Militarisering af EU

Oplæg og efterfølgende debat v/ Lave K. Broch – 1. suppleant til Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Tirs. d. 26. september kl. 19:00.
BMJF, Mølle Allé 25, 2500 Valby
(kantinen på 2. sal)

Arr.: Aktive Antifascister – FIR.DK og Horserød-Stutthof foreningen.

EU-toppen mener, at EU-staten skal være en militær supermagt.

Efter Brexit har EU oprettet en forsvarsfond, etableret som slags forløber til et militært hovedkvarter (Military Planning and Conduct Capability). På EU-topmødet i juni blev der desuden startet en proces med at lave en forsvarsplan inden for det såkaldte forstærkede samarbejde. EU’s medlemslande skal i meget nær fremtid have meldt tilbage, hvordan de vil bidrage til EU’s forsvarsplan. Derudover ses der på muligheden for, at EU’s investeringsbank skal kunne støtte militære projekter. Den nye forsvarsfond skal i øvrigt støtte militær forskning, udvikling og indkøb af våben, og fra 2020 vil fonden råde over 11 milliarder skattekroner om året. Penge til fonden vil blandt andet blive taget fra miljøforskning.

Danmark er heldigvis ikke direkte med i EU’s overordnede militarisering, da vi har et forsvarsforbehold i EU.
Danmarks regering har desuden lagt op til, at vi kan deltage i forsvarsfondens arbejde, og der skal tages stilling fra sag til sag.

Dette vil være et brud på forsvarsforbeholdet og må stoppes.

Vi bør vende tilbage til FN-sporet i vores fredsarbejde. Vi kan nemlig kun få en fredelig verden, hvis vi styrker folkeretten, respekten for FN-pagten og begynder at arbejde direkte for fredsmægling.
Verden har ikke brug for endnu en supermagt!

Ja til fred, FN og forsvarsforbeholdet – Nej til EU’s militarisering.