Pressemeddelelse

Der er brug for kommunister i byrådet i Aarhus

Meget mere alment boligbyggeri i Aarhus og meget mindre penthouse-luksus

Kommunisterne melder klar til at stille op på liste R til byrådsvalget i Aarhus til november. Listen er et samarbejde mellem de to partier KP og KPiD og i år også Ungkommunisterne.

Listen består af følgende:

  • Hans Nielsen, maskinarbejder,
  • Per Nielsen, buschauffør,
  • Peter Just, smedesvend,
  • Paul Jentzsch, murersvend,
  • Hiva Saber, socialpædagog,
  • Jan Sylvest, faglig sekretær 3F
  • Martin Christensen, socialrådgiver.

Boligpolitik

Aarhus er en by med flertal af arbejdere og andre lønansatte. Det har de bare ikke opdaget i byrådet på trods af, at S, SF og EL sidder på et bekvemt flertal. Det boomende byggeri byder på masser af penthouse-luksus med udsigt over Aarhusbugten og dyrt privat udlejningsbyggeri på de gode, centrale adresser. Det almene byggeri er mestendels placeret uden for Ringvejen og udgør en alt for lille brøkdel af nybyggeriet. Kommercielle såkaldte by udviklere har kronede dage. Det vil kommunisterne meget gerne lave om på.

Stop for social dumping

Brug af udenlandsk arbejdskraft uden sikring af, at lønninger og arbejdsforhold svarer til de danske, er en bombe under hårdt tilkæmpede rettigheder. Selv om kommunen har skærpet kravene, er der fortsat store problemer, som vi har set ved anlægget af letbanen. Vi kræver effektiv kontrol hele vejen ned i kæden af underleverandører. Fagbevægelsen skal have ret til fuld aktindsigt i lønforholdene.

Fjern EU-bremsen på vores velfærd

Hvorfor skal velfærden løbende forringes på trods af, at landets rigdom vokser, omend langsomt? Der er f. eks. på landsplan på 8 år forsvundet 6 mio. timer fra hjemmehjælpen. Samtidig er antallet af ældre steget. Hvis du vil have svar, så spørg i Bruxelles. Spørg i Folketinget, der har nedfældet EU’s finanspagt i en dansk budgetlov. Loven lægger kommunerne i økonomisk spændetrøje. Kommunisterne kræver, at Aarhus går oprør, så det kan mærkes i København og Bruxelles. Spændetrøjen skal krænges af. EU vil have privatisering over hele linjen. Modsat kræver kommunisterne, at privatiserede områder tages tilbage til kommunen. Aarhus Kommune kan passende starte med det privatiseringsplagede Ældrecenter Bøgeskovhus i Viby.

Selv om kapitalismens krise for en stund holder pause, lægger EU og de EU-følgagtige partier stadig flere byrder over på den arbejdende befolkning. De forringer vores velfærd og sociale sikkerhedsnet. Kommunisterne vil kæmpe imod, samtidig med, at vi peger på socialismen som det bæredygtige, solidariske alternativ.

 Kampen starter her i Aarhus!

Få mere information om den kommunistiske liste:

Listen kontaktes: kommunistiskfaellesliste@gmail.com.

Hjemmeside: www.kommunistiskfællesliste.dk

Find os også på Facebook.