1. maj

Kommunistisk Parti i Danmark afholder traditionen tro sit 1. maj arrangement i Kardæsken.

Alle er velkomne!