Erklæring fra KKE

Pressekontoret for Centralkomiteen for KKE har udsendt en erklæring om truslen fra det nationale valgråd om at forbyde Det Kommunistiske Parti i Venezuela (PCV):

“KKE fordømmer på den mest kategoriske måde truslen om, at landets nationale valgråd vil forbyde Det Kommunistiske Parti i Venezuela. KKE står beslutsomt side om side med kommunisterne og vil intensivere sine bestræbelser på at udtrykke international solidaritet på flere forskellige måder.

Forsøget på at forbyde PCV er baseret på anvendelse af en lov, der blev vedtaget i 1965 af den antikommunistiske politistat, som var ved magten i denne periode, og som søgte at indføre yderligere kontrolmekanismer af politisk aktivitet.

Det nationale valgråd kræver provokerende, at Det Kommunistiske Parti i Venezuela skal indsende lister over deres medlemmer for at “forny” sin legalisering som et anerkendt parti. Disse data vil komme i hænderne på statslige interesser og også være tilgængelige via internettet.

Dette forsøg mod PCV, som er den mest konsekvente forsvarer af arbejderklassens og folkets rettigheder, finder sted i en situation, hvor krisen i det kapitalistiske system i landet manifesterer sig intenst og trusler mod folk og de folkelige bevægelser skærpes.

Landets regering og de politiske kræfter, der støtter eller tolererer dette angreb, bærer et stort ansvar.

Arbejderklassen og de folkelige grupperinger skal drage konklusioner af dette angreb og forsvare PCV mod det nye attentat og tage hensyn til de historiske erfaringer, som viser, at angreb mod kommunisterne altid er forløber for bredere angreb mod folkets rettigheder og hårdt indvundne fremskridt.

KKE udtrykker sin fulde støtte til Det Kommunistiske Parti i Venezuela med beslutningen om ikke at udlevere oplysninger om sine medlemmer til den borgerlige bourgeois regering og er solidarisk med den landsdækkende mobilisering, der bliver arrangeret af PCV den 7. april mod forsøget på at forbyde partiet.”

5. april 2017