Kommentar fra tillidsmandsmødet

Danmark for velfærd

Af Kim Holm

Mellem 3.400 og 3.500 faglige tillidsfolk mødtes til en fælles konference den 4. oktober i Odense, hvor velfærden var sat på dagsordenen før skattelettelser og et samfund, hvor det er op til den enkelte at sikre sig.

Arbejderklassen har forsøgt at skabe et samfund, hvor der skulle være råd til at behandle de svageste, så ingen skulle frygte, hvad der måtte ske i deres liv. Fællesskabet – betalt via skattebilletten – har sikret de danske samfundsborgere en social sikkerhed fra fødsel til grav. Vi blev født på en fødeafdeling, vi kom i vuggestue og videre i børnehave. Vi har alle gået i skole, vi kan gå til læge eller komme på sygehuset, hvis behovet opstår. Selv når vi er døde, vil samfundssystemet sørge for at vores aske kommer i jorden, hvis der ikke er nogle, der vil vedkende et nært forhold.

På konferencen i Odense, som LO-organisationerne og andre af faglige organisationer bakkede op om, blev det slået fast, at udviklingen i det danske samfund, er drejet over mod en liberalisering, hvor ”enhver skal være sin egen lykkesmed”. Meningen er, at der skal skabes et samfund, hvor det er muligt at skabe profit på det enkelte menneske fra det er født og frem til det dør.

Vi skal vælge mellem om vi er os selv nok eller om vi er en del af et samfund, hvor vi også passer på de svageste.

Konferencen, som var en afslutning af den politiske kampagne for velfærd før skattelettelse, var i god overensstemmelse med den socialdemokratiske valgstrategi, der skal bilde os ind, at en socialdemokratisk regering vil føre en anden politik. Fakta er dog, at den sidste socialdemokratiske regering med skyklapper for øjnene fulgte en EU-politik, der satte liberalismen i høj sæde. Socialdemokratiets begejstring for EU har vist, at der ikke gennem reformer kan der skabes en retfærdig fordeling af goderne.

LO og Socialdemokratiet har måske gjort ”regning uden vært”. De 3.500 tillidsrepræsentanter, der var til sted i Odense, gjorde det klart, at kampen ikke er forbi! Og et af spørgsmålene til deltagerne var: Hvad vil du gøre for, at vi kan bevare vores fælles velfærd? Svarene på dette spørgsmål er lokale initiativer over alt i det danske samfund:

Det er besluttet at arrangere en landsdækkende aktions/demonstrations dag den 7. november, blot 2 uger før kommunal- og regionrådsvalgene.

Danmark for velfærd underskriftindsamlingen fortsætter. Du kan skrive under på:

www.danmarkforvelfærd.dk