Det Europæiske Kommunistiske Initiativ

I de seneste måneder har folkelige mobiliseringer fundet sted mod TTIP og CETA, som for nylig blev underskrevet i flere europæiske og nordamerikanske lande.

Tusinder af mennesker har deltaget i demonstrationer, der afviser disse aftaler. Med hensyn til TTIP synes forhandlingerne i øjeblikket at være i en midlertidig blindgyde på grund af de voldsomme modsætninger. Det var præsident Obama, der den 12. februar 2013 i en tale annoncerede åbningen af forhandlingerne vedrørende TTIP, men der havde tidligere været afholdt hemmelige møder med EU-kommissionen. EU har i utallige møder med lobbyister og transnationale virksomheder deltaget i dette hemmelighedskræmmeri. De hemmelige dokumenter fra disse møder vil garanteret forblive hemmelige i de næste 30 år.

TTIP er en enorm økonomisk plan for et samlet Euro-Atlantisk marked for de kapitalistiske økonomier på begge sider af Atlanten. TTIP vil øge profitten for de store monopolkoncerner til stor skade for arbejderklassens interesser og behov. TTIP må ikke forveksles med en kommerciel traktat, da den skjuler en stor geo-strategiske aftale af kapitalistisk karakter. Dybest set har aftalen til formål at afskaffe alle hindringer på de forskellige vare specifikationer, forretningsmæssige standarder og andre kostbare hindringer og restriktioner på kapital i forskellige sektorer i USA og EU, så der kan opnås en endnu større liberalisering af de to markeder. Målet er at skabe den største mulige frie bevægelighed for kapital, varer og tjenesteydelser. Anti-arbejdstager foranstaltninger og middelalderlige arbejdsvilkår ønskes gennemført i alle medlemsstater i EU og USA med fatale konsekvenser for arbejderklassen og andre fattige befolkningsgrupper. Der skal etableres et “sikkert miljø for investeringer” med en udvidet garanteret beskyttelse af fortjeneste, enten direkte ved investeringer eller gennem kompensation fra stater. På denne måde er målet at sikre overherredømme for USA og EU i deres hårde konkurrence med Kina og Rusland.

Bourgeoisiet i EU og USA vil gennemføre yderligere nedskæringer i de offentlige udgifter, privatiseringer og tilbageførsel af arbejdstagernes rettigheder, retten til at være medlem af en fagforening, kollektive forhandlinger og lige løn – kort sagt, sikre den største mulige udnyttelse af arbejderklassen. Af denne grund søger bourgeoisiet i hvert land inden for rammerne af kapitalistiske internationalisering at sikre den største mulige profit for sig selv gennem mellemstatslige fagforeninger samt gennem sådanne transatlantiske aftaler med midlertidige eller mere permanente afgivelse af suveræne rettigheder.

TTIP forventes at skabe nye muligheder for akkumulerende kapitalistiske processer ved at åbne op for at tjenesteydelser og offentlige indkøb kan overgå til de transnationale virksomheder. Dette vil betyde en alvorlig trussel for privatisering af offentlige sektorer som sundhed og uddannelse med meget alvorlige konsekvenser for fødevarer og miljø osv.

Befolkningerne må ikke lade sig vildlede af af en række ngo’er og lobbyister i EU, da de udelukkende tjener specifikke forretningsmæssige interesser og mål, ved at tro, at man kan kritisere aspekter af TTIP, for at forsøge at opnå gunstige ændringer i teksten til aftalen. Denne holdning illustreres af det forsøg, som den lokale regering i Vallonien med sine forbehold med hensyn til dele af CETA, som de senere blev nødt til at trække tilbage.

Bourgeoisiet, socialdemokrater og andre opportunister udtrykker også interesse for dele af aftalen, og erklærer sig som modstander af underskrivelse af den transatlantiske aftale, men de fokuserer deres uenighed om visse isolerede aspekter af aftalen. De ser TTIP som en mulighed for at styre kapitalismen ved “regler, kontrol og reformer”, og på den måde vil de angiveligt “tøjle” monopolerne. TTIP er imidlertid ikke en afvigelse, men en meget klar bekræftelse på den udbyttende karakter, som dette system har. Disse grupper præsenterer den røveriske alliance i EU og dets lovgivningsmæssige reformer på forskellige forhold som værende befolknings venlige og de er angiveligt modstander af USA, men de skjuler det faktum, at deres formål er beskyttelse af de europæiske monopolkoncerner.

Det “økonomiske NATO”, som TTIP med rette er blevet kaldt, samt andre lignende aftaler som CETA, TISA og TPP kan ikke korrigeres eller reformeres. Man kan kun afvise dem. Det Europæiske kommunistiske initiativ opfordrer befolkningerne til at afvise og bekæmpe både TTIP og CETA samt andre mellemstatslige handelsaftaler, sammen med det udbyttende system, som disse aftaler tjener. De må kæmpe for deres egen magt til styring af økonomien og produktionen og for at imødekomme alles behov.

Enhed, kamp og proletariske internationalisme er historiske slogans i dette øjeblik, og det er den opgave, som hele verdens arbejder klasse må påtage sig.

29-11-2016

Europæiske kommunistiske initiativ