Fælles udtalelse

Nej til USA’s nye forsøg på regimeskifte i Venezuela

Undertegnede protesterer mod, at USA med OAS – Organisationen af Amerikanske Stater – som redskab nu gør et nyt forsøg på at omstyrte den lovligt valgte regering i Venezuela.

Et møde i OAS tirsdag den 28. marts var indkaldt af generalsekretær Luis Almagro i strid med OAS’s love, og målet om at tage skridt frem mod sanktioner og eventuel suspendering af Venezuela fra organisationen blev afvist af et flertal af de 35 lande, som er medlemmer af OAS.

Bag initiativet stod USA og 13 andre lande

Men trods afvisningen er der stor fare for, at udenlandske kræfter både fra Nordamerika og Europa igen vil søge at udnytte den komplicerede politiske og økonomiske situation i Venezuela til at bringe præsident Nicolas Maduro og hans regering til fald.

Det vender vi os imod.

Vi kræver respekt for Venezuelas suverænitet og landets ret og pligt til selv at løse interne problemer – med hjælp fra lande og personer, som parterne inviterer til at deltage i dialogerne eller mægle.

Den nationale selvbestemmelse er en fundamental grundpille i det internationale samfund og centrale dokumenter som FN-pagten understreger dette. Det skal påpeges, at også OAS’ love fastslår den nationale suverænitet som sit grundlag.

De politiske og økonomiske situation, som fjenderne af Venezuelas regering nu bruger som påskud for et fornyet forsøg på indblanding, er sandt nok alvorlig, men der er brug for solidaritet og støtte. Der er ikke brug for at udenlandske kræfter styrker den voldelige opposition i Venezuela, som opmuntret af USA og OAS nærer forhåbninger om en udenlandsk intervention.

OAS trækker et blodigt spor af kup, vold og tortur efter sig.

OAS har i sin snart 70-årige historie lukket øjnene for snesevis af militærkup og diktatorers tortur og undertrykkelse; fra Guatemala i 1954 til Chile i 1973 og Honduras i 2009.

Omvendt har organisationen sat sig i bevægelse når folkelige kræfter tog og vandt magten i et land. Som da Cuba styrtede diktatoren Fulgencio Batista i 1959 og tre år senere blev smidt ud af OAS.

Nu udspiller et lignende scenarium sig over for Venezuela, der med sin fredelige og demokratiske Bolivarianske revolution har skabt store sociale fremskridt for den fattige befolkning.

Internationale medier tegner et billede af et Venezuela med en humanitær krise. Det er en dramatisk overdrivelse af de vanskeligheder, som landet står med, og medierne overser at ingen sulter, at alle børn går i skole, og at aldrig tidligere i Venezuelas historie har så mange haft bolig og tag over hovedet.

Solidaritet med Venezuelas befolkning – nej til udenlandsk indblanding.

København, den 3. april 2017:

Underskrevet af:

  • Ole Søborg, Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  • Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark
  • Jørgen Petersen, Kommunistisk Parti
  • Sven-Erik Simonsen, Dansk-Cubansk Forening,
  • Waldo Salomon, Grupo Salvador Allende
  • Hands Off Venezuela, Niklas Zenius Jespersen
  • Hans Aalborg, medlem af En
  • Marcelo Llorente, medlem af SF
  • hedslistens Latinamerikagruppe
  • Marcelo Llorente, medlem af SF