OK 17

”At fodre hunden med dens egen hale”

Af Kim Holm, tillidsrepræsentant og medlem af bestyrelsen i Dansk Metal Horsens

Der er indgået forlig i overenskomsterne på industriområdet. Efter hårde natlige forhandlinger, hvor arbejdernes repræsentanter blev trætte først, er der opnået enighed om et overenskomstforslag. Efter vi har oplevet de store overskud i virksomhederne og med aktiekurserne i top, havde medlemmerne forventet at få en større bid af ”kagen”. Vi forstår derfor ikke, at CO-industri med Claus Jensen fra Dansk Metal og Mads Andersen fra 3Fs industrigruppe synes, at de har lavet en god aftale.

  • Der skal bruges 200 millionder til efteruddannelse og opgradering fra ufaglært til faglært: Det er altid godt med mere uddannelse og dermed flere kvalifikationer, men dette kan kun være med til at sikre virksomhedernes fremtidige profit.
  • Der er aftalt en seniorordning, der giver ældre medarbejdere ret til 32 selvbetalte fridage 5 år før deres pensionsalder. Det er selvfølgelig fornuftigt, at arbejderne får mulighed for at bruge deres pensionsopsparing, før de dør med den hast politikerne øger pensionsalderen.
  • Aftalen indeholder også 2 omsorgsdage – forældrene skal dog selv betale for at være sammen med deres barn/børn.

De små reguleringer på ”mindstelønnen” og de forskellige satser for overarbejde og tillæg for at skulle arbejde, når det passer virksomhederne, modsvarer ikke de profiter, som virksomhederne har høstet.

Vi vil ikke nøjes med krummer til den tynde te, der serveres!

Det er på tide, at de, der skaber værdierne, får del af dem.

Derfor – Stem nej til overenskomstforslaget.