Udtalelse mod USA’s blokade og præsident Trumps skandaløse erklæring i Miami

Det er intet mindre end skandaløst, at USA’s præsident sætter sig sammen med en folk eksilcubanske terrorister i Miami og under skriver et præsidentielt dekret. Indholdet i dekretet er udtryk for en delvis tilbagerulning af den i forvejen helt utilstrækkelige opblødning over for Cuba, som den tidligere præsident Obama indledte den 17. december 2014.

 Den kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige, og økonomiske udveksling mellem USA og Cuba – til gensidig fordel og som brobygger frem mod en fuld normalisering af forbindelserne – bliver sat tilbage med præsident Trumps dekret. Blokaden, der har kostet cubanerne astronomiske summer og enorme lidelser, bliver befæstet med erklæringen, og der er grund til at frygte, at vold og terror rettet mod Cuba igen vil vokse. For Trumps erklæring er et vulgært signal til disse mørke kræfter om sympati for aktiviteter, der kan destabilisere Cuba.

 Trump stinker af dobbeltmoral

Et hæsligt udtryk herfor er præsidentens beslutning om at fortsætte driften af torturfængslet på Guantanamo-basen, hvor mennesker holdes indespærret på 15. år uden rettergang og dom.

 Når præsident Trump taler om sin angivelige bekymring for menneskerettighederne i Cuba stinker det. Både fordi samme Trump er ansvarlig for de endeløse brud på menneskerettighederne på Guantanamo, og fordi brud på menneskerettighederne er langt mere omfattende i USA, end de er i Cuba. Vi kender til politiets racistiske mord i USA og vi kender til, hvordan millioner af mennesker i USA står uden sygesikring for blot at nævne to ting, som er ukendte i Cuba. Det er værd at bemærke, at Cuba har ratificeret 44 internationale konventioner, aftaler og pagter om menneskerettigheder, mens USA kun har ratificeret 18.

 Det er USA, der er isoleret

Vi fordømmer Trumps dekret og dets indhold, og vi opfordrer danske politikere, dansk erhvervsliv, danske fagbevægelse, danske kultur- og uddannelsesinstitutioner og alle almindelige danskere til at yde små og store bidrag til at afvise USA’ blokade og fjendtlighed mod Cuba og samtidigt tage initiativer til at fremme venskab, handel og udveksling mellem Danmark og Cuba.

 De årlige afstemninger om blokaden i FN’s Generalforsamling viser, at USA står helt isoleret med sin cubapolitik. Trumps dekret vil kun øge denne isolering.

 For verdens folk står bag FN-pagtens budskab om respekt for alle landes – også Cubas – ret til selvbestemmelse og buddet til alle lande om at leve sammen i fred og som gode naboer.

 Dansk-Cubansk Forening

København den 17. juni 2017 

For kommentarer kontakt formand Sven-Erik Simonsen – telefon 60 69 22 52