Ud af EU

Dette er ikke et lykønskningstelegram til arbejderklassen i Fort EU –

det er en kamperklæring mod alt, hvad EU står for

Det er i disse dage 60 år siden, at Romtraktaten blev en realitet.

For at fejre starten på et ”fælles” Europa er EU’s medlemsstaters ledere samlet i Rom. Deres sammenkomst startede hos Paven i Vatikanet. Vatikanet sikrede, at mange af de nazistiske krigsforbrydere kunne flygte og undgå straf, efter at have lagt Europa i ruiner og dræbt millioner af mennesker under anden verdenskrig.

Men det forhindrer ikke EU’s ledere i at højtideligholde Romtraktatens tilblivelse.

I EU er der over 30 millioner fattige mennesker, og det er kun hver tiende over 21 år, der har arbejde. Men de må betegnes som ”working poor” og de må stå i kø hos Frelsens hærs suppekøkkener med løftet om ”steg i himlen, når du dør”.

Mennesker oplever, at deres sociale ydelser bliver fjernet, og andre at pensionsalderen er blevet hævet, da der stadig er profit i dem. Fiskere oplever, at der er flere penge i at ophugge deres fiskebåde end at fange fisk. De arbejdere, der har forsøgt at få arbejdsforhold og en løn, som de kan leve af, har fået fjernet deres rettigheder (Lex Laval). Det er virkeligheden for arbejderklassen i EU, hvor muligheden for profit har første prioritet fremfor beskyttelse af natur og mennesker. Med de krævede politiske handelsaftaler vil kapitalens domstole komme til at bestemme over national lovgivning.

Der er ingen fremtid for ”Europas Forenede Stater”, der arbejder i kapitalens tjeneste. Der er kun en vej:

UD AF EU!!!