og 60% i hele 3F stemmer nej til forligsskitsen, med en rekordhøj stemmedeltagelse, så skal vi ikke underkendes af sammenkædningsreglerne, der tvinger usammenlignelige overenskomstområder sammen. Så har medlemmerne bestemt at vi skal konflikte og kæmpe for vores krav.

Vi kræver at sammenkædningen af alle overenskomster opdeles i grupper. Hvilket er muligt i forligsmandsloven. Hvor overenskomsterne er sammenlignelige, og der kan findes fælles krav.

Rammen bør forhandles på DA/LO plan og derfra skal sammenkædningsgrupperne selv forhandle overenskomstfornyelserne.

Kommende overenskomster:

Vores repræsentative magtstruktur internt i 3F har mildest talt ikke fungeret ved denne overenskomstfornyelse. Dette burde mane til selvransagelse blandt vores valgte kammerater. I vores fælles forhandlingsudvalg og Hovedbestyrelse er langt størstedelen af de valgte repræsentanter, fuldstændig ude af trit med kollegaerne ude på arbejdspladserne. Derfor kræver murersvendene at vi som fællesskab revurdere vores organisationsstruktur og forretningsgange inden kommende overenskomstforhandlinger. Vi skal finde et langt bredere fælles fodslag med Byggegruppens andre overenskomstområder op til kommende OK forhandlinger. Der skal foregå et langt bredere koordinations- og afklaringsarbejde mellem overenskomstområderne og forhandlingsudvalgene.

Tiden er kommet til en grundig revurdering af forhandlingsprocessen og en større åbenhed i forhandlingerne.

Murersvendene fastholder, at Mureroverenskomsten SKAL styrkes i de kommende forhandlinger. Der skal være gensidig respekt overfor alle de overenskomster, der forhandles!