Europas forenede stater

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har afholdt hans ”States of the unions” tale til EU-parlamentet. I hans tale sidste år, hvor EU’s og kapitalismens krise ikke var helt ovre, foreslog han flere løsninger for EU’s fremtid. Jean-Claude Juncker har nu taget skeen i den anden hånd. Ideen og tanken med EU som en stor fælles stat sættes nu som et endeligt mål:

  • Der skal være en fælles ”super” præsident, der skal være ”overhoved” for både EU-kommissionen og EU-rådet og de forskellige statsledere i de enkelte medlemslande.
  • Der skal også være en fælles ”finansminister”, der skal kunne gribe ind overfor, hvordan de enkelte landes finanser og økonomi skal forvaltes. En bestemmende finansminister!
  • Samtidig skal alle medlemslande være tilsluttet den ”europæiske” monetære union og have en fælles valuta: Euroen.

Der er dog 2 undtagelse nemlig Danmark, der har et forbehold og UK, der er ved at forlade EU, efter at have spurgt deres befolkning.

Det fælles militære projekt skal skærpes og ikke kun bruges til at ”møde naboer med et ladt gevær” eller beskytte EU’s interesser i hele verden. EU’s militær skal også bruges til ”interne” konflikter over for folk eller organisationer, der er imod EU’s ”værdier”. Jean-Claude Juncker påstår, at det er ” Frihed, lige mulighed og respekt for retsstaten”. I EU betyder det, at frihed ikke er solidaritet, lige mulighed er at have lov til at udnytte andre mennesker og respekt for retsstaten betyder, at ejendomsretten er ukrænkelig.

På arbejdsmarkeds skal der åbnes op for ”arbejdskræftens frie bevægelighed”. Jean-Claude Junckers forestilling om en ”social protokol” med lige løn for lige arbejde vil komme til at betyde, at de medlemslande, der har et velfærdssystem, hvor borgerne ikke sulter, skal borgerne forsikre sig mod sygdom og arbejdsløshed. Social dumping skal være med til at sikre, at kapitalen stadig har mulighed for vækst.

Der skal laves handelsaftaler med Australien og New Zealand under en eller anden bogstavbetegnelse, men med samme indhold for at sikre, at miljø- og arbejdsforhold ikke kan forbedres, uden det koster det enkelte lands indbyggere skattekroner, der ellers skulle anvendes til andet formål i et solidarisk samfund.

Der skal samtidig være en ”Cyber-pakke”, hvor overvågning af ALLE indføres. Det skal gøres lovligt at registrere mennesker, der ikke måtte have den samme opfattelse af fordelene ved et kapitalistisk samfund som EU-toppen. Det vil betyde, at organisationer, som eksempelvis Folkebevægelsen mod EU, der oplyser om EU, ikke skal kunne modtage økonomiske midler.

EU’s såkaldte ”hvidbog” om de 5 muligheder for udvikling af EU kastes i skraldespanden og udviklingen mod ”Europas forende stater” sættes i højsædet.

Det er kun en vej: Daxit (Danmark ud af EU)

Af Kim Holm